ANKETA: Energetiku má v Komisi pod palcem Slovák Šefčovič. Co to znamená pro Česko?

Maroš Šefčovič; zdroj: Evropská komise

EU se na současnou geopolitickou vizi dívá s obavou o svou energetickou bezpečnost. Před sebou má složitá jednání o detailech energeticko-klimatické politiky a příští rok ji čeká globální klimatická konference v Paříži. Úspěchy a neúspěchy ponese i slovenský zástupce v Evropské komisi, místopředseda s odpovědností za energetickou unii Maroš Šefčovič.

Během grilování v Evropském parlamentu z týmu Junckerovy Komise vypadla původní slovinská kandidátka Alenka Bratušeková. Ta se měla stát jednou z místopředsedkyní Komise. Na starost měla mít záležitosti spojené s vytvářením energetické unie EU.

Nakonec na její místo nastoupil slovenský zástupce v nové Evropské komisi, zkušený slovenský komisař Maroš Šefčovič. Ten hladce prošel grilováním v europoslaneckých výborech pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) a pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE).

Pět let, které má ve funkci místopředsedy před sebou, mu ovšem předloží několik nelehkých úkolů. Evropa se chce vyrovnat se svou závislostí na dovozu energetických surovin. Zároveň bude muset do detailů dotáhnout podobu své klimaticko-energetické politiky, pro kterou si nedávno vytvořila obecný rámec. To vše souvisí se snahou o vytvoření takzvané energetické unie, která by Evropě pomáhala čelit krizím.

Slovenský eurokomisař v tom ale nebude sám. Má totiž především koordinovat práci dalších komisařů a jejich generálních ředitelů, kteří mají co do činění s energetickými tématy.

To je především španělský eurokomisař Miguel Arias Cañete, který má na starost portfolia pro energetiku a ochranu klimatu. Tyto oblasti v minulé Komisi spadaly pod dva rozdílné komisaře. Za jejich propojení si Jean-Claude Juncker vysloužil kritiku některých nevládních organizací a europoslanců.

Pod Šefčoviče spadá také Violeta Bulcová, která se nakonec stala slovinskou zástupkyní v Komisi a na starost dostala resort dopravy. Do projektového týmu dále patří Malťan Karmenu Vella s otázkami životního prostředí, Polka Eźbieta Bieńkowska se zodpovědností za vnitřní trh, průmysl a podnikání, Ir Phil Hogan se zemědělstvím a řada dalších komisařů. Společná práce má zajistit, že se evropské předpisy v jednotlivých oblastech nebudou křížit.

Co můžeme od nové Komise v energetice čekat? Ptali jsme se českých europoslanců:

1) Má z pohledu ČR zvláštní význam, že se místopředsedou Komise s odpovědností za energetickou unii nakonec stal slovenský komisař Šefčovič? Je to podle Vás lepší volba než původně navrhovaná slovinská kandidátka?

2) Jak se díváte na myšlenku vytvoření energetické unie EU? Jak vnímáte vizi místopředsedy Šefčoviče, který ji chce založit na pěti pilířích: bezpečnosti dodávek, solidaritě, jednotném trhu, snížení spotřeby, dekarbonizaci a investicích do výzkumu a vývoje?

3) Dává podle Vás smysl propojení portfolií pro energetiku a ochranu klimatu, která v Barrosově Komisi spadala pod dva rozdílné komisaře?

Pavel Poc, europoslanec za ČSSD, místopředseda výboru ENVI

1) Rozhodně má. Kromě toho, že Maroš Šefčovič je pro tuto oblast daleko kompetentnější než bývalá slovinská premiérka Bratušeková, znamená to také daleko výhodnější pozici pro vyjednávání České republiky.

Není žádným tajemstvím, že Češi a Slováci k sobě mají v unijních strukturách velmi blízko a jejich pracovní vztahy jsou často nadstandardní, což se pozitivně odrazí ve výsledné spolupráci. Výbory ENVI a ITRE přijaly pana Šefčoviče velmi pozitivně a přestože ho čeká v příštích letech nelehký úkol, jsem přesvědčen, že bude s Evropským parlamentem vycházet velmi dobře.

2) Upřímně – pan Šefčovič svou vizi ani na ničem jiném založit nemůže. Všechny tyto aspekty jsou zásadní, navíc se vzájemně doplňují. Vize pana Šefčoviče je založena na objektivních faktech, vědeckých závěrech a dostupných studiích. Ty všechny nám říkají, že je potřeba zvýšit naši energetickou účinnost, modernizovat přenosové sítě, snížit nezávislost na dovozu fosilních paliv a celkově posílit energetickou nezávislost EU. Zásadní jsou v tomto směru především investice do inovací, vědy a výzkumu.

Poc: Zásadní jsou především investice do inovací, vědy a výzkumu.

3) Jestli to bylo dobré rozhodnutí, nebo ne, to se teprve ukáže. Osobně nejsem příliš velkým zastáncem tohoto spojení. Domnívám se, že tyto dvě politiky stojí de facto proti sobě. Ambiciózní klimatická politika EU bude pod tlakem ekonomických zájmů stávajícího průmyslu. To může v důsledku oslabit pozici EU na mezinárodních jednáních v Paříži v prosinci 2015. Jsem přesvědčen, že pokud by tento post získal nesprávný člověk, znamenalo by to pro klimatickou politiku EU a potažmo celého světa velkou ránu. Maroš Šefčovič je ale muž na správném místě a pod jeho vedením lze vnímat spojení obou portfolii jako výzvu, ne jako nebezpečí.

Evžen Tošenovský, europoslanec za ODS, člen výboru ITRE

1) Pan Šefčovič se narodil a vyrůstal v bývalém Československu, jeho znalost naší země pro nás může být velkou výhodou. Ovšem daleko podstatnější je jeho mnohaletá zkušenost s pracovními mechanismy Komise. Jako bývalý eurokomisař zná systém, což v době, kdy se energetika pro EU stává strategickou záležitostí, vidím jako velmi důležité.

2) Pilíře definované panem Šefčovičem jsou určitě důležité, otázkou teď jen zůstává, čím budou podepřeny. Záleží na parametrech, co přesně bude řešeno na unijní úrovni a co zůstane v kompetenci členských států. V každém případě si myslím, že o energetické unii se ještě povede dlouhá diskuse.

Tošenovský: Záleží na tom, co se bude řešit na úrovni EU a co zůstane v rukou států.  

3) Přímé spojování vidím jako problém, neboť podstata portfolií není v souladu, nebo může být ve vzájemném rozporu. Záleží na úhlu pohledu.

Španělský komisař Miguel Arias Cañete bude čelit tlaku velkého byznysu z obou stran. Bude se muset vyrovnat s vnitřním konfliktem, který si v sobě ponese.

Pavel Telička, europoslanec za ANO 2011, náhradník ve výboru ITRE

1) Osobně v tom žádný zásadní význam nevidím, i když znalost specifik Slovenska i Česka jistě svoji hodnotu má. Maroš Šefčovič je zkušený a odborně erudovaný člověk, což vidím jako to nejpodstatnější.

2) Osobně vytvoření takové unie podporuji, avšak rád bych, aby za slovy brzy následovaly konkrétní relevantní kroky. Tyto pilíře sdílím, nicméně bych dodal, že bude muset jít o zásadní evropeizaci, a to i za rámec uvedených pilířů.

3) Osobně vnímám Evropskou komisi jako kolektivní orgán, a proto nemám žádnou silnou preferenci. Vidím plusy i minusy obou variant. Podstatné bude, jakou politiku bude nová Komise zastávat. 

Autor: Adéla Denková