Lubomír Zaorálek: EU musí být v obraně aktivnější

obrana EU

@ European Union, 2017

EU musí v oblasti bezpečnosti a obrany plně využívat potenciál, který poskytují současné evropské smlouvy, říká český ministr zahraničí. Rozhodující slovo však mají a budou mít jednotlivé členské země.

Šéf české diplomacie a volební lídr ČSSD, Lubomír Zaorálek, hovořil s Evropským bezpečnostním žurnálem o evropské armádě, visegrádské spolupráci nebo třeba o sankcích proti Rusku. 

V reakci na bezpečnostní situaci v Evropě a postoj nové americké administrativy k transatlantickým závazkům se otevřela debata o evropské armádě – téma, které pravděpodobně bude rezonovat i s novou administrativou ve Francii. Jak moc je reálné vytvoření podobné struktury? Do jaké míry by měla probíhat bezpečnostní integrace a spolupráce v rámci EU? 

V posledních letech se vnější prostředí, ve kterém Unie působí, výrazně změnilo. Změnilo se i bezprostřední okolí Unie, bohužel k horšímu. Ve východní Evropě došlo k bezprecedentnímu porušení suverenity a územní celistvosti Ukrajiny. V oblasti Blízkého východu a severní Afriky dochází k dramatickému vývoji, oslabování tradičních státních struktur, přičemž do vzniklého vakua vstupují extremistické a radikální organizace. Tento vývoj má negativní dopady nejen na sousedství Unie, ale i na EU samotnou.

Občané EU oprávněně požadují, aby se Unie stala součástí řešení, aby konala v zájmu zajištění jejich bezpečnosti. Političtí představitelé členských zemí ve shodě s institucemi jsou povinni na tuto výzvu reagovat. Pokud chce EU potvrdit svou roli významného globálního hráče, musí být schopna rychle a účinně napomáhat řešení konfliktů, posilovat stabilitu, předcházet hrozbám zejména ve svém sousedství a zodpovědně přispívat k mezinárodní bezpečnosti.

EU tedy v oblasti bezpečnosti a obrany musí být mnohem aktivnější a plně využívat potenciál, který poskytují současné evropské smlouvy. Členské státy musejí úzce spolupracovat a najít efektivní způsoby rozhodování na evropské úrovni tak, abychom mohli účinně bránit naše společné zájmy. V již zmíněné Římské deklaraci členské státy jasně uvedly, že si přejí prohloubit svou spolupráci v obraně a bezpečnosti. Projekt „evropské armády“ však v žádném případě neindikuje federální ozbrojený sbor, který by nahradil armády jednotlivých členských států. V otázkách obrany mají a v dohledné budoucnosti budou mít i nadále rozhodující slovo jednotlivé země.

Celý rozhovor naleznete na stránkách Evropského bezpečnostního žurnálu.