Zahraniční politiku ČR žádné zemětřesení nečeká, říká studie

Zdroj: WikipediaCommons.org; autor: RaBoe/Wikipedia

V orientaci zahraniční politiky České republiky v režii pravděpodobné koalice ODS, TOP 09 a Věcí veřejných (VV) nečekejme žádný zásadní obrat, prioritami i nadále zůstanou energetická bezpečnost, východní politika, lidská práva a ekonomická diplomacie. I přesto, že jednání o nové vládě stále probíhají, do predikce budoucího vývoje se ve společné studii pustila Asociace pro mezinárodní otázky a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM.

Česká republika ještě nemá vládu, ba ani nezná jméno budoucího premiéra, ale už existuje odborná studie, která nastiňuje budoucí směřování její zahraniční politiky. Zdá se vám to odvážné? Pokud ano, nejste sami. Dokonce i autoři studie „Česká zahraniční politika – perspektivy změn po volbách 2010“, která vzešla ze spolupráce dvou předních českých zahraničněpolitických think-tanků Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) a Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM, své snažení označují za „troufalé“. 

Nicméně detailní studium politických programů tří stran (ODS, TOP 09 a VV), které mají největší šanci sestavit vládu, společně s analýzou jejich dlouhodobějších postojů (nebo alespoň jejich hlavních aktérů) a zkušenostmi s veřejnou politikou obou zmíněných think-tanků, důvěryhodnost oné studie zvyšují.  

Práci na dokumentu také usnadnil fakt, že politické programy členů zamýšlené koalice si jsou v oblasti zahraniční politiky blízké. EurActivu to potvrdil jeden z jeho autorů a zároveň předseda Správní rady AMO Antonín Berdych. „Zahraniční politika není černobílá. V případě těchto stran je směr i tón zahraničněpolitických představ stejný,“ řekl Berdych, který ale připustil, že kontroverzní témata mohou za určitých okolností představovat některé evropské politiky, konkrétně pak například otázka přijetí jednotné měny euro.

„Rozpory mohou nastat v odstínech politik, ale rozhodně nepůjde o nic fatálního. Debata o evropské politice bude v každém případě v porovnání s diskusemi o jiných politických oblastech bezkonfliktní a velmi konstruktivní,“ dodal. 

Hurá do „euročekárny“ 

A jak tedy bude vypadat politika budoucí vlády směrem k EU? Autoři studie jsou přesvědčeni o tom, že Češi budou v Bruselu mnohem aktivnější a ve srovnání s předchozí vládou Mirka Topolánka budou „k evropským otázkám zastávat ještě vstřícnější postoj“.

Čím to? Hlavní důvod je nasnadě. Je jím ideologický posun uvnitř nejsilnější koaliční strany, kterou je ODS. V současné době totiž v jejím čele stojí Petr Nečas, který společně s další výraznou osobností Alexandrem Vondrou vede euro-realistické křídlo, jež dominuje nad euro-skeptiky kolem prezidenta Václava Klause

„Jedno z témat uvnitř ODS, potažmo rodící se koalice, je, jak moc má být Česká republika v evropských záležitostech aktivní,“ zamýšlí se Berdych a dodává: „V ODS mají v současné době hlavní slovo realisté, kteří se chtějí dohodnout.“ 

Jak uvádí studie, evropské politice budou jednoznačně dominovat ekonomické otázky, především pak ty, které jsou spojeny s řešením globální hospodářské krize, regulací vnitřního trhu a v neposlední řadě s plánovanou reformou unijního rozpočtu.

Téma, ve kterém zamýšlená trojkoalice pravděpodobně nenalezne společnou řeč, je již zmiňovaná otázka eura. Autoři se domnívají, že nová vláda se bude snažit plnit Maastrichtská kritéria, avšak ke vstupu do eurozóny za jejího mandátu zřejmě nedojde. Připouštějí ale, že existuje celkem velká šance na to, že bude stanoveno datum přijetí společné měny, a pokud bude příznivá situace, Česká republika usedne na lavičku v „euročekárně“ – jinými slovy: vstoupí do mechanismu směnných kurzů ERM II. 

Kabinet bude dále podporovat rozšiřování EU, a to zejména o země západního Balkánu. Vzhledem k tomu, že Věci veřejné již před volbami jasně deklarovali, že se staví proti přijetí Turecka, autoři v této oblasti shodu nepředpokládají. 

Vláda se bude také soustředit na rozvoj sousedských vztahů v rámci tzv. Východního partnerství a stranou nepůjde ani evropská energetická politika nebo oblast justice a vnitra. V této spojitosti bude postoj České republiky „spíše opatrný a reaktivní“.

Západ ano, Rusko ne 

Opusťme nyní evropskou politickou scénu a podívejme se, co studie říká o transatlantických vztazích a politice vůči Rusku. Jelikož se programy všech pravděpodobných členů koalice opírají o transatlantickou vazbu, „nová vláda bude mít tendenci posilovat úzkou vazbu na USA, včetně zdůraznění spojeneckých závazků v rámci strategické konceptu NATO a aktivní participace v zahraničních misích, především v Afghánistánu,“ uvádí studie. 

Na druhou stranou její autoři proklamují, že politika vůči Moskvě nebude hrát v nové koalici prim. Ve svém tvrzení vycházejí z nedávných slov Petra Nečase o tom, že Česká republika bude i nadále kritizovat země, v nichž dochází k porušování lidských práv. Rusko k takovým státům patří. 

Jelikož ale Rusko hraje klíčovou roli v dodávkách energetických surovin, bude českou diplomacií nejčastěji skloňováno především v souvislosti „s pokračující snahou české vlády o prosazení diverzifikace dodávek energetických surovin jak na domácí trh, tak i na ten celoevropský.“ 

Šéfem diplomacie bude Schwarzenberg 

A kdo bude koncepci zahraniční politiky nové vlády zaštitovat? Odpovídat na tuto otázku snad ani není třeba. Od rozdání volebních karet bylo nadmíru jasné, že pokud v koaliční vládě zasedne TOP 09, bude jím její předseda Karel Schwarzenberg

Důvodem jsou jeho zkušenosti, které na stejném postu získal během Topolánkovy vlády, a také fakt, že ostatní koaliční partneři nemohou nabídnout srovnatelné kandidáty. Výjimku potvrzující pravidlo představuje jen Alexandr Vondra (ODS), který tak bude pravděpodobně spravovat úřad ministra obrany. 

Jak již EurActiv nedávno informoval, v kuloárech se špitá o tom, že jedním z prvních kroků, které nová vláda provede, bude zrušení postu ministra pro evropské záležitosti (EurActiv 7.6.2010). Autoři studie tuto domněnku potvrzují. „Role ministerstva zahraničních věcí při tvorbě české evropské politiky se vrátí do podoby před rokem 2007,“ uvádí se v dokumentu.