ANO: O podmínkách azylu musí rozhodovat stát, nikoliv byrokrati v Bruselu

ANO

@ anobudelip.cz

Tento článek je součástí Special reportu: České politické strany a EU

Migrační krize je jedním z hlavních témat hnutí ANO v oblasti zahraniční politiky. Co ale říká strana na sankce proti Rusku, zemědělské dotace nebo třeba spolupráci v rámci Visegrádské skupiny?

Chcete znát i odpovědi dalších stran? Přečtěte si celý speciál >>>>

Bezpečnost a ochrana vnějších hranic Evropské unie je pro hnutí ANO prioritou. Evropa však čelí dalším otázkám a výzvám, ke kterým se ČR musí stavět čelem. Jak by si s nimi poradilo hnutí ANO? Zeptali jsme se.

Migrace

EU projednává reformu azylové politiky. Souhlasíte s tím, aby se v této oblasti posílily pravomoci Evropské unie?

Ne.

Jak nastavit azylová pravidla, aby do budoucna nedocházelo k takovému přetížení některých zemí, jako jsou nyní Itálie a Řecko?

To není problém azylových pravidel, ale děravosti jižní hranice Schengenu, kterou mají jeho členové povinnost chránit. To, že se neprověření migranti vůbec dostanou na půdu EU, je v principu špatně a nemůžeme to řešit tím, že tuto bezpečnostní díru imigračního systému prostě akceptujeme a budeme uprchlíky přijímat jako na běžícím páse. Navíc o podmínkách azylu a své azylové politice musí rozhodovat suverénní stát, tj. Česká republika, nikoliv byrokrati v Bruselu.

Členové EU mají povinnost chránit děravou jižní hranici Schengenu.

Obrana

Měla by podle vás vzniknout společná evropská armáda?        

Ne.

Jak si do budoucna představujete evropskou integraci v oblasti obrany? Jaké hloubky by měla dosáhnout?

Hnutí ANO preferuje spíše evropský klub v rámci NATO, kde by se řešily problémy, které se týkají evropských členů, ale zase se tolik nedotýkají třeba USA a Kanady. To však neznamená, že by jednotlivé evropské armády neměly úzce spolupracovat či cvičit společné obrané operace. Například evropští členové NATO by měli zasáhnout proti pašerákům v Libyi a zničit jim lodě a infrastrukturu.

Evropští členové NATO by měli zasáhnout proti pašerákům v Libyi a zničit jim lodě a infrastrukturu.

Vnitřní bezpečnost

Souhlasili byste s vytvořením evropské tajné služby? 

Ne.

Jakým způsobem by měly tajné služby jednotlivých zemí spolupracovat? Do jaké míry by měly sdílet své informace? Na jaké priority by se měla tato spolupráce zaměřovat?

Jsme spíše pro užší a efektivnější spolupráci tajných služeb jednotlivých států EU. Výměna informací se musí zlepšit, zejm. v boji proti náboženskému extremismu a terorismu. Garantem bezpečí ale nadále musí zůstat stát a jeho orgány (armáda, policie i tajné služby), nikoliv EU. Jsme pro lepší koordinaci, nikoliv řízení z Bruselu.

 Výměna informací se musí zlepšit, zejm. v boji proti náboženskému extremismu a terorismu.

Turecko

Měla by EU pokračovat v přístupových rozhovorech s Tureckem?         

Ne.

Jak by se měla EU zachovat v případě, kdy by Turecko zavedlo trest smrti? Měla by i přesto pokračovat v rozhovorech, nebo podniknout nějaké kroky pro ochranu lidských práv v zemi?

Turecko se po nezdařeném puči posunulo od Atatürkovy laické demokratické republiky k islámské diktatuře jednoho muže. To, co se nyní v Turecku děje, nemá s evropskými hodnotami vůbec nic společného a Erdogan se nechal slyšet, že členství v EU už není jeho prioritou. Navíc objektivně Turecko má problémy plnit přístupová kritéria. Myslíme, že v zájmu EU je rozšíření v Evropě, nikoliv směrem na Blízký východ.

V zájmu EU je rozšíření v Evropě, nikoliv směrem na Blízký východ.

Rusko

Měla by EU zrušit sankce vůči Rusku?  

Ne.

Pod jakou podmínkou by k jejich zrušení mohlo dojít? Máme i nadále trvat na tzv. Minských dohodách?

Konflikt na Ukrajině v tuto chvíli nemá řešení, které by mohly akceptovat obě strany. Ukrajinci náhradu škod či nějakou formu reparací nikdy nepřijmou, jelikož by to znamenalo prohru a uznání ruské svrchovanosti nad Krymem. Měli bychom se spíše bavit o novém postupu vůči Rusku, jelikož je vidět, že dosavadní sankce nefungují a Minské dohody nikdo nenaplňuje. Předně si musíme udělat pořádek v tom, co vlastně EU chce. Když Trump na začátku roku podepsal nové sankce vůči Rusku, hned se ozvali Němci, jelikož ohrozil jejich business s Rusy. Sankce by určitě mohly být účinnější, jen na tom musí být v EU jednomyslná shoda, což není.

Měli bychom se bavit o novém postupu vůči Rusku. Je vidět, že dosavadní sankce nefungují a Minské dohody nikdo nenaplňuje.

Visegrádská skupina

Měl by formát Visegrádské skupiny přetrvat?

Ano.

Jaké v něm spatřujete výhody? Měly by státy V4 hlasovat v rámci Rady EU a ER stejně?

Formát V4 je nastaven správně. Jde o platformu zemí, kterou spojuje jak region střední Evropy, tak socialistická minulost. Ačkoliv mnoho lidí V4 předpovídalo konec po vstupu jejích členů do EU, spolupráce funguje dále a její členové se snaží koordinovat postup v rámci EU. Prostě víc hlav víc ví. Jsou témata, na kterých se V4 shodne (např. kvóty) a jsou témata, kde má každý stát jiné zájmy (postoj vůči Rusku či přijetí eura).

Formát V4 je nastaven správně.

Martina Dlabajová: Nesmíme vinit Brusel z vlastních neúspěchů. Více >>>>

Konvergence

České mzdy jsou při srovnání s ostatními zeměmi EU podprůměrné. Může s tím EU něco udělat?

Jaký je váš návod k tomu, aby se platy v ČR vyrovnaly platům v západních státech EU (nebo se k jejich výši alespoň významněji posunuly)?

S tím musí pohnout hlavně česká vláda. Nemůžeme se vymlouvat na EU s tím, že máme malé platy. V tuto chvíli ekonomika sílí, proto je prostor pro snížení zdanění práce a zvyšování platů, což se ostatně děje, jelikož v ČR rostou platy nejrychleji hned po Rumunsku. Plánujeme také snížit sociální odvody zaměstnavatelů, o 2-5 % v závislosti stavu ekonomiky, chceme zaměstnavatelům ulehčit. V tuto chvíli také musíme řešit problém nedostatku pracovní síly, který právě ten ekonomický boom brzdí. Jsme pro přijetí pracovníků z Ukrajiny.

Nemůžeme se vymlouvat na EU s tím, že máme malé platy.

Dotace

Jsou evropské dotace pro ČR dobré?   

Ano.

Jak by se měl změnit systém čerpání dotací, aby se evropské prostředky využívaly efektivněji? Na jaké priority by se mělo čerpání zaměřit? Nebo by bylo vhodnější dotace zcela opustit?

Dotace v principu zvýhodňují příjemce mezi ostatními, a tudíž nutně pokřivují trh. Na druhou stranu, pokud dotace dostávají všichni, tak by bylo hloupé, je odmítnout, jelikož by to české podniky a podnikatele znevýhodnilo a poškodilo. Do budoucna musíme zjednodušit čerpání, jelikož s dotacemi je pojená strašná byrokracie a drakonické kontroly. Musíme nastavit systém čerpání tak, aby šanci dostat dotaci měli všichni, bez rozdílu, jak systému rozumí. To je hlavní úloha českého státu. Pokud se čerpá, mají mít šanci všichni.

Musíme nastavit systém čerpání tak, aby šanci dostat dotaci měli všichni, bez rozdílu, jak systému rozumí.

Euro

Měla by Česká republika přijmout euro?           

Ne.

Myslíte si, že Česká republika může mít v rámci EU v budoucnu významné a výhodné postavení i bez eura?

Nezpochybňujeme závazek k přijetí eura, ale říkáme, že je ho nutné přijmout, až to bude pro ČR a její občany skutečně výhodné. V tuto chvíli má euro mnoho problémů, které se zatím nevyřešily. Jižní státy jsou předlužené, řecké finance jsou na tom stále velmi špatně. Chceme se prostě vyhnout situaci, kdy by čeští občané museli ručit za dluhy, které nenadělali. Také musíme přijmout euro tak, aby se to neodrazilo ve zvýšení cen, jako se to stalo např. na Slovensku.

Chceme se prostě vyhnout situaci, kdy by čeští občané museli ručit za dluhy, které nenadělali.

Zemědělství

Souhlasíte se zastropováním zemědělských dotací pro velké firmy?   

Ne.

Jak by se podle vás měla společná zemědělská politika reformovat, aby EU ušetřila výdaje s ní spojené a mohla více investovat do obrany či řešení migrace?

Odpověď je jednoduchá, pokud si budou chtít národní vlády zachovat zemědělskou výrobu na svém území, dotace budou muset existovat. Ty krávy na úbočích Alp musí někdo zaplatit. Pokud by subvence přestaly plynout zcela, potravinářská výroba by se rychle přesunula do států, které jsou mnohem levnější, tzn. mimo EU. Je to také otázka potravinové soběstačnosti a bezpečnosti. Dotace musí dostávat všichni, velcí i malí.

Dotace musí dostávat všichni, velcí i malí.

EurActiv.cz se s otázkami obrátil na strany a hnutí, jejichž podpora podle volebního modelu CVVM ze září 2017 dosáhla alespoň 1,5 %.