Členství v EU vnímá pozitivně stále více občanů

@ European Union, 2017

Stále více občanů vnímá členství v EU pozitivně. Podle nejnovějšího průzkumu Eurobarometru o postoji Evropanů se čísla téměř vrátila na předkrizovou úroveň roku 2007.

Ve čtvrtek zveřejněný průzkum, který si zadal Evropský parlament, ukazuje, že členství v EU vnímá pozitivně 57% Evropanů. To je o 4 procentní body více oproti předchozímu šetření v září minulého roku a téměř na stejné úrovni jako v roce 2007 (58%) – předtím, než nastala finanční a hospodářská krize. Procenta se však v jednotlivých zemích výrazně liší.

Předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani uvedl: „Výsledky veřejného průzkumu Evropského parlamentu o postojích Evropanů vůči Evropské unii jsou poprvé od počátku krize v roce 2007 velmi povzbudivé. Evropští občané očekávají, že Unie jednotně zareaguje na jejich obavy z nedávných mezinárodních otřesů, které způsobily, že svět je nejistý a nebezpečnější. Je na nás, na politických lídrech, přesvědčit občany naší každodenní prací a našimi rozhodnutími, že Unie může chránit i zlepšit jejich život“.

Je třeba více EU pro boj s terorismem, nezaměstnaností a daňovými podvody

V reakci na nejnovější geopolitické události jako je rostoucí nestabilita v arabském světě, rostoucí vliv Ruska a Číny, Brexit a zvolení Donalda Trumpa, až 73% respondentů upřednostňuje společnou reakci EU před jednotlivými opatřeními na národní úrovni.

Velká většina také vyzývá EU, aby se více zabývala současnými problémy, jako je boj proti terorismu (80%) a nezaměstnanosti (78%), ochrana životního prostředí (75%) a boj proti daňovým podvodům (74%).

Být slyšen na úrovni EU a členských států

Stále více Evropanů (43%) má pocit, že jejich hlas má váhu na úrovni EU. To je nejvíce od roku 2007 a o 6 procentních bodů více oproti roku 2016. Podobný trend je možné pozorovat i na národní úrovni. Šest Evropanů z deseti se domnívá, že jejich hlas má v jejich zemi váhu, což je o 10% více než v roce 2016.

Sociální nerovnost je stále vysoká

Převážná většina Evropanů je toho názoru, že nerovnost mezi sociálními třídami je značná a třetina z nich pochybuje o tom, že následky krize během příštích let odezní.

Český pohled

I když jen 33% Čechů považuje členství za pozitivní, což je nejméně v rámci EU, tak zároveň 62% by upřednostnilo společný přístup např. k řešení otázek nestability v arabském světě či ve vztahu k Rusku (59%).

Na evropském průměru jsme, pokud jde o otázku, zda se Unie ubírá správným směrem a znalosti ohledně EU jsou u nás lehce nad průměrem Unie. Je také zajímavé, že na 54% Čechů (EU průměr 49%) je ochotno akceptovat vícerychlostní rozvoj integrace.