Byl přijat nový akční plán pro spolupráci s Egyptem

Nový akční plán přijatý v rámci evropské politiky sousedství bude účinný na tři až pět let, oficiálně na roky 2007 – 2010.

Evropská komisařka pro vnější vztahy a evropskou politiku sousedství Benita Ferrero Waldner navštívila Egypt v minulém týdnu. Během této návštěvy v Káhiře představila balíček subvencí, který nabízí Evropská komise Egyptu pro následujících tři až pět let. Jedná se o 558 milionů euro, které mohou být případně navýšeny o dalších 250 až 300 milionů eur. Egypt je jedním z hlavních příjemců subvencí z Evropské unie a ta představuje druhou největší finanční oporu pro tuto zemi.

Spolupráce a financování probíhá v rámci programu Evropská politika sousedství (ENP – European Neighbourhood Policy), který byl vytvořen v reakci na velké východní rozšíření roku 2004. Cílem programu ENP je prohloubit spolupráci mezi EU a jejími sousedy, a to jak prostřednictvím finanční pomoci, tak skrze další programy, např. program Tempus, vědeckou a technologickou spolupráci, přeshraniční spolupráci, atd. Jeho aktivity jsou financovány skrze nový finanční instrument (European Neighbourhood and Partnership Instrument – ENPI). Do roku 2006 byla ještě spolupráce s Egyptem financována prostřednictvím programu MEDA, který se zabýval spoluprácí s oblastí Středomoří.  Mezi lety 1996 – 2006 přijal Egypt díky programu MEDA subvence ve výši 1.1 miliard eur.

Nový akční plán, na kterém se EU a Egypt včera v Bruselu dohodli, se zaměřuje na politickou, ekonomickou a sociální reformu Egypta. V jeho rámci zesílí spolupráce mezi EU a Egyptem především v oblastech bezpečnosti, hospodářství, obchodu, investic, vědy, kulturních vztahů, atd. Tito dva partneři se dohodli na sdílení odpovědnosti za vytvoření oblasti míru a stability, včetně prevence a urovnání konfliktů v regionu.

Naplňování dohod a dosahování cílů bude kontrolováno prostřednictvím osmi nových podvýborů a jedné pracovní supiny v rámci Asociační dohody mezi EU a Egyptem.

Evropská komisařka pro vnější vztahy a evropskou politiku sousedství Benita Ferrero Waldner k tomuto tématu prohlásila: „Těší mě, že jsme dnes přijali Evropsko-Egyptský akční plán, který staví Egypt mezi nejbližší partnery Evropské unie. Tento akční plán otevírá novou kapitolu našeho přátelství, prohlubuje naše partnerství v mnoha klíčových oblastech našich zájmů, jako je například oblast soudnictví, politiky, hospodářských a sociálních programů, stejně jako kulturního a mezilidského dialogu.“