Brusel chce pomoct mladým bez práce, míč je ale na straně členských států

zdroj: ShutterStock.com; autor: Jaromir Chalabala.

Evropská komise nabízí prostředky na podporu mladých lidí, kteří již nechodí do školy a nemohou dlouhodobě najít zaměstnání. Iniciativy na podporu zaměstnanosti v této kategorie se ale ještě nepodařilo plně rozběhnout. Důvodem je nedostatek financí na projekty v rozpočtech členských států.

Nezaměstnanost mladých lidí trápí celou Evropu. Podle statistik Evropské komise se ke konci loňského roku v EU nacházelo více jak pět milionů mladých lidí bez práce. Nejhůře jsou na tom státy jižní Evropy, Španělsko a Řecko hlásí v nejmladší skupině více jak polovinu lidí bez zaměstnání, k 50% nezaměstnanosti se přibližuje třeba i Chorvatsko.

EU si tento dlouhodobý problém uvědomuje a snaží se s ním bojovat. V minulosti proto posílila prostředky v Evropském sociálním fondu (ESF) a připravila další programy.

Jedním z nich je i Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých s ambicí pomoct Evropanům do 25 let (případně 30 let), kteří jsou nezaměstnaní a nenavštěvují žádné vzdělávací instituce. Prostředky mohou členské státy použít v regionech, kde míra nezaměstnanosti přesahuje 25 %, například na poskytování stáží ve firmách, dotace na poskytnutí prvních pracovních zkušeností, start-upy pro rozjezd podnikání či na programy druhé šance pro osoby, které předčasně opustily vzdělávací systém.

Přehledné zpracování, jak to v EU a ČR vypadá s bojem proti nezaměstnanosti mladých, najdete ZDE.

Aby Iniciativa mohla plnila svůj úkol co nejrychleji, evropští politici se dohodli, že prostředky, které jsou na ni vyhrazeny a které by se jinak uvolňovaly postupně během celého sedmiletého rozpočtového období, přesunou do prvních dvou let (2014-2015). Některé státy, často ty, které vykazují nejvyšší nezaměstnanost mladých, měly však s tímto postupem problém. Přesunutí prostředků do prvních dvou let totiž znamenalo vyšší zátěž pro jejich rozpočty, protože podle evropských pravidel měly dostat na začátku programovacího období z unijního rozpočtu jen nepatrnou částku. Drtivou většinu projektů by tak musely hradit z veřejných rozpočtů s tím, že Brusel jim je proplatí až následně.

Evropská komise přání členských států vyslyšela a na začátku února přišla s návrhem, že předfinancování zvýší pro rok 2015 z 1-1,5 % na 30 %. Ke státům by tak měla doputovat miliarda eur, která by podle odhadů Komise měla podpořit až 650 tisíc mladých lidí. Při stávající míře financování Brusel uvádí, že by šlo maximálně o 22 tisíc mladých.

„V současné situaci rostoucí míry nezaměstnanosti mladých lidí v Evropě je to bezpochybně důležitý krok,“ myslí si česká europoslankyně Martina Dlabajová (ALDE), která problematiku sleduje coby stínová zpravodajka zprávy Výboru pro zaměstnanost a sociální věcí v Evropském parlamentu.

Zároveň však upozorňuje na to, že členské státy by neměly zaspat a měly by naplno nabízenou příležitost využít. Čerpat z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých totiž lze až poté, co Evropská komise definitivně odsouhlasí operační programy.

„Jakmile Evropský parlament předběžné financování schválí, realizace projektů a úspěšné využití fondů už bude výhradně na členských státech,“ zdůrazňuje proto Dlabajová.

Prvenství pro Francii

Jak ale víme, členské státy mají se schvalováním operačních programů pro období 2014-2020 obtíže. V loňském roce získalo podle informací Bruselu zelenou 28 z celkových 34 operačních programů, které počítají s podporou zaměstnanosti mladých lidí v rámci zmiňované Iniciativy.

Vůbec prvním schváleným programem se mohla pochlubit Francie, kde se bez práce aktuálně nachází kolem 650 tisíc mladých mladších 25 let (a další milion, který navíc ani nenavštěvuje žádné vzdělávací instituce). Z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí může Paříž využít téměř 620 milionů eur.

„Navzdory pomalejšímu startu se financování mladých nezaměstnaných ve Francii rozběhlo bez velkých problémů,“ sdělila redakci novinářka Cécile Barbiére. Operační program věnovaný podpoře mladých na národní úrovni doplní ještě 12 regionálních operačních programů. Podporu mohou využívat mladí v celkem 13 francouzských regionech.

Druhý schválený operační program v roce 2014, jehož prostřednictvím půjde čerpat prostředky z Iniciativy, zaznamenala Itálie, která rozšířila podporu na mladé do 29 let.

Modlíme se

Mezi země, které stále čekají na souhlas Evropské komise se zahájením čerpání v operačních programech na podporu zaměstnanosti mladých lidí v období 2014-2020, patří například Polsko.

To se rozhodlo, že prostředky, které mu nabízí Iniciativa, využije na pomoc mladým bez práce především ve věkově skupině 24-29 let, jež byla v případě polského pracovního trhu identifikována jako jedna z nejzranitelnějších.

„Modlíme se, aby Operační program Rozvoj vědomostního vzdělávání odstartoval ještě letos,“ napsal redakci expert na pracovní trh v The Foundation for Social and Economic Initiatives Łukasz Komuda, který se podílel na přípravě zmiňovaného operačního programu. Šance, že Polsko využije všechny přidělené prostředky je podle něj padesátiprocentní.

Jsme připraveni

Zpoždění v předkládání operačních programů ke schválení Bruselem nabrala v posledních měsících i Česká republika, která zůstává jediným státem, jež nemá od Komise posvěcen žádný program.

Úřady jsou však přesvědčeny, že Česká republika ztrátu dožene. „Platí, že Česká republika je na plnění závazků vyplývajících z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí připravena,“ reagoval na dotaz EurActivu Petr Kocián z tiskového oddělení Ministerstva práce a sociálních věcí, které má v období 2014-2020 řídit čerpání v OP Zaměstnanost.

Prostředky z Iniciativy lze v případě ČR využít v jediném regionu na úrovni NUTS II, kterým je Severozápad.

Podle Kociána ministerstvo první výzvu k předkládání projektů v Ústeckém a Karlovarském kraji spustí pravděpodobně 1. června. Příjemcem v této výzvě bude Úřad práce ČR, který bude spolupracovat s kraji a jimi zřizovanými organizacemi.

Úřad práce má nyní podle zjištění EurActivu připraveny dva konkrétní projekty, které jsou cíleny na mladé nezaměstnané. První projekt se bude soustředit na podporu zaměstnanosti mladých v Ústeckém kraji a bude mít rozpočet přibližně 615 milionů korun. Druhým bude projekt na pomoc mladým nezaměstnaným v Karlovarském kraji s rozpočtem zhruba 184 milionů korun.

Komentář k urychlení Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých od europoslance Branda Benifeie (S&P) si můžete přečíst v angličtině ZDE.

Autor: Lucie Bednárová