Brusel zkoumá, které pravomoci by mohl předat členským zemím

EU pravomoci

© European Union, 2015

Do léta mají vzniknout doporučení, ve kterých oblastech by toho EU mohla dělat méně. V Bruselu na tom má pracovat speciální skupina.

Evropská unie by toho měla dělat méně, zato efektivněji. Tak si někteří Evropané představují směr, kterým by se měla vydat evropská integrace do budoucna.

Od začátku letošního roku má v Bruselu pracovat skupina, která vytipuje oblasti, v nichž by se mohly evropské pravomoci přenést částečně nebo úplně na členské země. Má také hledat způsoby, jak do tvorby a realizace politik EU lépe zapojit regionální a místní orgány.

Pracovní skupinu vede první místopředseda Evropské komise Frans Timmermans a na jejím chodu se mají podílet národní parlamenty (sdružené v Konferenci parlamentních výborů pro evropské záležitosti parlamentů EU – tzv. COSAC), Evropský parlament a Výbor regionů. Každá z těchto tří „složek“ má vyslat do skupiny tři členy. Zatím se podle neformálních informací její přesné složení ladí a probíhají přípravné práce.

Do poloviny letošního července má skupina předložit předsedovi Komise Jean-Claudu Junckerovi doporučení, jak by se daly v EU lépe uplatňovat zásady subsidiarity a proporcionality. To jsou právě principy, podle kterých by se mělo rozhodovat na té úrovni, která je k tomu vhodná.

„Velmi kriticky přezkoumá všechny politické oblasti, aby bylo zajištěno, že budeme jednat pouze v případech, kdy EU přináší nějakou hodnotu navíc,“ řekl Juncker k vytvoření skupiny ve svém zářijovém projevu o stavu Unie.

Vycházel přitom z diskuze, kterou zahájila Bílá kniha o budoucnosti Evropy do roku 2025. Jeden z jejích scénářů totiž zní „dělat méně, zato efektivněji“. Podle něj v EU měla v některých oblastech činnost zintenzivnit, ale zároveň by přestala být aktivní nebo by dělala méně v záležitostech, v nichž se řešení na úrovni EU považuje za méně přínosné nebo by v nich EU nebyla schopna plnit své sliby.

Dělat více v bezpečnosti a obraně

 „Je to samozřejmě dobrá zpráva,“ říká ke vzniku skupiny europoslanec ODS Jan Zahradil. „Již léta požaduji, aby se na sebe EU nesnažila nabalovat horu nových pravomocí, které potom nezvládá,“ tvrdí.

„Nezbývá než doufat, že tato pracovní skupina nepůjde cestou svých nesčetných předchůdkyň, jejichž závěry putovaly z tiskové konference rovnou do koše,“ varuje Zahradil.

Europoslanec TOP 09 Luděk Niedermayer k tomu dodává, že Brusel se snaží uvedené zásady ctít už v dnešní době.

„V Bruselu se opravdu snaží respektovat princip subsidiarity, tedy že Unie se necpe někam, kde by měly být členské země,“ řekl EurActivu v nedávném rozhovoru.

Junckerova Komise se navíc během doby svého působení snažila snižovat i regulatorní zátěž. „Všimněte si, že počet návrhů, který tato Komise předkládá, je ve srovnání se všemi předchozími Komisemi nižší,“ řekl v rozhovoru s EurActivem velvyslanec Martin Povejšil, který Česko reprezentuje v Bruselu.

Podle Niedermayera bychom se zároveň neměli bát zvyšovat roli EU v oblastech, kde je to potřeba.

„Mluvím o bezpečnosti, zahraniční politice, vojenské spolupráci a ekonomické spolupráci. A u těchto oblastí zárodky již existují,“ řekl redakci.

„V některých oblastech je posílení společného přemýšlení blokováno jednomyslností, což by bylo potřeba změnit. Není nutné přepisovat smlouvy, ale učinit dohodu, že členské země by v některých oblastech dobrovolně od principu jednomyslnosti ustoupily,“ myslí si Niedermayer.