Češi chtějí německé platy. Vědí politické strany, jak jejich přání splnit?

německé platy

@ Pixabay.com

Tento článek je součástí Special reportu: České politické strany a EU

Konvergence, tedy sbližování úrovní členských zemí, je v současné době pro českou evropskou politiku prioritou. Jak ale konvergenci urychlit, aby se Česko dočkalo stejných platů, jako mají například v Německu? Řešení je zejména na budoucí české vládě.

Chcete znát i odpovědi k dalším tématům? Přečtěte si celý předvolební speciál >>>>

Česká republika má od vstupu do Evropské unie jasný cíl, a to dohnat západní evropské země. Přestože ekonomicky jsme na tom mnohdy lépe než starší členské státy, platy v ČR zůstávají daleko za těmi německými. Politických stran jsme se zeptali, jak to změnit.

Vytvořeno s využitím aplikace bubbl.us.

Vytvořeno s využitím aplikace bubbl.us.

Otázka: Jaký je váš návod k tomu, aby se platy v ČR vyrovnaly platům v západních státech EU?

ODS

Zásadní kroky by měly vzejít od vlády ČR – snížení odvodů, zodpovědné hospodaření státu. Kdyby současná vláda nepřijala na víc 30 tisíc nových státních úředníků, daly by se ušetřené prostředky, navíc  v době ekonomické konjunktury, vynaložit i na zvýšení platů.

ODS:  Zásadní kroky by měly vzejít od vlády ČR – snížení odvodů, zodpovědné hospodaření státu.

Svobodní

Udržovat nízkou míru nezaměstnanosti zejména odstraňováním bariér pro zaměstnavatele. To vyvolá tlak na růst platů. Musí se dařit ekonomice, Česká republika tedy musí být svobodná a musí se v ní snadno podnikat, pracovat i žít. Byrokracie i daně musí být nízké.

Svobodní: Česká republika musí být svobodná a musí se v ní snadno podnikat, pracovat i žít. Byrokracie i daně musí být nízké.

Zelení

Česká republika se musí přeorientovat na průmysl a služby s vyšší přidanou hodnotou. V současnosti jsme montovnou EU, vyvážíme průmyslové polotovary místo hotových výrobků. Musíme podpořit české inovativní podniky a startupy a přestat s investičními pobídkami, kvůli kterým odchází příliš mnoho peněz do zahraničí na dividendách.

Zelení: Musíme podpořit české inovativní podniky a startupy a přestat s investičními pobídkami.

TOP 09

Hlavním důvodem pro nízké mzdy je příliš vysoké zdanění práce (vyšší než v jakékoli jiné postkomunistické zemi). Jedná se tedy o domácí problém, který může být řešen pouze na národní úrovni. Jednou z priorit TOP 09 je snížit odvodové zatížení práce celkově o 8 %. Díky tomu dojde ke zvýšení mezd zaměstnanců a uvolnění nových prostředků pro zaměstnavatele, kteří budou moci více investovat, což povede k růstu ekonomiky a opětovnému růstu mezd.

TOP 09: Jednou z našich priorit je snížit odvodové zatížení práce celkově o 8 %. Díky tomu dojde ke zvýšení mezd zaměstnanců.

KDU-ČSL

Otázka platové hladiny je především v kompetenci jednolitých členských států. V případě ČR vidíme řešení jednak v omezení administrativní a daňové zátěže, především u korporátní daně, s cílem ulehčit situaci podnikatelům. Důležitým krokem je také změna struktury ekonomiky, která se musí více orientovat na kvalitu a excelenci. V neposlední řadě je zásadní navýšit investice v oblasti vědy, výzkumu a inovací a zkvalitnit české školství. Obě tyto oblasti jsou pro KDU-ČSL dlouhodobou prioritou. Zde může sehrát dílčí roli i EU, a to odpovídající alokací prostředků do oblasti vědy, výzkumu a inovací a školství formou dotační a kohezní politiky.

KDU-ČSL: Důležitým krokem je změna struktury ekonomiky, která se musí více orientovat na kvalitu a excelenci.

Piráti

Neposkytovat nadále velkorysé daňové výhody nadnárodním firmám, které do ČR přicházejí s produkcí mající nízkou přidanou hodnotu, ale naopak zvýhodňovat produkci s vysokou přidanou hodnotou. Budovat kapacity v oblasti vědy a výzkumu, a tuto oblast v rozumné míře dotovat. Zjednodušovat podnikání pro živnostníky a drobné podnikatele.

Piráti: Neposkytovat velkorysé daňové výhody nadnárodním firmám, které do ČR přicházejí s produkcí mající nízkou přidanou hodnotu.

Starostové a nezávislí

Česká republika by konečně měla přestat být montovnou a daleko více se zaměřit na obory s vyšší přidanou hodnotou a podporu malých a středních podniků. Pak lze očekávat i významné zvýšení platů.

STAN: ČR by se měla zaměřit na obory s vyšší přidanou hodnotou a podporu malých a středních podniků.

ČSSD

Jsou věci, které můžeme dělat jako stát – ČSSD během svojí vlády zvýšila minimální mzdu o 40 procent, přidala státním zaměstnancům. Chceme v tomto trendu pokračovat, podporovat malé a střední podniky a modernizovat český průmysl, aby produkoval výrobky s vyšší přidanou hodnotou. Evropská unie by měla především dbát o to, aby jedna firma neplatila zásadně jiné mzdy v západních a východních členských státech. Evropské dotace mohou zvyšovat naši konkurenceschopnost, budou-li zaměřeny na výzkum a inovace. EU by měla být platformou pro boj s daňovými ráji, do kterých utíkají zisky, místo aby šly na platy zaměstnanců.

ČSSD: Chceme podporovat malé a střední podniky a modernizovat český průmysl, aby produkoval výrobky s vyšší přidanou hodnotou.

ANO

S tím musí pohnout hlavně česká vláda. Nemůžeme se vymlouvat na EU s tím, že máme malé platy. V tuto chvíli ekonomika sílí, proto je prostor pro snížení zdanění práce a zvyšování platů, což se ostatně děje, jelikož v ČR rostou platy nejrychleji hned po Rumunsku. Plánujeme také snížit sociální odvody zaměstnavatelů, o 2-5 % v závislosti stavu ekonomiky, chceme zaměstnavatelům ulehčit. V tuto chvíli také musíme řešit problém nedostatku pracovní síly, který právě ten ekonomický boom brzdí. Jsme pro přijetí pracovníků z Ukrajiny.

ANO: Plánujeme snížit sociální odvody zaměstnavatelů, o 2-5 % v závislosti stavu ekonomiky.

EurActiv.cz se s otázkami obrátil na strany a hnutí, jejichž podpora podle volebního modelu CVVM ze září 2017 dosáhla alespoň 1,5 %. Kromě výše uvedených stran redakce oslovila také KSČM, odpověď strany se však týkala přijetí eura v ČR, a nikoli mzdové politiky. Osloveno bylo i politické hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura. Jako jediné však ve stanoveném termínu neodpovědělo.