Byl spuštěn nový portál o vzdělávání v přírodních vědách

Včera Evropská unie spustila nový portál věnovaný vzdělávání v přírodních vědách. Portál nazvaný „Xplora“ vznikl na základě akce Věda a společnost v rámci 6. rámcového programu pro výzkum a rozvoj.

Obsahem portálu jsou informace odpovídající znalostem na úrovni základní a střední školy. Je určen pro učitele, žáky a studenty, vědce, odborníky na komunikaci a všechny, kteří se zabývají vzděláváním v této oblasti. Hlavním cílem nového portálu je podpořit zájem mladých lidí o vzdělání v přírodních vědách.

Evropský komisař pro vědu a výzkum Janez Potočnik v internetové diskusi s žáky škol z deseti evropských zemích prohlásil: „Věda a výzkum začínají zvědavostí. Školy by měly tuto zvědavost u dětí podporovat.“ Vyzdvihl také nutnost podporovat mladé lidi ve vědeckém bádání.

Portál „Xplora“ je podporován týmem učitelů přírodních věd z celé Evropy, kteří by měli zajistit jeho vysokou kvalitu. Patrony portálu jsou profesor Benoit Mandelbrot, významný matematik, a Ray Kurzweill, přední expert na umělou inteligenci.