Co na Junckerův projev říkají čeští europoslanci?

@ European Union 2016

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker přednesl dnes dopoledne projev o stavu Unie, v němž již tradičně šéfové unijní exekutivy hodnotí uplynulý rok a představují priority Komise pro následujících dvanáct měsíců. Jaké jsou první reakce českých europoslanců? Pro EurActiv odpovídají exkluzivně.

Pavel Svoboda (KDU-ČSL/EPP):

„Jean-Claude Juncker dnes přednesl na plénu zprávu o stavu Unie. Moje hodnocení: plusminus dobré. Plus proto, že realisticky nezakrýval nedostatky a představil konkrétní kroky pro blízkou budoucnost jako řešení.

Minus proto, že nezmínil Rusko jako ohrožení evropské bezpečnosti, diplomaticky nemluvil o statutu Číny ve Světové obchodní organizaci, zato se postavil za koncept sociálního dumpingu v EU, který pod rouškou sociální spravedlnosti jde proti zájmům tzv. nových členských států a jejich podniků.“

 

zdechovský

© European Union, 2015

Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL/EPP):

„Předseda komise Jean-Claude Juncker překvapil ve svém projevu svou otevřeností i sebereflexí k některým krokům. Souhlasím s tím, že by Velká Británie měla podat co nejdříve svu žádost o vystoupení z Evropské unie tak, aby skončila nejistota.

Líbilo se mi, že nastínil i budoucnost jak zemědělské politiky – mléko by nemělo stát méně než voda. Smích mezi europoslanci vyvolalo jeho konstatování, že chce více bojovat za to, aby firmy platily daně ve státech, kde byly vytvořeny. To osobně považuji za zbytečné. Moc kroků zatím v boji proti odklonu korporátních daní Evropská komise nepředložila.

Na druhou stranu musím ocenit závazek, že Komise bude bojovat proti nezaměstnanosti mladých, což se začíná nyní i pozitivně projevovat v jižních státech Evropské unii.“ 

 

Olga Sehnalová (ČSSD/S&D):

„Junckerův projev nepřinesl převratné myšlenky. Byl veden v poměrně smířlivém duchu a směrem k citlivému tématu uprchlické krize byl mnohem méně mentorský než v minulosti.

Ostatní body byly vcelku předvídatelné a pohybovaly se v rámci stávajících diskutovaných témat. Je otázkou, co z řečeného je skutečně realizovatelné. Do této kategorie řadím úvahy o vzniku evropské armády, evropské ministryni zahraničí nebo o výrazném posílení evropského rozpočtu.

Otázkou rovněž je, co bude součástí avízovaného sociálního pilíře EU a jaké budou reálné výsledky boje proti daňovým únikům.“

 

Dita Charanzová (ANO/ALDE):

Projev předsedy Junckera neurazil, ale také nijak zvlášť nenadchnul. Rozhodně nestrhl davy. Bylo v něm několik momentů, kde mu ráda dám za pravdu (zvýšení investic, podpora obchodních dohod, ochrana průmyslu před nekalou konkurencí).

Chyběla mi ale jistá sebekritika a především pak vize a esprit silné osobnosti, která dá jasně najevo, že nasměruje Unii z této nelehké doby, kdy řešíme naši budoucnost hned na několika frontách.

Této Komisi vyčítám dlouhodobě liknavost a neschopnost řešit věci rychle a efektivně. J. C. Juncker mne dnes bohužel nepřesvědčil, že jsem se pletla.

 

Martina Dlabajová; @ European Union 2016

Martina Dlabajová (ANO/ALDE):

„Dnešní projev předsedy Evropské komise J. C. Junckera o stavu Unie budil mnohá očekávání a možná i naděje, které ale z mého pohledu nenaplnil. Očekávala jsem od Evropské komise více reflexe skutečné situace, ve které se EU nachází a která rozhodně není dobrá. Očekávala jsem alespoň některé zásadní návrhy a strategické kroky.

Mnohokrát jsme slyšeli, že by EU měla být velká ve velkých věcech a zdrženlivá v malých tématech. Je velmi dobře, že se Komise konečně zaměřila na otázky, jako je společná obrana vnějších hranic a efektivní evidence všech příchozích cizinců. To jsou kroky, které mohou konečně pomoci při řešení uprchlické krize. Zklamalo mne ale, že pan předseda opět apeloval na přijetí společného přerozdělovacího mechanismu. Sami jsme se již přesvědčili, že nefunguje a za stávajících podmínek ani fungovat nebude.

J. C. Juncker ve svém projevu také pronesl, že EU není dostatečně sociální. S tím tedy zásadně nesouhlasím! Současné nastavení pravidel pro vysílání pracovníků dokonce označil za vykořisťování a prostředí divokého západu. Je velmi smutné vidět, že někteří politici mají tendenci sklouzávat do ideologických debat, spíše než pracovat s reálnými fakty. Vysílání pracovníků není problém, který by měla Evropa řešit nebo který by ohrožoval naše zaměstnance. Naopak, problémem jsou ve skutečnosti protekcionistické tendence některých států podporované Komisí a omezování volného pohybu služeb.

Na co se musíme v Evropě nyní soustředit, a co pan předseda Juncker dostatečně nezdůraznil, je demokratické fungování EU. Vítám jeho návrh na častější přítomnost komisařů v národních parlamentech. Pokud nebudeme lépe vysvětlovat a komunikovat naši práci a naše kroky, nemůžeme od evropských občanů očekávat porozumění a podporu. Brexit je pro nás varovným prstem, který ukazuje, že Unie nesměřuje správným směrem. Lidé už nevěří, že je EU dokáže ochránit a hájit jejich zájmy. Proto se pak často obracejí k populistickým a radikálním politickým názorům, které jsou skutečným nebezpečím.“

 

Kateřina Konečná, @European Union 2016

Kateřina Konečná (KSČM/GUE/NGL):

„Předseda komise Jean-Claude Juncker nám řekl, že situace v Unii není dobrá, a možná si myslel, že nás tím bude šokovat. Opak je ale pravdou.

Doufala jsem, že uslyším jasné vize do budoucna, ve které budou zahrnuty i strukturální změny související s brexitem. Doufala jsem v takřka státnický projev člověka, který EU de facto řídí, a namísto toho jsem se, jako všichni ostatní, dočkala pouze slibů a nic neříkajících frází. Problém však je, že prostě nemůžeme očekávat velké myšlenky a převratné plány od člověka, který je na konci své politické kariéry a již jistě přemýšlí nad svým důchodovým zajištěním. Sám mluvil o Evropě pro mladé, ale kdyby se podíval kolem sebe, moc by jich neviděl. Kdyby přijel do řady evropských zemí, zjistil by, že spousta z nich jsou nezaměstnaní a postupně ztrácí naději na budoucnost.

Juncker také mluvil o důležitosti sociálních jistot a přitom podporoval mezinárodní smlouvy (např. CETA), které je ohrožují. Podobných příkladů pokrytectví bychom našli bohužel mnohem více.“