Barrot navrhuje zpoplatnit vjezd automobilů do měst

Komisař pro dopravu hodlá navrhnout nový evropský právní rámec, který by městům umožnil zavést zpoplatnění dopravy ve městech s cílem předejít dopravním zácpám podobně, jak to funguje například v Londýně. Taková opatření zákony v některých členských státech neumožňují.

Souvislosti:

Stále více evropských měst trpí dopravními zácpami, hlukem, dopravními nehodami a znečištěním, které má na svědomí nadměrné používání osobních automobilů. Komise chce proto na podzim představit návrh evropské strategie pro městskou dopravu.

V současné době probíhají konzultace se zájmovými skupinami, které mají nalézt způsob, jak EU může přispět k vylepšit městskou dopravu při zohlednění principu subsidiarity.

Témata:

Evropský komisař pro dopravu Jacques Barrot přivítal opatření, která by dala městům větší volnost při tvorbě vlastních schémat poplatků, které by, pokud by došlo k jejich implementaci, mohly přimět více měst k tomu, aby následovaly příklad Londýna.

Na setkání se zástupci zhruba 20 evropských měst, které proběhlo koncem minulého týdne a jehož účelem byla diskuse o budoucnosti dopravy v evropských městech, komisař uvedl, že Zelená kniha o městské dopravě, kterou Komise hodlá představit letos v září, by mohla obsahovat opatření vedoucí k harmonizaci právního rámce pro řízení městské dopravy. Jde o jeden ze zásadních požadavků Eurocities, sdružení velkých evropských měst s počtem obyvatel nad 250 tisíc, které zastupuje 132 měst napříč Evropou.

V současnosti neumožňuje legislativa v mnoha evropských zemích včetně Francie a Dánska místním samosprávám zavést takové poplatky, které mohou být užitečné jak z pohledu omezení dopravních zácep v centrech měst, tak jako nový zdroj financování rozvoje veřejné dopravy.

Barrot reagoval kladně také na další požadavek Eurocities, kterým je umožnit místním samosprávám zadávat společné veřejné zakázky na nákup ekologických dopravních prostředků. Dnes musí každé město vypracovat své vlastní procedury pro veřejné zakázky, což často způsobuje fragmentaci trhu a znemožňuje nákladné investice do ekologičtějších technologií.

Stanoviska:

Předseda sdružení Eurocities Gérard Collomb uvedl: „V případě měst je problém, že existuje mnoho cílů stanovených Komisí, národními vládami a místními samosprávami – ‘Musíte snižovat znečištění, hluk, dopravní zácpy’ – na to my ale nemáme prostředky.“

Lyon například nedostává žádné finance od francouzské vlády, říká Collomb a dodává, že toto vytváří skutečnou výzvu z pohledu sociálního začleňování, neboť v řadě měst jsou oblasti s největším sociálním vyloučením ty, které mají nejhorší dopravu.“

Collomb dodává, že nedostatek prostředků pro zlepšení mobility ve městech je jedním z důvodů, kvůli nimž by Eurocities přivítalo opatření, které by dalo místním samosprávám právo na zavedení poplatků určených na boj s dopravními zácpami.

„To samozřejmě neznamená, že města musí následovat příklad Londýna a Stockholmu, kde tyto poplatky fungují. Dává jím to ale možnost učinit tak a to je dobré. Peníze, které (poplatky) přinesou mohou být poté použité na financování veřejné dopravy.“

Pascal Mangin, zástupce pro evropské záležitosti v městské radě Štrasburku projevil méně ovšem méně nadšení. „Občané, kteří nežijí v centru Štrasburku obecně nejsou příliš bohatí by museli tuto daň platit. To není spravedlivé,“ uvedl.

Vyjádřil dále naději, že Komise bude ambiciózní při stanovování ekologických standardů, neboť by to umožnilo městům žádat ve svých zakázkách řešení založené na inovacích.

John Shipley, který stojí v čele městské rady v britském Newcastlu, uvedl, že téma dopravy a jejím dopadu na životní prostředí je pravděpodobně největší výzva, které EU dnes čelí.

Poznamenal, že přestože je Londýn považován za město, které si dokázalo nejlépe poradit s otázkou městské mobility, zbytek Velké Británie za Evropou ve skutečnosti zaostává, neboť 90% veřejné dopravy je ve Velké Británii privatizováno.

Ian CatlowEvropského úřadu města Londýn v Bruselu uvedl, že by byl velmi opatrný při přijímání evropské legislativy v oblasti dopravních zácep: „Nechceme přísné regulace. Chceme flexibilitu, která by umožnila systém přizpůsobit tak, jak to považujeme za nejlepší,“ uvedl.

„Evropa ale může v něčem pomoci,“ dodali dva zástupci z Velké Británie. Poukázali přitom na potřebu harmonizovat technologické standardy pro zajištění interoperability a společných standardů pro životní prostředí. Vytvoření rámce pro společné zadávání veřejných zakázek by rovněž bylo užitečné, zejména pro nové členské státy.

Gabor Demszky, starosta Budapešti se pokusil význam takových iniciativ bagatelizovat, když poukázal na velmi specifické potřeby jednotlivých měst, díky nimž není možné postupovat společně.

Uvedl, že to, co nové členské státy skutečně potřebují je větší úroveň finanční podpory, která by integrovala městskou a předměstskou dopravu a omezení stavby dálnic.

Zdůraznil odlišnou situaci v nových členských zemích, kde skutečný problém nepředstavuje nedostatek infrastruktury pro veřejnou dopravu, ale spíše zhoršování situaci kvůli letům zanedbávání.

Z tohoto důvodu doufá, že by plány Komise mohly umožnit, aby byly evropské fondy použity k obnově vozového parku (tramvaje, autobusy, atd.) spíše než jednoduše zvětšovat síť. „Odpověď ovšem byla ‚ne‘,“ uvedl.

Další kroky:

  • V září 2007 má Komise představit Zelenou knihu o městské dopravě
  • Na podzim roku 2008 má Komise přijmout Akční plán založený na Zelené knize.