ANKETA: Co přinese energetická unie České republice?

Maroš Šefčovič; zdroj: Evropská komise.

Tento článek je součástí Special reportu: Energetická unie

Co je v projektu evropské energetické unie přínosné pro Českou republiku? A na čem mohou jednání ztroskotat kvůli neshodě členských zemí? EurActiv se ptal českých poslanců a europoslanců.

Během několika příštích let mají být vytvořeny základy evropské energetické unie. Pokud se ji podaří vytvořit, budou všechny unijní země propojeny dostatečně silnou infrastrukturou pro přenos elektřiny a plynu a budou mít dostatek energie za dobrou cenu. Pokud ne, ztroskotá jeden z nejambicióznějších evropských projektů.

Návrh na vytvoření energetické unie představil místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič před měsícem. Na dnešním summitu EU o něm budou poprvé jednat prezidenti a premiéři členských států.

Neočekávají se zásadní spory, protože členské země snahu o vytvoření unie podporují. Konkrétní legislativní návrhy, nad kterými mohou vznikat střety, navíc začnou vznikat až od konce letošního roku. Právě na schvalování nových předpisů a jejich uvádění v život bude záležet, jestli se Šefčovičova představa naplní.

Anketa:

EurActiv se ptal českých poslanců a europoslanců, jak se na energetickou unii dívají oni. Zde jsou odpovědi některých z nich na dvě otázky:

1) Co v projektu energetické unie považujete za nejpřínosnější pro Českou republiku?

2) Na kterých bodech mohou jednání ztroskotat, protože se členské země nebudou schopné dohodnout?

Michal Kučera, poslanec TOP 09
předseda podvýboru pro ochranu přírody a krajiny a člen podvýboru pro energetiku

1) Pozitivně vnímám snahu o dobudování energetické infrastruktury a návrhy, které povedou k větší energetické bezpečnosti. Oceňuji, že každý stát bude mít dále právo zvolit si svůj energetický mix. Pro Českou republiku je významná i cesta zvyšování energetické účinnosti a energetických úspor, které mimo jiné přinesou celou řadu investičních příležitostí s vysokou přidanou hodnotou.

2) Plán místopředsedy Šefčoviče je velmi ambiciózní a bude záležet na tom, jak kvalitně bude projednán s jednotlivými členskými státy. Otázkou bude třeba přístup Komise k mezistátním energetickým dohodám (například dohody o výstavbě elektráren). Zde může skutečně dojít k velkým neshodám, a proto bude záležet na vyjednávacích schopnostech Komise.

Pavel Poc, europoslanec ČSSD
místopředseda výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

1) Vyzdvihl bych tři věci. Velký potenciál mají pro Českou republiku takzvané chytré přenosové sítě (smart grids). Jsme hodně napřed se stávající infrastrukturou a de facto jsme konceptu smart grids vyšli už dávno vstříc. Přínosné je i to, že byl zachován respekt vůči energetickému mixu – i díky aktivitě českých sociálnědemokratických europoslanců. Dále je to cíl 10% vzájemné interkonektivity sítí, který má potenciál výrazně snížit ceny elektřiny pro koncové uživatele. V neposlední řadě je to zvyšování energetické efektivity, které je klíčem pro snížení závislosti na dovozu fosilních paliv a zvýšení konkurenceschopnosti českých firem.

2) Komisař Šefčovič má mandát i zdroje k tomu, aby projekt energetické unie zrealizoval, otázkou je, zda na to bude mít dost času. Věřím, že členské státy budou s Komisí maximálně spolupracovat a jsem rád, že i Česká republika vyjádřila projektu plnou podporu. Je důležité uvědomit si, že jde o strategii, ne o konkrétní legislativu, a že velká odpovědnost bude ležet především na samotných členských zemích.

Evžen Tošenovský, europoslanec ODS
člen výboru pro průmysl, výzkum a energetiku

1) V tuto chvíli se cokoliv konkrétního těžko říká, protože návrh energetické unie je velmi obecný. Co rozhodně může být pro ČR přínosné, to je snaha o otevření energetického trhu, i když jsme všichni dost skeptičtí, že se to povede. Jednotlivé členské státy vnímají různé problémy popisované v návrhu energetické unie diametrálně odlišně.

2) Největším problémem je množství a různorodost dotačních programů pro obnovitelné zdroje. Každá země má své velmi specifické podpory s dlouhodobými státními garancemi. Nevím, jak se Komise vypořádá s případnou retroaktivitou.

Luděk Niedermayer, europoslanec TOP09
člen hospodářského a měnového výboru a náhradník ve výboru pro průmysl, výzkum a energetiku

1) Zvýšení energetické bezpečnosti má přínos pro všechny státy. Česká republika si svůj domácí úkol v minulých dekádách splnila. Řada okolních zemí však ne, a Česko by mělo zajímat i jejich energetické zabezpečení. Za důležité považuji řešit problém naší závislosti na dovozu energií. Miliarda eur denně, kterou EU zaplatí za dovozy surovin, by ve skutečnosti mohla zůstat uvnitř ekonomiky a přinášet ekonomický růst. Je potřeba hledat dobrá řešení, ne taková, po kterých zůstanou vytěžené uhelné doly a spálené lesy.

2) Členské státy se mohou střetnout de facto u každého bodu. Proto bylo znění návrhu kompromisní, a proto mám také pochyby, zda projekt přinese skutečné výsledky. To se ukáže během příštích dvou nebo tří let. Místopředseda Šefčovič mluvil při představení projektu o tom, že jde o nejdůležitější krok od vytvoření Evropského společenství uhlí a oceli. Zatím jsem k tomu spíše skeptický.

Autor: EurActiv.cz

Podívejte se také na náš týdenní speciál věnovaný energetické unii.