Čína a Rusko získávají díky obchodu vliv. EU chce zahraniční investice prověřovat

čína

© www.hrad.cz

Evropská komise chce společnou obchodní politiku EU posunout zase o krok dále. V hledáčku má hlavně dohodu o volném obchodu s Austrálií a Novým Zélandem. Důraz však bude kladen i na nebezpečné investice z Číny nebo Ruska. Tamní společnosti totiž chtějí přebírat kontrolu nad významnými evropskými firmami a tím získat výrazný vliv. Dovolit jim to ale rozhodně není naším strategickým zájmem.

Jedním ze zásadních témat letošního projevu o stavu Unie byla i budoucnost společné obchodní politiky EU.

„Chci posílit společný evropský obchod. Ano, Evropa je pro byznys otevřená. Zároveň zde ale musí existovat reciprocita, musíme tedy vždy získat to, co ostatním dáme. Obchod není ničím abstraktním, obchod je o pracovních místech, vytváření příležitostí pro evropské podnikatele, a to jak ty malé, tak ty velké,“ uvedl minulou středu předseda Komise Jean-Claude Juncker.

A nezůstalo jen u planých slov. Evropská komise totiž pouhých pár hodin po projevu svého předsedy představila zcela nový balíček návrhů, které představám Junckera dávají konkrétní podobu. Jejich účelem je především posílení obchodu a investic, ale také větší důraz na jejich kontrolu.

„Pasáž věnovaná posílení evropské obchodní politiky byla asi jediná z Junckerova projevu, se kterou jsem souhlasil. Ať se nám to líbí nebo ne, obchodní politika je dnes zcela „europeizována“. Čím více dohod o volném obchodu EU uzavře, tím lépe pro Českou republiku. V poslední době poněkud opatrnější politika Spojených států nám k tomu navíc nabízí dobrou příležitost,“ uvedl pro server EurActiv český europoslanec Jan Zahradil (ODS, ECR).

Zahradil: Čím více dohod o volném obchodu EU uzavře, tím lépe pro Českou republiku

Nebezpečné investice z Číny a Ruska

Nové návrhy v sobě zahrnují i vytvoření zcela nového evropského prověřovacího rámce, který bude mít za úkol kontrolovat, jestli přímé investice ze zahraničí nepoškozují unijní strategické zájmy, bezpečnost a veřejný pořádek v členských zemích.

S takovou obezřetností souhlasí i česká vláda. „Pozice ČR je taková, že podporujeme takové aktivity, které nám umožní identifikovat bezpečnostní rizika. Podporujeme i mechanismus, který by nám dal nástroj, abychom ta rizika mohli identifikovat,“ uvedl státní tajemník pro evropské záležitosti Aleš Chmelař.

Mechanismus prověřování strategických investic ze zahraničí reaguje hlavně na požadavky Německa, Itálie a Francie, které již delší dobu znepokojují snahy čínských firem převzít kontrolu nad některými evropskými technologicky vyspělými firmami. Čína navíc v mnoha případech nedodržuje princip reciprocity, evropské firmy tak často nemají otevřený přístup na tamní trh. V neposlední řadě jsou pak evropští podnikatelé mnohdy znevýhodněni velkými podporami, které čínským společnostem poskytuje tamní politický režim.

Chmelař: Podporujeme aktivity, které nám umožní identifikovat bezpečnostní rizika

A skryté záměry některých čínských firem, skrze které si chce čínská vláda v Evropě vydobýt silnou pozici a vliv, se nevyhýbají ani České republice.

„Na problém ekonomického pronikání cizí moci do strategicky významných odvětví v České republice pravidelně upozorňují výroční zprávy Bezpečnostní informační služby a je zmíněn i v mnoha strategických a bezpečnostních materiálech včetně Bezpečnostní strategie ČR a Auditu národní bezpečnosti z roku 2016. Přesto tomuto problému není věnována dostatečná a systematická pozornost a Česká republika žádný komplexní mechanismus na posuzování přímých zahraničních investic ze třetích zemí nemá,“ upozorňuje Petr Lang z Pražského institutu bezpečnostních studií (PSSI).

Podobné nebezpečí se ale netýká jen Číny. „I když je současná debata o nutnosti kontrolovat zahraniční investice vedena především obavou z Číny, nesmíme zapomínat na rizika nestandardního ekonomického chování ze strany Ruské federace. Stejně jako v Číně je i většina nejdůležitějších ruských firem přímo nebo nepřímo kontrolovaná státem a je využívána k naplňování zahraničně-politických cílů vlády, která na oplátku jejich podnikání podporuje různými subvencemi a výhodnými půjčkami,“ dodává Lang.

Lang: Na problém ekonomického pronikání cizí moci do strategicky významných odvětví v České republice pravidelně upozorňují výroční zprávy Bezpečnostní informační služby

Zcela nový soud a dohody s Austrálií a Novým Zélandem

Podle Zahradila bychom si ale měli dát pozor na to, aby postupně nedošlo k zavedení centrálního dohledu. „Na snahy o zavedení nějakého centrálního dohledu nad zahraničními investicemi v jednotlivých členských státech si musíme dát pozor,“ varuje.

Pro lepší kontrolu investic a především pro efektivní a spravedlivé řešení investičních sporů chce Komise vytvořit i zvláštní multilaterální investiční soud. Ten by v budoucnu měl pomoci hájit strategické zájmy států a investorů, zároveň však dohlížet na demokratickou legitimitu, nezávislost a transparentnost jednotlivých investic.

„Pro zajištění volného a spravedlivého obchodu je třeba najít rovnováhu mezi otevřením trhů pro obchod a investice a mezi zajištěním vysokých standardů, sdílených hodnot a ochrany našich zájmů,“ zdůvodnil návrh na vznik soudu první místopředseda Komise Frans Timmermans.

Zahradil: Z dlouhodobého hlediska se neobejdeme bez nějaké obchodní dohody se Spojenými státy. Jedná se o pro Evropu naprosto klíčového partnera, a to nejen z hlediska obchodu

Vedle mechanismů ochrany evropských strategických zájmů a zájmů investorů však Komise navrhuje i rychlé otevření dalších rozhovorů o nových obchodních dohodách s třetími zeměmi. V současné době se Unie zaměřuje na vyjednání dohod o volném obchodu například s jihoamerickým sdružením Mercosur, Japonskem, Vietnamem, Singapurem nebo o modernizaci dohody s Mexikem. Komise by však ráda začala obchodní dohody vyjednávat i s Austrálií a Novým Zélandem.

S takovým přístupem souhlasí i Zahradil, podle kterého se však do budoucna budeme muset opět vrátit k nedávným snahám o vyjednání dohody o volném obchodu s USA.

Lang: Stejně jako v Číně je i většina nejdůležitějších ruských firem přímo nebo nepřímo kontrolovaná státem a je využívána k naplňování zahraničně-politických cílů vlády

„V první řadě bychom měli co nejrychleji dokončit ratifikaci již sjednaných dohod s Vietnamem a Singapurem. Velmi perspektivním regionem jsou všechny země ASEAN. Je třeba rychle pokročit v rozjednané dohodě s Japonskem a zahájit jednání s Austrálií a Novým Zélandem, jak signalizoval Juncker,“ myslí si.

„Z dlouhodobého hlediska se ale neobejdeme bez nějaké obchodní dohody se Spojenými státy. Jedná se o pro Evropu naprosto klíčového partnera, a to nejen z hlediska obchodu,“ uzavírá.

S dlouhými a často velmi složitými koly jednání by pak měla vyjednavačům pomoci nová poradní skupina pro unijní obchodní dohody, která by podle názorů komisařů měla vyjednávání učinit ještě transparentnější a inkluzivnější. Skupina by měla za úkol především to, aby do jednání byla více vtažena evropská společnost, tedy jednotlivé zájmové skupiny, zaměstnavatelé, zaměstnanci, spotřebitelé nebo nevládní organizace.