Boj proti terorismu a kybernetickým hrozbám řešit sdílením informací, shodují se politické strany

© Shutterstock/ Andrey_Popov

Tento článek je součástí Special reportu: České politické strany a EU

Boj proti radikalizaci, předcházení teroristickým útokům, eliminace hrozeb z Ruska a Číny nebo monitoring aktivit islamistických skupin. To jsou oblasti, které dominují debatě mezi českými politickými stranami o roli EU v oblasti vnitřní bezpečnosti. Možnost vytvoření celoevropské tajné služby jedni podporují, druzí zavrhují.

Chcete znát i odpovědi k dalším tématům? Přečtěte si celý předvolební speciál >>>>

Vlna teroristických útoků napříč starým kontinentem vyvolává mezi členskými státy otázku, jak se co nejlépe chránit proti působení radikálů. Shoda panuje na tom, že tajné agentury spolu v současné době dostatečně nespolupracují a informace si mezi sebou příliš nepředávají.  Řešením může být vytvoření společné evropské tajné služby na bázi FBI či CIA.

Vytvořeno s využitím aplikace bubbl.us.

Vytvořeno s využitím aplikace bubbl.us.

Otázka: Jakým způsobem by měly tajné služby jednotlivých zemí spolupracovat? Do jaké míry by měly sdílet své informace? Na jaké priority by se měla tato spolupráce zaměřovat?

Starostové a nezávislí 

Spolupráce a sdílení informací tajných služeb v rámci EU i NATO prozatím značně vázne a na základě jejich selhání jsme opakovaně byli na území Evropy svědky teroristických útoků, kterým šlo předejít.

Je tak velmi důležité, aby byla činnost tajných služeb jednotlivých zemí daleko lépe koordinována, což by mohla zajistit právě evropská tajná služba.

Je nezbytné podstatně více sdílet tajné informace v zájmu prevence bezpečnostních hrozeb v Evropě.

STAN: Činnost tajných služeb jednotlivých zemí by měla být lépe koordinována, což by mohla zajistit evropská tajná služba.

Zelení 

Sdílení informací tajných služeb podporujeme. Považujeme to za jeden z efektivních způsobů, jak předcházet teroristickým útokům.

Chceme, aby se EU stala federací s vlastní zahraniční politikou, armádou a logicky i tajnou službou.

Zelení: Sdílení informací tajných služeb může předejít teroristickým útokům. Federalizovaná EU má mít i tajnou službu.

Piráti

Nejprve musíme začít s efektivní výměnou informací mezi stávajícím národními tajnými službami.

Taková forma spolupráce dnes neprobíhá na úrovní Evropské unie, ale bilaterálně na úrovni neformální platformy European „Counterterrorism Group“ (CTG), kterou provozuje holandská vláda. Činnost takové platformy, jakkoliv je užitečná a pomáhá v boji proti terorismu, není nijak kontrolována ze strany EU a občanů.

Stejně tak by k datům shromažďovaným na celoevropské úrovni měly mít přístup celoevropské instituce jako Frontex nebo zamýšlená armáda.

Spolupráce tajných služeb v rámci EU je zcela nutná. Klíčová je výměna informací rozvědek a kontrarozvědek mezi jednotlivými členskými státy EU. Získávání informací lze obstarat národními strukturami, ale pro přeshraniční hrozby je třeba následného celoevropského reakčního mechanismu.

Za priority považujeme monitorování radikálních islamistických skupin, aktivit ruských a čínských tajných služeb a kontrolu migračních toků do EU.

Piráti: Přeshraniční spolupráce pro výměnu informací mezi národními tajnými službami je v rámci EU zcela nezbytná. Klíčová je výměna informací rozvědek a kontrarozvědek členských států.

KSČM

Tajné služby zřizují státy, aby jim pomáhaly vládnout. Evropská unie však není stát a nemá ani vlastní vládu.

Dříve než by mohla vzniknout evropská zpravodajská služba, musela by existovat skutečná společná zahraniční a bezpečnostní politika.

Neexistují spřátelené zpravodajské služby, jen zpravodajské služby spřátelených států.

KSČM: Dříve než by mohla vzniknout evropská zpravodajská služba, musela by existovat skutečná společná zahraniční a bezpečnostní politika.

Svobodní

Každý stát má své zájmy v otázce informačních služeb státu.

Spolupráce může fungovat pouze na bázi oboustranně výhodné výměny informací spojenců. Je však naivní předpokládat, že by mohlo být možné koordinovat tajné služby 27 států.

Svobodní: Spolupráce může fungovat pouze na bázi oboustranně výhodné výměny informací spojenců. Nelze koordinovat tajné služby 27 států.

ČSSD

Vytvoření samostatné evropské tajné služby je v nejbližších letech utopií.

Je ale zapotřebí, aby tajné služby jednotlivých členských států začaly skutečně úzce spolupracovat, sdílely vzájemně informace a byly schopné je společně a relevantně vyhodnocovat.

Prioritou samozřejmě musí být boj proti terorismu, jeho včasné odhalování a předcházení útokům. A to je právě úkol, který bez dostatečné spolupráce není možné zvládnout.

ČSSD: Tajné služby členských států musí začít skutečně úzce spolupracovat, sdílet vzájemně informace a být schopny je společně vyhodnocovat.

ODS

Vytvoření jakékoliv evropské tajné služby důrazně odmítáme.  Bylo by porušením principu sdílení se třetí stranou – což je jeden ze základních principů zpravodajské práce.

To ovlivňuje i míru sdílení informací, která je také určena politickým zadáním – na úrovni EU by nebylo jasné, kdo a na základě jaké legitimity by tato zadání udílel a komu by měla případná tajná služba být odpovědná.

Jako určitý prostor pro větší koordinaci na úrovni EU vidíme například sdílení informací pocházejících ze zpravodajské analýzy otevřených zdrojů, která může být zaměřena například na oblast radikalizace a terorismu.

ODS: Vytvoření evropské tajné služby by bylo porušením principu sdílení se třetí stranou, což je jeden ze základních principů zpravodajské práce.

KDU-ČSL

Řešení vidíme v efektivnější spolupráci tajných služeb jednotlivých zemí a efektivním sdílení informací na základě územního principu.

V praxi to znamená, že tajná služba dostane informace, jen pokud se jí daný případ teritoriálně týká.

Prioritou sdílení informací je z našeho pohledu boj proti terorismu – například informace o pohybu podezřelých, monitoring skupin s vazbami na Islámský stát či vysokým potenciálem radikalizace včetně například kontroly finančních toků či internetové komunikace.

Další stěžejní oblastí je hrozba kybernetických útoků. Jednou z cest k efektivnější spolupráci tajných služeb je pak proces standardizace činnosti rozvědek a kontrarozvědek, který by usnadnil mezinárodní úroveň komunikace.

KDU-ČSL: Boj proti terorismu je prioritou v oblasti sdílení informací.

ANO

Jsme spíše pro užší a efektivnější spolupráci tajných služeb jednotlivých států EU.

Výměna informací se musí zlepšit, zejména v boji proti náboženskému extremismu a terorismu.

Garantem bezpečí ale nadále musí zůstat stát a jeho orgány (armáda, policie i tajné služby), nikoliv EU. Jsme pro lepší koordinaci, nikoliv řízení z Bruselu.

ANO: Jsme pro užší a efektivnější spolupráci tajných služeb členských států. Výměna informací se musí zlepšit.

TOP 09

Spolupráce mezi zpravodajskými službami se musí odehrávat v rovině sdílení potřebných informací a spolupráce při vybraných akcích. Z tohoto důvodu je nutné mezi jednotlivými službami vybudovat vzájemnou důvěru.

Komunikace tak nemůže probíhat pouze mezi vybranými odděleními, ale musí být vytvořen institucionalizovaný prostor pro setkávání příslušníků tajných služeb na všech úrovních – například v rámci cvičení či konferencí sloužících pro společnou přípravu na nové hrozby.

Pouze takto vybudovaná důvěra, jak na institucionální, tak osobní úrovni, může vést k efektivní spolupráci a výměně informací.

Tajné služby by měly spolupracovat a sdílet informace do té míry, aby byly schopny působit preventivně a předcházet teroristickým útokům či účinně bojovat proti aktivitám ohrožujícím evropskou bezpečnost.

Vzájemná spolupráce by se měla zaměřit na všechny relevantní typy hrozeb – terorismus, islámský extremismus, kybernetické útoky nebo podvratné akce cizích mocností – konkrétně zejména Ruska a Číny.

TOP 09: Je nezbytné mezi jednotlivými zpravodajskými službami vybudovat institucionalizovanou i osobní vzájemnou důvěru.

EurActiv.cz se s otázkami obrátil na strany a hnutí, jejichž podpora podle volebního modelu CVVM ze září 2017 dosáhla alespoň 1,5 %. Kromě výše uvedených stran redakce oslovila také politické hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura. Jako jediné však ve stanoveném termínu neodpovědělo.