Průmysl 4.0: Spolupráce ČR a Německa se rozjíždí

Zdroj: ČNOPK

Digitalizovaný průmysl čtvrté generace, na který se Česko začíná pomalu připravovat, zcela změní dnes zajetý výrobní proces. Samotná výroba totiž začíná sběrem dat od zákazníků, dodavatelů i továren. Tyto informace pak zpracují roboti nebo 3D tiskárny a výrobek je následně bez pomoci člověka doručen i samotnému zákazníkovi. V Německu, se kterým Česko nově spolupracuje, už provozuje na 20 testovacích center, které na takovém principu fungují.

Česká republika se pomalými krůčky připravuje na tzv. čtvrtou průmyslovou revoluci, kde jsou stroje digitálně propojeny jak mezi sebou, tak s finálním produktem, a která je ve své finální podobě ztělesněna chytrými továrnami a inteligentními výrobky.

Průmyslově silně orientované Česko se rozhodlo, že se bude inspirovat a učit od Německa, které je v zavádění Průmyslu 4.0 zatím nejdále. Už na začátku října byl tento úmysl stvrzen dohodou uzavřenou mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (MPO) a německým Spolkovým ministerstvem pro vzdělání a výzkum (BMBF).

Podle dohody má být vzájemná spolupráce zaměřená na výzkum, vývoj a inovace, a to především s ohledem na malé a střední podniky.

„Naše ministerstvo doposud uzavřelo přesně jednu dohodu o spolupráci, a to s Českou republikou. Tato dohoda má proto pro nás obzvlášť velký význam,“ řekl na pondělní hospodářské diskusi Česko-německé obchodní a průmyslové komory ředitel odboru klíčových technologií a výzkumu pro inovace na BMBF Wolf-Dieter Lukas.

V rámci hospodářské diskuse se uskutečnilo i bilaterální jednání mezi ministrem Lukasem a jeho českým protějškem Janem Mládkem, kde se obě strany dohodly na vytvoření společné českoněmecké pracovní skupiny, která bude koordinovat spolupráci mezi oběma vládami. Země si tak budou nejen navzájem vyměňovat informace, ale nově spolu budou komunikovat i čeští a němečtí vědci, malé a střední podniky a sociální partneři, jako například odbory.

Akční plán MPO představí do března

Právě odbory budou důležitou součástí celé debaty o Průmyslu 4.0. Nejde totiž jen o novou éru průmyslové výroby, ale o celospolečenskou změnu, která ovlivní řadu dalších oblastí, jako je trh práce, vzdělávání, sociální systém, právní rámec nebo i bezpečnost.

Na to pamatuje Národní Iniciativa Průmyslu 4.0, kterou na zářijovém Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně představil český ministr průmyslu. „Jsem velmi rád, že se Česká republika připojila k velkým zemím, které mají své iniciativy v této oblasti,“ uvedl v pondělí Mládek s tím, že takových států je zatím pouze kolem deseti.

Na vzniku iniciativy má obrovský podíl kolegium odborníků pod vedením ředitele Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT profesora Vladimíra Maříka, který vede i pracovní skupinu pro vznik Národního akčního plánu Průmyslu 4.0 v ČR.

Akční plán má být podle Mládka předložen vládě do konce března příštího roku a má mimo jiné vést k relokaci peněz a priorit státní správy. Průmysl 4.0 se totiž  v materiálech vlády zatím neobjevuje a toto téma není v Česku ani dostatečně politicky uchopeno, uvedl na pondělní diskusi Mládek.

Česko tak zavádění čtvrté průmyslové revoluce čelí mnoha výzvám, jako je nízké povědomí o Průmyslu 4.0, vysoký počet pracovníků v málo kvalifikovaných profesích nebo nízká připravenost institucí dalšího vzdělávání. To je potřeba změnit, a zapojit se proto budou muset i další ministerstva, hlavně práce a sociálních věcí, školství, financí ale například i dopravy.

Zkušební centra pomohou malým a středním podnikům

Podobnými otázkami se zabývá i sousední Německo, které je ale přeci jenom o významný krok dál. Jak na diskusi uvedl Wolf-Dieter Lukas, v Německu už dnes funguje přibližně 20 testovacích center, kde se Průmysl 4.0 simuluje ve zkušebním prostředí. Země se tak může pochlubit zhruba 200 příklady z praxe.

Vzorem může být plně automatizovaný výrobní závod v německém Amberku společnosti Siemens, který naznačuje, jak by budoucí digitální továrna mohla vypadat. Produkty tu samostatně komunikují s výrobními zařízeními, všechny procesy jsou řízeny IT systémy, a díky tomu si montáž výrobky řídí samostatně.

Zkušební centra jsou podle slov Lukase výhodná zejména pro malé a střední podniky, které si mohou čtvrtou průmyslovou revoluci vyzkoušet bez dalších finančních nákladů. Právě pro malé a střední firmy znamená zavádění Průmyslu 4.0 opravdovou výzvu, a vlády by se jim proto měly snažit co nejvíce pomoct.

Zapojení malých a středních podniků je pro Česko klíčové, protože v tuzemsku vytvářejí více než polovinu pracovních míst. O aktuálním vývoji by proto měly být lépe informovány, shodli se na pondělní diskusi jednatel společnosti Bosch Rexroth Dětřich Robenek a předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Karel Havlíček.

Autor: Eliška Kubátová