Česká veřejnost nejeví zájem o roamingový eurotarif

Česká veřejnost zatím nejeví zájem o nižší ceny za volání ze zahraničí, které mobilním operátorům uložila Evropská komise. Mobilní operátoři nabízejí eurotarif od července tohoto roku.

Vysoké roamingové sazby představují jednu z překážek vnitřního trhu EU. Evropská komise proto rozhodla o jejich postupném snižování. Poprvé byl návrh předložen v červenci roku 2006. Téměř roční jednání byla ukončena těsně před začátkem letošních prázdnin. Nařízení vyšlo 29. června 2007 v Úředním věstníku Evropské Unie a den poté vstoupilo v platnost. Předpoklad, že ceny za služby mobilních operátorů v zahraničí v ten samý okamžik klesnou na požadovaný strop, se ukázal jako příliš optimistický. Dva ze tří českých operátorů ho nabídli až těsně před koncem lhůty stanovené Evropskou komisí. Tito operátoři také aktivují službu eurotarifu až od 29. srpna 2007. Takovým jednáním ovšem řádně plní nařízení Komise.

Jejich postup není v EU ojedinělý. Pro podobný scénář se rozhodla většina evropských operátorů, pro dřívější zavedení eurosazeb se rozhodlo jen nepatrné procento z nich. Úplně prvním operátorem byl polský P4, který službu nabídl a aktivoval dokonce už 22. června 2007.

Evropská komise odeslala v polovině července 95 dotazníků poskytovatelům mobilních služeb v jednotlivých zemích, ale obdržela jen 74 odpovědí. Seznam „hříšníků“ druhého srpna tohoto roku zveřejnila na internetu a do desátého srpna získala informace o nových eurosazbách i od zbývajících operátorů. Výsledek ji potěšil: Ve dvaceti třech zemích ze současné pětadvacítky se nachází alespoň jeden operátor, který nabízí eurotarif pod hranicí stanovenou Evropskou komisí.

Česká veřejnost však o novou roamingovou eurosazbu zatím neprojevila výraznější zájem. Z 12,6 milionu zákazníků si o ni požádalo pouze asi devadesát tisíc. Mluvčí jednotlivých českých mobilních operátorů si situaci vysvětlují tím, že roamingové tarify, které nabízeli ještě před zavedením eurtarifu, jsou oblíbenější. Marketingový ředitel společnosti T-Mobile Jiří Dvorjančanský odhadl ztráty mobilních operátorů v ČR vlivem nových regulačních opatření na půl miliardy korun ročně. Současně prohlásil: „Necháme eurotarif žít šest měsíců, a pak jej vyhodnotíme a zvážíme případné další tarifní kroky.“

Podle vyjádření tuzemských mobilních operátorů bude roamingový eurotarif automaticky poskytnut všem zákazníkům, kteří nevyužívají jiný speciální roamingový tarif, a to do konce září 2007.

V říjnu tohoto roku provede Evropská komise posouzení přechodu na roamingovou eurosazbu. Do prosince 2008 potom musí Evropskému parlamentu a Radě ministrů EU předložit její hodnocení.