Byrne – Teličkovo desatero radí nejen při dovolené v Unii

ochrana spotrebitele dovolena

Komisaři David Byrne a Pavel Telička vypracovali soubor rad o právech spotřebitelů, která jsou platná a vymahatelná ve všech 25 členských zemích Evropské unie.

Nová jednoduchá šestistránková příručka obsahuje praktické příklady uplatnění ochrany spotřebitelských práv, které EU zaručuje na celém svém území. Příručka se netýká pouze rad pro aktuální období dovolených, má mimo jiné sloužit i k tomu, aby si občané lépe uvědomili svá práva.

V Teličkově a Byrnově dokumentu je možné se například dozvědět, že neférové smlouvy jsou v EU zakázané. Nezáleží na tom, jakou dohodu podepíšete, ani v jaké zemi Unie. Pokud tedy při podpisu smlouvy s cestovní kanceláří přehlédnete pár řádků vytištěných drobným písmem – například, že zaplacená záloha se nevrací, pokud cestovní kancelář zkrachuje, anebo že od smlouvy nelze odstoupit bez vyplacení velkého penále, mělo by vás unijní právo z výše uvedeného důvodu před takovým zneužitím chránit. Podobně unijní legislativa chrání zákazníka, pokud během dovolené jeho cestovní kancelář zkrachuje, anebo se na letišti ukáže, že letadlo je už přeplněné. V takovém případě má poškozený nárok na odškodnění.

Spotřebitel se také dozví, že jeho domácí úřady nemají pávo vyžadovat celní poplatky či doplatky daně z přidané hodnoty za zboží, které si koupil během dovolené v jiné členské zemi. Na evropském trhu platí rovněž zásada, že výrobek musí odpovídat prodejní smlouvě a vadné zboží lze vrátit. Stejně tak si lze do sedmi dnů nákup rozmyslet a smlouvu zrušit. Z obecné zásady ale platí pár výjimek, například při prodeji pojistek či zboží, které stojí méně než 60 eur.

Další podrobné praktické informace o právech a příležitostech v EU a na jejím vnitřním trhu a k tomu i poradenství o tom, jak těchto práv využít v praxi, je možné získat na stránkách Dialog s občany. Občané EU mají také volný přístup na tzv. Občanský rozcestník, který slouží k přímým e-mailovým dotazům. On-line formulář je možné vyplnit  zatím jen v jednom z 11 běžně užívaných jazyků.