PRŮZKUM v zemích Visegrádu: Češi hodnotí ekonomickou situaci nejpříznivěji, Slováci nejhůře

Visegrádská skupina letos oslavila 25. výročí od svého vzniku; zdroj: vlada.cz

S ekonomickou situací své země jsou mezi státy Visegrádské čtyřky nejspokojenější Češi a podobně jsou na tom také Poláci. Hodnocení občanů Slovenska a Maďarska velmi příznivé není.

Jako „velmi dobrou“ hodnotí současnou ekonomickou situaci své země tři procenta Čechů a jedno procento Poláků, na Slovensku a v Maďarsku nikdo. Za špatnou ji považuje 32 % Slováků a 14 % dokonce za velmi špatnou. A přílišný optimismus nezaznívá ani z Maďarska – 31 % lidí si myslí, že je ekonomická situace jejich země špatná a sedm procent respondentů velmi špatná.

Oproti Slovákům a Maďarům je tak hodnocení Čechů o poznání příznivější – že je ekonomická situace špatná, si myslí 20 % lidí a jen 4 % že velmi špatná. Podobná čísla vykazuje také Polsko, u kterého však nejde o žádné překvapení. Poláci vedou ve spokojenosti s hospodářskou situací jejich země mezi zeměmi Visegrádu posledních deset let.  V případě Česka můžeme pozorovat nárůst spokojenosti až od roku 2013.

Kromě celkové ekonomické situace se výzkum Centra pro výzkum veřejného mínění zaměřil také na hodnocení materiálních životních podmínek domácností zemí Visegrádu. Zde jsou opět nejspokojenější Češi – sedm procent je považuje za velmi dobré a za dobré 42 %  – a Poláci, kteří životní podmínky hodnotí z 32 % jako dobré a 14 % dokonce za velmi dobré.

Se svou životní úrovní je naopak spokojeno jen něco kolem 24 % Slováků a Maďarů, v obou případech pouze jedno procento respondentů hodnotí materiální podmínky svých domácností jako velmi dobré. V porovnání s 12 % Čechů si naopak 20 % Slováků a 22 % Maďarů myslí, že jsou jejich životní podmínky špatné. V Polsku to je jen pět procent.