Česko se zapojí do společné obrany EU. Nabídnout může technologie svého chemického vojska

PESCO

@ Shutterstock

Ministři členských zemí se dnes odhodlali k dalšímu kroku v posilování společné obrany a zajišťování bezpečnosti v EU. Česko se podpisem PESCO zavázalo například k pravidelnému zvyšování rozpočtu na obranu a dále se bude podílet na projektech zaměřených na „děravé“ oblasti evropské obrany.

Evropská obrana má své nedostatky a je na čase je odstranit. Příležitostí může být zahájení strukturované spolupráce v obraně (PESCO), pod kterou se dnes podepsalo 23 členských zemí včetně České republiky.

„Je pozoruhodné, že se k PESCO přihlásilo tolik zemí,“ prohlásil ministr zahraničí Lubomír Zaorálek při dnešním jednání v Bruselu, kterého se zúčastnil i ministr obrany Martin Stropnický.

Spolupráce členské státy zavazuje k pravidelnému zvyšování rozpočtu na obranu. Stát by přitom měl 20 % svých výdajů směřovat do veřejných zakázek a 2 % na výzkum a technologie.

Každý členský stát také musí vypracovat plán, ve kterém stanoví, jakým způsobem do spolupráce přispěje. Země na základě toho budou podrobeny každoročnímu přezkumu, aby se zjistilo, zda své závazky dodržují.

Spolupráce se začne v blízké době odehrávat zejména na základě různých projektů. Na jejich podobě se v současné době stále ještě pracuje.

Podle Zaorálka by se členské státy měly zaměřit především na oblasti, ve kterých je evropská obrana děravá.

„Týká se to třeba kybernetické bezpečnosti nebo tankování za letu,“ upřesnil šéf české diplomacie.

Kyberbezpečnost? Evropa se může od Česka učit, ve státní správě ale chybí “ajťáci”. Více >>>>

Zaorálek dále prozradil, že Česko by mohlo přispět například technologiemi, které využívá české chemické vojsko.

Spolupráce v obraně není povinná

Před zahájením projektů však musí být stálá strukturovaná spolupráce oficiálně zřízena rozhodnutím Rady. K tomu by mohlo dojít na příštím zasedání Rady pro zahraniční věci, která se uskuteční 11. prosince.

Poté by měly zúčastněné země schválit první seznam projektů. Očekává se, že nejprve se země zaměří na oblasti jako je výcvik, rozvoj schopností a připravenost zahájit operaci.

Účast členských států v PESCO je založena na dobrovolném principu. Za celkovou politiku bude zodpovědná Rada EU a rozhodnutí budou členské země přijímat jednomyslně.

Pro ČR je spolupráce v obraně příležitostí, jak se více integrovat do jádra EU. Opakovaně to zdůraznil český premiér Bohuslav Sobotka.

Euro nesmí být podmínkou pro spolupráci. ČR bude v jádru EU díky společné obraně. Více >>>>

Francie by raději spolupracovala s menším počtem zemí

Posílení společné obrany vítá také Francie a Německo, ačkoli jejich vize se mírně liší.

Zatímco podle Francouzů by měl být počet zapojených států spíše nižší, aby se dosáhlo co největší efektivity, německá vize preferuje spolupráci rozšířenou. Na konkrétních misích by se navíc podle Němců mohly podílet i země, které nejsou součástí Evropské unie.

Užší evropskou spolupráci v oblasti obrany dlouhodobě blokovala Velká Británie, které se obávala vzniku evropské armády. Na fungování PESCO se tedy nebude podílet.

Zapojí se však Belgie, Bulharsko, Estonsko, Finsko, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko a již zmíněná ČR, Francie a Německo. Další členské státy se mohou připojit později.

PESCO není konkurencí NATO

PESCO se v blízké době stane novou platformou pro výcvik a také společné sdílení nákladů na vojenské operace EU, společné investice pro nákup vojenských kapacit a modernizaci vojenské infrastruktury.

Doplní tak kolektivní obranu v rámci NATO novým rozměrem, a to o obranou spoluprací, která má zajistit rychlejší a efektivnější reakci Evropské unie na různé události v zahraničí.