Česko si neumí poradit se špatným ovzduším. Dělejte už něco, říká Brusel

kvalita ovzduší

© Pixabay

ČR je mezi zeměmi, kterým hrozí právní postih za špatnou kvalitu ovzduší. Přijala už opatření v dopravě, vytápění domácností i průmyslu. Evropská komise chce ale vidět výsledky.

Pokud členské země EU bezodkladně neodstraní své nedostatky v ochraně čistého ovzduší, nebude Evropská komise váhat s právními kroky vůči nim.

Novinářům to po jednání s představiteli ministerstev životního prostředí devíti států, včetně České republiky, řekl komisař pro životní prostředí Karmenu Vella. Podle mluvčího komise Margaritise Schinase dal Vella státům čas na doplnění jejich návrhů do konce příštího týdne.

„Slyšeli jsme dnes některé pozitivní nápady. Ale na první pohled nestačí ke změně celkového obrázku. Bez nových a funkčních opatření nebudou v mnoha případech standardy kvality ovzduší dodržovány po řadu měsíců i let, někdy i po roce 2020,“ upozornil Vella.

Pozváni byli na dnešek nejen zástupci ČR, ale také Německa, Španělska, Francie, Itálie, Maďarska, Rumunska, Slovenska a Británie. Na limity nedosáhlo celkem 18 zemí, ale tato devítka má dlouhodobě problém kritickou situaci řešit.

Komise chce podle Velly s devítkou zemí spolupracovat a pomoci jim splnit limity, které se samy zavázaly dodržovat a kterých měly dosáhnout v letech 2005 a 2010. Limity se týkají klíčových znečišťujících látek, jako je oxid dusičitý (NO2) či prachové částice (angl. particular matter, PM).

„Ještě dnes, v roce 2018, umírá každý rok předčasně 400 000 lidí kvůli rozsáhlému a výraznému zanedbávání tohoto problému,“ podotkl na tiskové konferenci Vella.

V Česku například kvůli koncentraci jemných částic PM2.5 v roce 2013 předčasně zemřelo 12 000 lidí, odhaduje Evropská agentura pro životní prostředí.

Doprava, lokální topeniště i průmysl

Náměstek českého ministra životního prostředí Vladislav Smrž po schůzce ČTK řekl, že Komise s Českem problém řeší už několik let a naposledy do Prahy poslala své takzvané „odůvodněné stanovisko“. To je jeden z kroků v takzvaném řízení pro porušení povinnosti, po němž může následovat předložení případu k Soudnímu dvoru EU.

Video: Jak může Česko lépe chránit životní prostředí >>>>

V Česku jsou místně – a to jen na třech místech v zemi – dlouhodobě překračovány denní limity pro koncentrace oxidu dusíku, který pochází nejčastěji z automobilové dopravy a velké energetiky, a limity na koncentrace prachových částic PM10, které v ČR do ovzduší vypouštějí nejvíce lokální topeniště.

„My jsme se snažili panu komisaři vysvětlit, že my s tím děláme. Máme národní plán snižování emisí, lokální plány zlepšování kvality ovzduší. Imisní situace se zlepšují. Průmysl je na nejlepších dostupných technologiích,“ vypočítal náměstek Smrž.

Připomněl, že Česko bude investovat devět miliard korun do výměny 80 000 až 100 000 kotlů na moderní. Takzvané kotlíkové dotace se platí z evropských peněz. V dopravě se Česko soustředí na podporu veřejné dopravy.

Čtěte také: Pro čistější vzduch jsou nutné změny v dopravě. Pomohou obchvaty měst i lepší MHD >>>>

„My potřebujeme Komisi v tom, aby přestala extenzivně vykládat například směrnici EIA (o posuzování vlivu na životní prostředí), aby nám to nekomplikovalo výstavbu významných obchvatů, jako je Praha, Frýdek-Místek, Brno. A mohli jsme také stavět železnice. Potřebujeme pomoc s filtry prachových částic v autech, protože se jedná o legislativu na evropské úrovni,“ doplnil náměstek.