Internetoví giganti musí rázněji bojovat proti projevům nenávisti, urguje Komise

jourová

Věra Jourová © European Union, 2016

Evropská komise upozornila internetové společnosti typu Facebook či Youtube, aby vynaložily více úsilí v boji proti projevům nenávisti na internetu. V opačném případě je Komise připravena přijmout příslušné normy, které změnu přístupu právně vynutí. Firmy by se měly zaměřit zejména na rychlejší odstraňování nenávistného obsahu.

Podle zprávy Evropské komise, kterou předložila ke zpracování česká eurokomisařka pro spravedlnost, ochranu a práva spotřebitelů a rovnost žen a můžu Věra Jourová, je boj proti projevům nenávisti na internetu nedostatečný. Odpovědnost padá především na internetové giganty typu Facebook, Twitter, Google, Youtube a Microsoft.

Zpráva Komise mimo jiné upozorňuje, že zmíněné firmy nevynakládají dostatečné úsilí, aby se s projevy nenávisti jejich uživatelů vypořádaly dostatečně rychle. Příliš pomalé je například odstraňování rasistických příspěvků. Pokud se praxe v tomto smyslu nezlepší, je Komise podle svých slov připravena přijmout potřebné normy, které lepší přístup ze strany internetových společností právně vynutí.

Jourová: Pokud mě a jednotlivé ministry chtějí Facebook, Youtube, Twitter a Microsoft přesvědčit, že nelegislativní přístup může fungovat, budou muset jednat rychle a v příštích měsících projevit více úsilí.

Společnosti se před půl rokem k boji proti projevům nenávisti samy zavázaly. Přijaly totiž dobrovolný etický kodex, podle kterého musí v případě nahlášení nenávistného příspěvku do 24 hodin podniknout příslušná opatření.  Ta v sobě zahrnují především odstranění daného obsahu či znemožnění přístupu k němu. Součástí kodexu je ale i závazek užší spolupráce s občanskými organizacemi a zvyšování úsilí v boji proti projevům nenávisti na internetu.

Etický kodex je dalším ze série opatření, díky kterým se internetoví giganti snaží vypořádávat s nenávistným či rasistickým obsahem na svých stránkách. Příkladem může být vytváření nástrojů, díky kterým mohou uživatelé vadný obsah tzv. nahlásit, nebo povinné školení zaměstnanců, kteří tyto nahlášené příspěvky analyzují.

V Itálii odstraňují jen 4 % nenávistného obsahu

Zveřejněná zpráva nicméně ukázala, že dodržování kodexu je značně neuspokojivé. Společnostem například trvá mnohem déle, než nahlášené příspěvky prověří a přistoupí k jejich odstranění. „Do 24 hodin společnosti prozkoumají jen 40 % nahlášeného obsahu,“ uvádí Komise. „Po 48 hodinách se počet zanalyzovaných příspěvků zvýší na 80 %, což ukazuje, že cíl stanovený v kodexu je dosažitelný. Společnosti však musí vyvinout větší snahu,“ dodává.

Komisařka Jourová se také nechala slyšet, že za účelem rychlejšího a účinnějšího přístupu ze strany internetových firem může Komise přijmout potřebné normy, a jejich dodržování tak právně vynucovat.

„Pokud mě a jednotlivé ministry chtějí Facebook, Youtube, Twitter a Microsoft přesvědčit, že nelegislativní přístup může fungovat, budou muset jednat rychle a v příštích měsících projevit více úsilí,“ řekla Jourová deníku Financial Times.

Zpráva Komise však upozornila také na jiné problémy, mezi které patří i velká nerovnoměrnost pokud jde o odstraňování rasistických příspěvků z internetových stránek v jednotlivých zemích Unie. Například v Německu nebo ve Francii je pravidelně smazáváno 50 % nenávistného obsahu, v Rakousku však pouze 11 % a v Itálii jde dokonce o 4 %.

Ministři spravedlnosti zemí EU se v Bruselu sejdou ve čtvrtek a na programu mají i projednání zmíněné zprávy. Stejně tak se očekává, že si budou chtít s internetovými společnostmi vyjasnit i otázku boje s propagandou teroristů nebo pomoc při poskytování důkazů v procesech se zahraničními bojovníky.

S využitím EurActiv.com