Bude zakázána reklama na nezdravé potravinové produkty mířená na děti?

Experti v oblasti zdraví doporučují celkový zákaz reklamy na nezdravé potravinové výrobky mířené na děti.

Mezinárodní krizový štáb obezity (International Obesity Task Force) odhaduje, že 24% dětí školního věku v Evropě (10 – 20% v severní, 20 – 35% v jižní) má buď nadváhu nebo jsou obézní. To má za následek zvýšené riziko chronických onemocnění. Průzkumy prováděné v Evropě od sedmdesátých let odhalují velký nárůst trendu od poloviny devadesátých let.

Marketingu jídla a nápojů směřovanému na děti dominují nezdravé produkty (cukrovinky, brambůrky, limonády apod.), jejichž výrobci používají stále více ucelené a sofistikované marketingové strategie mířené na děti – které mají poté velký vliv na rozhodování svých rodičů při nákupech.

V případě televize jako velmi mocného marketingového nástroje se členské státy podřizují směrnici Televize bez hranic (1989), která omezuje reklamu a zakazuje zneužití dětské nezkušenosti při reklamě a nesmí přímo nabádat děti, aby přesvědčily své rodiče ke koupi inzerovaného produktu.

Švédsko (a Norsko) již zakázalo reklamu zaměřenou na děti. Od roku 1991 nepovoluje reklamu v průběhu dětských pořadů, ostatní reklamy nesmí mít namířeny na děti mladší dvanácti let.

Témata:

Britská zdravotnická asociace (The British Medical Association, BMA) publikovala 22. června 2005 zprávu o prevenci dětské obezity. Zpráva upozorňuje na hlavní aspekty dětské výživy a nabízí odkazy na další zdroje informací. Zpráva má sloužit jako průvodce pro profesionály v oblasti zdraví.

Co se reklamy týče, zpráva doporučuje úplný zákaz reklamy na nezdravé potravinové produkty včetně nevhodných sponzoringových programů zaměřených na děti ve školním věku.

Zprávy dále co do reklamy doporučuje:

  • celebrity a dětští televizní hrdinové by měli být asociováni se zdravými produkty;
  • supermarkety mají propagovat zdravá jídla namísto čokolády, cukrovinek a brambůrek;
  • nové standardy nutričních údajů, označení potravin;
  • regulace nutričních údajů a zdravotních označení

Komise 15. března 2005 spustila kampaň zaměřenu proti obezitě. Členové platformy by měli v létě předložit akční plány, které navrhnou akce a iniciativy pro rok 2006. Některé akce budou možná zahájeny již ve druhém pololetí roku 2005.