Programy českých stran pro evropské volby

zdroj: Shutterstock.com; autor: Juraj Kovac

Jaká témata jsou důležitá pro české strany kandidující v evropských volbách? Jejich programy v kostce si pročtěte v našem fact sheetu.

(Zveřejněno: 9.5.2014; naposledy aktualizováno: 13.5.2014)

Volby do Evropského parlamentu se v evropské osmadvacítce uskuteční mezi 22. a 25. květnem. Evropští občané si v nich zvolí 751 europoslanců, kteří je budou reprezentovat příštích pět let.

Češi půjdou k urnám 23. a 24. května a budou vybírat z celkem 38 politických subjektů. Z České republiky bude v příštích pěti letech zasedat ve Štrasburku 21 europoslanců a europoslankyň.

O kandidátech na tento post si víc přečtěte zde.

Ve speciální sekci si pak mimo jiné můžete přečíst rozhovory s lídry evropských kandidátek českých stran.


ČSSD – Chceme spravedlivou a sociální Evropu!

hlavní body programu:

Strana se v programu zaměřuje především na otázku ochrany zaměstnanců na pracovním trhu, zvyšování minimální mzdy, zajištění dostupné a kvalitní zdravotní péče v rámci evropského sociálního modelu.

„Přispějeme k důsledné kontrole sociálních a pracovních práv prostřednictvím fungující inspekce práce na evropské úrovni a posílení role odborů,“ píše se v manifestu.

„Žádný revoluční lék na snížení míry nezaměstnanosti neexistuje. Jsou ale známy drobné léky, které se ale musí aplikovat adekvátně k věkovým a sociálním kategoriím, které jsou ohroženy nezaměstnaností – v EU to jsou na jedné straně mladí lidé do 26 let a na straně druhé osoby starší 50 let. Mezi takové drobné a již vyzkoušené léky patří např. ochrana zaměstnanců v předdůchodovém věku, odvodové úlevy při zaměstnávání absolventů, sdílená pracovní místa pro ženy s dětmi,“ řekl EurActivu Jan Keller.

V otázkách ekonomiky ČSSD podporuje investice do infrastruktury, inovace, výzkum a „chytrou“ progresivní hospodářskou politiku. Chce bojovat proti daňovým rájům a staví se také za harmonizaci daňových systémů, které je v současnosti v rukou členských států.

 „Je důležité, aby se politika Bruselu v tomto ohledu změnila. V programu socialistické frakce, do které patří i strana, za níž kandiduji, tato nutnost změny politiky uvedena je. A stejně tak tam je harmonizace firemních daní,“ řekl Keller.


ANO – Aby i naše děti měly v Evropě šanci

  • odkaz na program
  • odkaz na kandidátku; lídr: Pavel Telička
  • evropská politická strana: není součástí žádné, jednání probíhají s Evropskou stranou demokratů a liberálů (ALDE)

hlavní body programu:

Hnutí ANO se chce soustředit na podporu konkurenceschopnosti pomocí zjednodušování legislativy a administrativy. Důležité je efektivně čerpání evropských prostředků například k modernizaci infrastruktury nebo podpory výzkumu vedoucího k inovacím.

V oblasti ekonomiky se ANO vyjadřuje i k přijetí eura. Podle hnutí není zatím vhodná doba pro stanovení data přijetí eura v ČR. Česko by se mělo soustředit především na plnění maastrichtských konvergenčních kritérií. ANO se nebrání ani trendům spojeným se vznikem vícerychlostní Evropy. „Je legitimní, pokud některé země se z vlastní vůle či z důvodu neplnění kritérií neúčastní některých integračních okruhů (například přijetí eura) – v rozšiřující se Unii lze spíše očekávat posílení tohoto trendu, byť v některých případech dočasné,“ uvádí dokument.

Hnutí se dále zasazuje například za úpravu nedávno přijaté reformy společné zemědělské politiky. V energetické politice se ANO chce ohlížet na česká specifika. „Odmítavě se budeme stavět k jakékoliv koncepci energetické politiky nebo evropské legislativě, která by znevýhodňovala jadernou energetiku a využívání strategických zásob uhlí v ČR.“

ANO také podporuje rozšiřování EU, nicméně v oblastech, kde by vstup nové země mohl přinést znatelný negativní dopad na ČR, je podle něj na místě iniciovat jednání o přechodných opatřeních, která by ho tlumila.

„Je-li kandidátská země takového rozměru, že by její vstup do Unie za běžných podmínek měl destruktivní dopad na unijní rozpočet prostřednictvím zemědělské, regionální a dalších politik, přistoupení je pak v praxi těžko realizovatelné,“ uvádí se v programu.


KSČM – Chceme Evropu pro lidi!

  • odkaz na program
  • odkaz na kandidátku; lídryně: Kateřina Konečná
  • evropská politická strana: Evropská sjednocená levice a Severská zelená levice (GUE/NGL)

hlavní body programu:

KSČM klade v programu důraz na ochranu zaměstnanců, zkrácení pracovní doby a spravedlivou mzdu. Chce také bojovat s nezaměstnaností.

„Evropská unie je jedinečná tím, že má velké množství lidí, kteří mají neuvěřitelné dovednosti a vzdělání, to podle mě na jiném kontinentě nenajdeme. Tento potenciál ale neumíme v Evropě využít. Přála bych si, aby Evropa dívala daleko více peněz do měkkých projektů na rozvoj podnikání,“ říká Kateřina Konečná.

KSČM se dále soustředí na potravinovou bezpečnost a ochranu spotřebitelů. „Je nepřípustné, aby nadnárodní potravinové koncerny vyráběly dva druhy zboží, jeden pro východní Evropu a druhý pro západní země. Čeští spotřebitelé mají mít stejnou šanci dostat se ke kvalitním a stejně drahým potravinám,“ uvedla Konečná.

KSČM dále deklaruje snahu o udržení míru a posilování evropské bezpečnosti a ochrany lidských práv.


TOP 09 a STAN – Evropa jsme my, ne oni

autor: Veronika Rejmanová

hlavní témata programu:

TOP 09 se staví kladně k přijetí eura, se vstupem do eurozóny však chce počkat až do okamžiku, „kdy na něj budeme po všech stránkách připraveni“. Na rozdíl například od ODS se však důrazně staví proti referendu o jeho přijetí.

V hospodářské politice strana podporuje přijetí fiskálního paktu. „Fiskální limity byly dřív vágně upravené v paktu Stability a růstu. Během krize to bylo přetaveno do fiskálního paktu, který je součástí dohody o koordinaci měnové unii. Ovšem kromě toho tuto oblast upravuje i takzvaný six-pack a two-pack, obsahující obdobná pravidla, A ty jsou řádnou součástí legislativy a v Česku platí. Chybí mi u nás diskuze o tom, co jsme už schválili a kam se koordinace politik posouvá,“ říká lídr eurokandidátky Luděk Niedermyer.

V otázce evropského rozpočtu podporuje strana navýšení výdajů na kohezní politiku a s tím spojené investice v oblasti dopravní infrastruktury, energetiky či životního prostředí. Zároveň požaduje, aby jeho hodnota nepřesáhla 1 % HDP. Oblast přímých daní by podle TOP 09 měla zůstat v rukou státu. Strana se také důrazně staví proti dani z finančních transakcí, která je podle ní populistickým opatřením, jež povede k úniku kapitálu mimo státy používající FTT.


ODS – Otáčíme EU správným směrem

zdroj: EP

hlavní témata programu:

Hlavním tématem kampaně ODS je snaha prosadit pro ČR trvalou výjimku z přístupové smlouvy, díky níž by Česká republika nemusela přijmout euro.

„Na jedné straně je fakt, že jsme si odhlasovali vstup do EU včetně vstupu do eurozóny. Na druhou stranu jsme si tehdy schválili vstup do jiné eurozóny, než jaká je dnes. Za posledních 10 let se podmínky, které existovaly v roce 2003 a 2004 výrazně změnily. Tehdy neexistoval žádný evropský záchranný mechanismus, fiskální pakt ani bankovní unie. To jsou výrazné změny, které zásadně mění smluvní bázi, na jejímž základě bychom měli do eurozóny vstoupit. Proto je podle našeho názoru v tomto případě referendum zcela oprávněné,“ uvedl Jan Zahradil.

ODS chce dále bojovat proti „nadbytečné“ regulaci a zjednodušení a zlevnění evropské administrativy. Prosazovat chce také nižší unijní rozpočet a prosazuje změny v energetické politice.

„V souvislosti s krizí na Ukrajině je ukazuje, že EU za posledních deset let výrazně zaspala. Místo diversifikace dodávek energetických surovin se Unie soustředila na klimatickou politiku, na boj s emisemi CO2 a nyní tu stojí tak trochu nahá v trní a řeší, kde v případě výpadku dodávek z Rusku obstarat zdroje surovin,“ uvádí Zahradil.


Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury – Práci našim, ne imigrantům!

zdroj: hnutiusvit.cz

  • odkaz na program
  • odkaz na kandidátku; lídr: Roman Škrabánek
  • evropská politická strana: zatím není členem

hlavní body programu:

Hnutí Úsvit patří mezi sněmovními stranami mezi největší kritiky evropské integrace. Prosazuje zachování vnitřního trhu bez další regulace. „Musíme se vrátit zpět ke všem směrnicím o tom, jak mají být zakřivené okurky a velké banány. Ke všemu, co EU reguluje. 90 % z těch regulací je zbytečných,“ řekla EurActivu Klára Samková, která byla původní lídryní kandidátky Úsvitu.

Hnutí se profiluje jako protiimigrační. „Jsme pro zpřísnění imigrační politiky, nechceme zde nepřizpůsobivé imigranty a náboženské fanatiky,“ uvádí se v programu.

Hnutí nesouhlasí s oslabováním pravomocí České republiky. Zároveň však dodává, že se chce zasadit o společnou evropskou obrannou politiku. Úsvit dále vystupuje proti vstupu Turecka a Ukrajiny do Evropské unie. Zasadit se chce za referendum o přijetí eura v České republice.

Kritické je také k evropským fondům. „Evropské fondy nemohou v žádném případě fungovat. Má to kontraproduktivní důsledky. Vím o velmi málo projektech, které splnily bezezbytku svůj účel. Evropské fondy mají několik velmi nepříznivých vlastností. Jestliže rozdělíte peníze mnoha malým subjektům, ztratíte koncepci. Jednotlivé granty přinášejí úplně jinou přidanou hodnotu, než je záměr. Kvůli grantům v podstatě dochází k určité privatizaci vybraných kapitol činnosti státu,“ dodává Samková.


KDU-ČSL – Hájíme české zájmy

hlavní body programu:

Jedním z hlavních bodů je pro KDU-ČSL řešení nezaměstnanosti. Toho chtějí lidovci dosáhnout například větší podporou stáží a praxe studentů ve firmách, prostřednictví programu Erasmus+, či daňovým zvýhodněním podniků, kde pracuje největší skupina lidí ohrožených nezaměstnaností – tedy mladých a lidí před důchodem.

V programu strany najdeme také jedno z tradičních témat lidovců – podporu rodin. „Chceme se například pokusit osvobodit dětskou spotřebu od DPH. Ta je nyní rámována směrnicí o DPH, ve které chybí obecná výjimka právě pro dětskou spotřebu. Státní výjimky má sjednány v tuto dobu Velká Británie a Irsko, podle nás by ale měla výjimka platit pro všechny,“ říká lidovecký lídr pro eurovolby Pavel Svoboda.

Strana se chce soustředit například také na snížení evropské byrokracie nebo potravinovou bezpečnost. „Naším tématem je potravinová diskriminace mezi východními a západními státy. Někteří výrobci vyrábějí stejnou potravinu, stejně zabalenou a označenou ve dvou kvalitách, jednu pro východní trhy a druhou pro ty západní,“ uvádí Svoboda.

Důležitá je pro KDU-ČSL také bezpečnostní politika. „Nechceme Evropu plnou nepřizpůsobivých imigrantů, kteří na předměstí pálí auta, prodávají drogy a zanášejí k nám mimo jiné radikální islám. Nezvěme do obýváku hosty, kteří odmítají naše hodnoty,“ dočteme se v programu.