Budoucnost studia v rámci programu Erasmus ve Velké Británii je nejistá: Co se dá čekat po brexitu?

zdroj: Pixabay.com

Odchod Británie z EU bude mít dopad na řadu oblastí, včetně výměny studentů v rámci oblíbeného programu Erasmus. Jaké možnosti se rýsují pro studenty, které budou chtít do Británie vycestovat po brexitu?

Podle čísel Evropské komise Velká Británie patří k nejoblíbenějším cílovým destinacím programu Erasmus – po Španělsku, Německu a Francii je Spojené království na čtvrtém místě. Poté, co se v červnovém referendu britští voliči rozhodli pro odchod z EU, však visí otazníky nad tím, jak bude výměna studentů mezi Británií a ostatními státy Unie v příštích letech probíhat.

„Na predikci konkrétních kroků a dopadů brexitu na výměnu vysokoškolských studentů v Evropě je v tuto chvíli ještě brzy,“ upozorňuje mluvčí ministerstva školství Jarmila Balážová.

Jednání o vystoupení země z EU se totiž teprve rozbíhají a zatím není jasné, jak budou vztahy mezi Londýnem a Bruselem nově nastaveny. Dokud však země z EU oficiálně nevystoupí, vztahuje se na ni evropské právo, včetně zapojení do programu Erasmus+.

Vše potřebné o programu Erasmus+ se dočtete v našem FACTSHEETU

„Na základě prvotních reakcí akademických a vědeckých komunit však lze usuzovat, že na obou stranách bude velmi silný zájem na tom, aby se dosavadní formy spolupráce narušily co nejméně,“ napsala redakci tisková mluvčí.

Norský, nebo švýcarský model?

Odchod Británie z EU nemusí nutně znamenat vyloučení země z programu Erasmus+. K takzvaným programovým zemím totiž i dnes patří země, které nejsou členem Unie, jako například Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Turecko a Makedonie.

„Velká Británie by mohla i nadále zůstat programovou zemí a vysílat své studenty za studiem nebo na stáže jako dosud, případně by mohla získat status takzvané partnerské země, jejíž účast v programu je omezená,“ vysvětluje Balážová dvě možné vyhlídky, které se nyní studentům se zájmem o získání zkušeností na britských univerzitách naskýtají.

Británie se tak může vydat například cestou Norska či Lichtenštejnska, které jsou součástí programu Erasmus. V takovém případě probíhá výměna standardním způsobem. Druhou možností je zvolit cestu Švýcarska, které je příkladem partnerské země, není proto možné vysokoškolskou mobilitu realizovat pod hlavičkou programu Erasmus+.

„Nutno říci, že mimo Erasmus+ mohou čeští studenti vyjet na studijní pobyt i prostřednictvím své vysoké školy. V současné době mají vysoké školy v České republice sjednány přímé dvoustranné dohody.  Na té meziuniverzitní bázi tedy očekáváme, že tato spolupráce bude pokračovat i po vystoupení Velké Británie z EU,“ dodává Balážová.

zdroj: Pixabay.com

Konec Erasmu – tragédie pro Británii?

Jak v nedávném článku o budoucím vývoji Británie napsal tamní ministr pro brexit David Davis, Spojené království Unii opustí zhruba v prosinci roku 2018. Přestože existuje několik možností, jak bude výměna studentů v rámci Erasmu po tomto datu vypadat, čekají studenty se zájmem o pobyt v Británii komplikace navíc.

„Studenti vyjíždějící do mimoevropských zemí se mohou setkat s větší administrativní zátěží a s problémy praktického charakteru souvisejícími například s vízovými povinnostmi, pojištěním a s ubytováním. S těmito záležitostmi jim ovšem ochotně pomáhají jejich domácí vysoké školy stejně jako přijímající instituce,“ říká mluvčí ministerstva školství s tím, že svou účastí v programu se školy zavazují k podpoře studentů během celé mobility a zároveň k zajištění rovného zacházení.

Na překážky se kromě evropských studentů musí připravit především ti z Británie, kteří chtějí načerpat zkušenosti na univerzitách zemí EU. Obavy z nejistoty o budoucnosti zapojení do programu proto sílí i ve Spojeném království.

Ředitelka britské části studijního schématu Ruth Sinclair-Jonesová pro deník Guardian uvedla, že „po 30 letech tohoto obohacení mnoha životů, čelíme smutnému okamžiku nejistoty“. Obavy má také jeden z duchovních otců studijního programu Hywel Ceri Jones.

„Jsem z brexitu velmi smutný a pokud povede ke konci volného pohybu a vyloučení Spojeného království z Erasmu, bude to zničující – tragédie ohromujících rozměrů pro univerzity napříč celou zemí, pro internacionalizaci našich akademických institucí, což je to, co Erasmus znamená,“ tvrdí Ceri Jones.

Tamní univerzity odhadují, že jen v akademickém roce 2014/2015 od studentů z členských zemí EU vybraly školné ve výši 600 milionů liber (víc než 19 miliard korun) a dalších 1,5 miliardy liber zde studenti utratili.