Bilaterální spory na západním Balkáně často řeší mezinárodní soudy

zdroj: www.icj-cij.org

V posledních několika měsících se před mezinárodní soudy dostává stále více bilaterálních sporů, které by v minulosti zřejmě řešily státy západního Balkánu vojenským zásahem.

Spory na Balkáně se již naštěstí neřeší na válečných polích. Několik bilaterálních sporů, v nichž jsou zapojené státy z tohoto regionu a které brzdí jejich přístupový proces do EU, se bude projednávat před uznávaným Mezinárodním soudním dvorem při OSN.

Ve velmi krátkém časovém období se několik sporů mezi balkánskými státy dostalo před nejvyšší soud OSN. V první vlně těchto případů nechalo Srbsko v říjnu přezkoumat právní platnost jednostranného vyhlášení nezávislosti Kosova u Haagského tribunálu. V pondělí 17. listopadu pak Makedonie zahájila řízení proti Řecku po té, co jejich dlouhodobý sousedský spor o název makedonského státu zablokoval přihlášku Makedonie do NATO.

V úterý 18. listopadu pak získalo Chorvatsko právo podat žalobu na Srbsko za údajné spáchání genocidy, když soud rozhodl, že má právní moc v tomto případu rozhodnout. Na oplátku Srbsko deklarovalo, že hodlá žalovat Chorvatsko za válečné zločiny.

Jakkoliv jsou tyto kauzy rozdílné, znamenají důležitý odvrat od předcházejících silových řešení konfliktů v tomto regionu. Soud také může nabídnout řešení bilaterálních konfliktů, které jsou překážkou států západního Balkánu na jejich cestě do EU.

Vstup do EU jako rukojmí

Komisař pro rozšíření Oli Rehn však vyjádřil politování nad touto praxí a dodal, že by raději viděl řešení bilaterálních sporů na základě bilaterálních jednání. Zároveň proces rozšíření EU závisí na dalším tribunálu, který má také sídlo v Haagu – Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY). Nizozemsko stále trvá na tom, že by přístupový proces Srbska k EU měl být zastaven, dokud generál Ratko Mladic – nejhledanější zločinec z války v Bosně – nebude zadržen bělehradskými úřady.

Nicméně srbské úřady tvrdí, že netuší, kde se Mladic skrývá. Vrchní žalobce tribunálu Serge Brammertz již řekl, že spolupráce Srbska s ICTY byla v posledních měsících velmi produktivní zvláště po předání válečného zločince Radovana Karadžiče ICTY.

Kromě Mladice zůstává na svobodě i Goran Hadzic. Nedávno jmenovaný předseda ICTY Patrick Robinson prohlásil, že tribunál neukončí svou činnost dokud nepředstoupí Mladic a Hadzic před spravedlnost.