ANKETA: Na čem se může v EU zadrhnout jednání o TTIP?

zdroj: Shutterstock; autor: Zerbor

Europoslanci v tomto týdnu schválili zprávu k ostře sledované dohodě o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP). Jednání nějakou dobu blokovala otázka řešení sporů mezi investory a státy. Jaká další konfliktní témata se mohou objevit, jsme se ptali českých europoslanců.

Jednání o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP) mezi Spojenými státy a Evropskou unii začala před dvěma lety. Pokud se je podaří úspěšně završit, ambiciózní dohoda o volném obchodu bude pokrývat více než 40 % světového HDP. Šlo by historicky o největší obchodní smlouvu. Už v současné době spolu totiž EU a USA obchodují víc než kterékoliv jiné dva celky na světě.

Kromě očekávaných přínosů pro ekonomiky na obou stranách ovšem v souvislosti s dohodou vzniká řada obav. Řada odpůrců TTIP například poukazuje na to, že EU se může ocitnout pod tlakem, aby měnila pravidla pro regulaci v oblastech, jako je ochrana zdraví nebo životního prostředí.   

Evropský parlament tento týden schválil doporučení pro Evropskou komisi, která za EU o TTIP vyjednává. Europoslanci budou nakonec finální text dohody schvalovat, proto musí Komise věnovat pozornost tomu, co si Parlament myslí. V poslední době se v Parlamentu řešila zejména otázka urovnávání sporů mezi investory a státy (EurActiv o tom psal zde a zde). Zákonodárcům se nakonec podařilo najít kompromis, do budoucna se však dají očekávat další sporná témata.

Anketa:

EurActiv se ptal českých zástupců v Evropském parlamentu právě na konfliktní témata, která se mezi jednotlivými politickými silami v EU mohou v souvislosti s TTIP projevit.

Mohou se na něčem zadrhnout jednání v samotném Parlamentu a jednání o transatlantické obchodní dohodě celkově?

Jan Zahradil, europoslanec ODS
místopředseda výboru pro mezinárodní obchod

Je třeba si uvědomit, že Transatlantické obchodní a investiční partnerství je smlouvou nové generace a je o něco širší než tradiční smlouva o volném obchodu a redukci celních bariér. Zahrnuje regulatorní spolupráci, investice a jejich ochranu, veřejné zakázky, finanční služby, ale i ochranu a tok dat. Citlivých témat je proto celá řada. Vezměme si například právě ochranu dat, kde je tradice a legislativa na obou stranách Atlantiku velmi odlišná. Dá se očekávat, že právě toto téma by se mohlo stát novým jablkem sváru. Bohužel ovšem často nejde o faktické diskuze a analýzy odlišných pozic a přístupů, ale jen o symboliku, za kterou se odpůrci TTIP schovávají.

Pavel Poc, europoslanec ČSSD
místopředseda výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Konfliktních témat je v TTIP tolik, že si popravdě nedokážu představit, že by se vůbec měla v rámci TTIP diskutovat. V oblasti životního prostředí, veřejného zdraví a bezpečnosti potravin je například mnoho regulačních opatření či norem, které jsou považovány za zásadní, a tudíž nesmějí být předmětem kompromisu. Pro příklad lze uvést rezidua pesticidů, endokrinní disruptory, dodávky pitné vody, integrovaný přístup EU v oblasti bezpečnosti potravin, informace o potravinách pro spotřebitele, klinické hodnocení léčiv a související publikování kompletních zpráv o klinických studiích, pravomoci členských států v oblasti organizace zdravotní péče včetně stanovování cen za léky, zákaz testování kosmetických výrobků na zvířatech, cíle v oblasti obnovitelných zdrojů, klimatu a energetiky, snižování emisí a tak dále. Americká strana výše uvedené často vnímá jako obchodní překážky. Tady v EU to vidíme spíš jako výdobytky evropské demokracie, které nesmějí být v žádném případě ztraceny v rámci „obchodního vyjednávání“.

Dita Charanzová, europoslankyně ANO
členka výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a náhradnice ve výboru pro mezinárodní obchod

Stát se může cokoli. Jednáme o velice široké dohodě, navíc s naším největším ekonomickým partnerem. Konfliktní téma může navíc vzniknout i mimo věcnou diskuzi, a to v případě, kdybychom nebyli dostatečně aktivní ve vysvětlování přínosů TTIP pro EU. Pokud v tomto zaspíme, náskok, který tím získají odpůrci TTIP, pak může politickou debatu vyhrotit i v Evropském parlamentu. V takových momentech často místo argumentů přicházejí na řadu emoce, což nikdy nevěstí nic dobrého.

Luděk Niedermayer, europoslanec TOP 09
člen hospodářského a měnového výboru a delegace pro vztahy s USA

Zvláště u tak citlivých mezinárodních dohod, jako je TTIP, platí zásada, že dokud není vyjednáno vše, není vyjednáno nic.  Určitě se najdou části, na které budou mít různé politické skupiny různé názory. Jsem však optimista a věřím, že vyjednavačům se podaří existující rozdíly překlenout a dospět k vyvážené dohodě, která bude přínosná pro obě strany. Klíčová však bude nejen podpora Evropského parlamentu, ale také postoj národních parlamentů. Pokud bude TTIP „velkou smlouvou“, což je má preference, bude také podléhat jejich ratifikaci.

EurActiv.cz