Místopředseda ruské Dumy: Ruskojazyčným obyvatelům hrozí na Ukrajině genocida

Místopředseda dolní komory ruského parlamentu Sergej Železňak; zdroj: http://www.duma.gov.ru/

„Na západní Ukrajině a v Kyjevě pokračují pochody, které nabádají k zabíjení Rusů a Židů, a každý, kdo není nacionalista, riskuje ztrátu života nebo zdraví,“ tvrdí místopředseda dolní komory ruského parlamentu Sergej Železňak, který včera (12. března) navštívil Evropský parlament. Rozhovor s ním přinášíme tak, jak ho pořídila bruselská redakce EurActivu.

Společně s několika dalšími ruskými poslanci jste včera navštívil Evropský parlament. Co jste europoslancům říkali?
Naším hlavním úkolem bylo podat europoslancům pravdivé informace o tom, co se děje na Ukrajině a na Krymu. Chtěli jsme vyjádřit své obavy z akcí těch, kdo se v Kyjevě chopili moci. Ti otevřeně ohrožují nejen rusky mluvící občany Ukrajiny, ale také všechny, kdo vyjadřují odlišné názory než ultranacionalisté, kteří ovládají většinu státních úřadů a médií.

Snažili jsme se také vysvětlit, proč se obyvatelé Krymu, kteří se obávají o své životy a zdraví, obrátili pro pomoc k ruským úřadům, a ne k těm, kdo se prohlašují za kyjevskou vládu.  Chtěli jsme vysvětlit, proč nemůžeme žádosti našich krymských bratrů odmítnout.

Vyjádřili jsme i naše obavy z masového porušování lidských práv na Ukrajině. Nehledě na politické procesy v zemi, nikdo nemá právo ohrožovat základní lidská práva a svobody, právo na život, právo na svobodný projev nebo právo na komunikaci v mateřském jazyce.

Byli bychom rádi, aby se naši kolegové v Evropském parlamentu zbavili dvojích standardů. Na jedné straně totiž sice vyjadřují obavy o ukrajinské občany, ale na druhé straně mají nepochopitelně zavřené oči, když jsou utlačováni jiní občané Ukrajiny nebo baltských zemí. Což mimochodem není tajemství.

Zatímco jste hovořili s europoslanci, představitelé skupiny G7 apelovali na Rusko, aby zastavilo přípravy na referendum na Krymu a přestalo usilovat o změnu jeho statusu. Co na to říkáte?
Ruská strana nemá absolutně žádnou vazbu na referendum, které se má konat na Krymu. Je to iniciativa občanů Krymu. My se domníváme, že pouze občané Krymu mají právo rozhodnout se, kde chtějí žít a s kým se chtějí sjednotit. Nikdo nemá právo na to, aby ovlivňoval jejich postoje. A nejdemokratičtější způsob, jak tyto postoje vyjádřit, je referendum. Připomněli jsme našim kolegům z Evropského parlamentu, jaká byla jejich pozice k jednostrannému vyhlášení nezávislosti Kosova, kterou nepovažovali za porušení mezinárodního práva.

Takže Rusko považuje referendum za legitimní? Chystáte se uznat jeho výsledky?
Nikdo nám neposkytl platné argumenty, které by nás přesvědčily, že referendum nebo jeho výsledky by mohly být nelegitimní. Je samozřejmě na obyvatelích Krymu a jejich parlamentu, aby referendum zorganizovali co nejlépe a aby mohli svou vůli vyjádřit všichni občané. Až poté, co referendum proběhne, se budeme moci bavit o jeho důsledcích.  

Pokud se většina vysloví pro připojení Krymu k Rusku, kdy k němu fyzicky dojde? Je potřeba, aby o tom rozhodla ruská Státní duma?
Bylo by zvláštní uvádět nějaká data pro implementaci rozhodnutí, která ještě nepadla. Je ale jisté, že pokud se většina obyvatel Krymu vysloví pro sjednocení s Ruskou federací, všechny ruské státní orgány udělají vše potřebné pro to, aby se to uskutečnilo s co nejmenší prodlevou a podle státních zákonů.

Nebojí se Rusko, že tímhle rozpoutá novou studenou válku?
Myslím si, že Ruská federaci i další civilizované státy světa by se měly více obávat toho, že milionům občanů Ukrajiny hrozí genocida. Připomněl bych Vám slogan ukrajinských ultranacionalistů o tom, že Krym by měl být buď ukrajinský, nebo bez lidí.

Proč mluvíte o genocidě? To je termín, který označuje masové vyvražďování, k jakému došlo například během holocaustu.
Na Krymu jsou dva miliony Rusů. Na západní Ukrajině a v Kyjevě pokračují pochody, které nabádají k zabíjení Rusů a Židů, a každý, kdo není nacionalista, riskuje ztrátu života nebo zdraví. Krym se kvůli shovívavosti Kyjeva k těmto ultanacionalistům rozhodl vyhlásit referendum, aby genocidě zabránil.

Ale proč vidí takové extrémní akce na Ukrajině pouze ruská strana? Proč vidí zbytek světa úplně jiný obrázek?
To je otázka pro západní média. Odkázal bych je na rusky mluvící novináře a novináře židovské víry. Mohli by se zeptat jich a také těch, kdo pochodují s pochodněmi a vztyčují šibenice pro Rusy a Židy.

Proč dnes obě strany tolik mluví o fašismu? Na jedné straně někteří srovnávají prezidenta Putina s Hitlerem, na druhé straně Rusko říká, že nová ukrajinská vláda má ve svých řadách fašisty.
Ruští politici nikdy nevyjadřovali pozitivní přístup k nacismu a fašismu. To by ostatně v Rusku bylo trestné. Všichni ruští politici, včetně prezidenta Putina, udělali mnoho pro to, aby se mnohonárodnostní Rusko neponořilo do temnoty nacionalismu. Ti, kdo se na Ukrajině chopili moci, otevřeně propagují a oceňují ty, kdo za druhé světové války spolupracovali na jedné straně s Hitlerem a na druhé s válečnými zločinci typu Stepana Bandery.  

Četl jsem články, které přirovnávají krymské referendum k všelidovému hlasování, které Hitler uspořádal po anšlusu Rakouska. Co na to říkáte?
Já jsem takové články nečetl. Referendum na Krymu se koná na základě iniciativy a v souladu s vůlí krymského lidu. Můžete si projít výsledky sčítání lidu, která se tu konají po mnoho let. A podle toho si můžete odvodit, do jaké míry se občané Krymu spojují s Ukrajinou a do jaké míry s Ruskem.  

Sergej Železňak je od roku 2007 členem Státní dumy, dolní komory ruského parlamentu. Reprezentuje politickou stranu Jednotné Rusko, jejímž zakladatelem je ruský prezident Vladimir Putin a současným předsedou premiér Dmitrij Medveděv. Od roku 2012 je místopředsedou Dumy.

Autor: Georgi Gotev (EurActiv.com)