Čapí hnízdo a dalších více než 40 projektů bude vyňato z financování EU, rozhodlo ministerstvo financí

© WikimediaCommons.org / Richenza

Čapí hnízdo bude hodnoceno jako projekt financovaný z národní dotace, nikoliv z evropských fondů. Díky tomu Česko nepřijde o slíbené finance z EU. Rozhodlo o tom dnes ministerstvo financí. Jeho vyjmutí v polovině ledna odmítla Regionální rada ROP Střední Čechy. Po dnešní obměně složení Rady se očekává schválení vyřazení.

Ministerstvo financí (MF) souhlasilo s vyjmutím projektů u sedmi operačních programů tak, jak navrhovala Evropská komise.

Vyjmutí se týká i projektu Čapího hnízda. Kvůli padesátimilionové dotaci pro středočeský rekreační a konferenční areál Čapí hnízdo obvinila policie 11 lidí, mezi nimi premiéra Andreje Babiše (ANO) a místopředsedu hnutí ANO Jaroslava Faltýnka.

Ministerstvo již dříve uvedlo, že z hlediska rozpočtu je vyjmutí nejlepší řešení, jinak by ČR hrozilo krácení už přidělených evropských peněz. Vyjmutí projektu Čapí hnízdo z evropského financování znamená, že projekt zůstává financován z rozpočtu Regionální rady Regionálního operačního programu (ROP) Střední Čechy jakožto poskytovatele dotace.

44 projektů z 5 ROPů a OP Životní prostředí, plus 2 projekty z OP Doprava

Ministerstvo financí dnes potvrdilo dřívější informaci Evropské komise, která navrhla vyjmout 44 projektů ze šesti programů. Navíc v případě Operačního programu Doprava byly vyňaty dva projekty ještě před obdržením dopisu od Komise na konci loňského roku.

V případě ROP Severovýchod tak šlo o pět projektů, u ROP Jihovýchod o tři projekty, u ROP Střední Čechy o dva projekty, u ROP Moravskoslezsko o jeden projekt, u ROP Střední Morava o 19 projektů a u Operačního programu Životní prostředí o 14 projektů k vyjmutí.

„Jak ministerstvo financí již dříve předeslalo, vynětí z evropského financování umožní definitivní účetní a finanční uzavření operačních programů minulého programového období ze strany Evropské komise a dosažení plné finanční alokace prostředků vyhrazených z rozpočtu EU na příslušné operační programy,“ uvedl úřad.

Komise ujistila, že bude v případu Čapí hnízdo postupovat bez ohledu na politickou situaci. Více ˃˃˃˃

Ministerstvo financí zopakovalo, že rozhodnutí o vynětí či nevynětí sporných výdajů z evropského financování nezasahuje do probíhajícího trestního řízení na národní úrovni, ani nemá vliv na případná budoucí správní řízení o odebrání dotace.

„Posouzení, zda došlo k porušení podmínek poskytnutí dotace, je plně v kompetenci poskytovatele dotace, který v případě jeho prokázání buď zahájí příslušné správní řízení, případně se připojí jako poškozená osoba s nárokem na náhradu škody v rámci trestního řízení,“ uvedlo MF.

Hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) na dnešním zasedání krajského zastupitelstva uvedla, že úřad regionální rady se už přihlásil k případné škodě v rámci trestního řízení.

ROP Střední Čechy byl původně proti

MF dále upozornilo, že všechny regionální rady zmíněných operačních programů, s výjimkou ROP Střední Čechy, s vynětím souhlasily. U ROP Střední Morava a ROP Moravskoslezsko, kde Komise navrhla rovněž vynětí, se zatím podle MF vedou jednání s příslušnými regionálními radami.

V reakci na nedávné rozhodnutí Výboru regionální rady ROP Střední Čechy nevyjmout Čapí hnízdo z financování EU došlo dnes na jednání krajského zastupitelstva k obměnění výboru, který dohlíží na evropské dotace v končícím regionálním operačním programu.

Výbor byl ustaven po předloňských krajských volbách, původní koalice ANO, STAN, ODS a Nezávislých Středočechů se však rozpadla. Mezitím se ale vedení hejtmanství změnilo a v jeho čele nyní stojí koalice ANO a ČSSD s podporou KSČM, jež neměli ve výboru většinu. Proto navrhla nové složení. Obměněný výbor by mohl Čapí hnízdo vyřadit. Na vyplacené prostředky by se tak pohlíželo jako na národní dotaci a umožnilo by to, aby ČR od Evropské komise dostala maximální částku, kterou pro operační program mohla obdržet.

Ministerstvo financí: Vynětí z evropského financování umožní definitivní účetní a finanční uzavření operačních programů minulého programového období ze strany Evropské komise a dosažení plné finanční alokace prostředků vyhrazených z rozpočtu EU na příslušné operační programy.

Opozice ale obměnu výboru kritizuje. Podle ní jde o reakci na nedávné rozhodnutí výboru nevyjmout farmu Čapí hnízdo z evropského financování.

Zastupitel za TOP 09 Jan Jakob uvedl, že cílem je potrestat ty, kteří mají na řešení dotační kauzy premiéra Andreje Babiše  jiný názor. Poměr sil ve prospěch koalice podle něj neodpovídá výsledkům voleb a je ukázkou arogance moci. Zástupci koalice namítli, že poměr sil koalice a opozice bude nadále dvanáct ku třem.