Jourová: Nová pravidla online obchodu pomohou v nákupu za hranicemi

zdroj: Evropský parlament

Česká eurokomisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová včera představila návrhy nových směrnic, které mají harmonizovat podmínky pro internetový nákup a prodej ve všech členských státech EU. Jaké výhody plynou z nových pravidel pro zákazníky, jaké pro obchodníky a mají návrhy podporu v Parlamentu a jednotlivých členských státech?

Komise včera představila dva návrhy nových směrnic, které mají Evropanům usnadnit online obchodování napříč celou Unií. První z návrhů se týká prodeje zboží, jako je například oblečení. Jak by budoucí změnu pocítil evropský spotřebitel, který si například z francouzského e-shopu hodlá koupit nebo už si pořídil tričko nebo elektroniku?
Pokud evropskému spotřebiteli dnes dodají vadné zboží, nebo něco, co si neobjednal, může být z nabídnutého řešení reklamace v jiné zemi EU překvapen. Chceme proto pravidla pro reklamace v celé Evropě sjednotit. Právě ono neznámé: „jak budu moci vyřešit reklamaci a dostat zpět své peníze“ je pro polovinu spotřebitelů EU odrazující. V konečném důsledku raději nakupují online jen ve své zemi a nevyužívají celoevropské nabídky. Nakupovat na celém trhu EU přitom znamená větší výběr a lepší ceny. Proto je jistota toho, že budu mít všude stejné záruky vyřešení reklamace, sama o sobě pozitivní.

„Pokud návrh projde, můžeme sestavit evropskou kupní smlouvu z plně harmonizovaných pravidel, přeložit ji do 21 jazyků a dát ji k dispozici obchodníkům.“

Pokud mám hovořit o samotném návrhu, chceme odbourat povinnost do určité časové lhůty nahlásit obchodníkovi, že má zboží vadu. Tato povinnost sice neexistuje v českém právu, ale v mnoha evropských zemích ano. Například v Itálii, Belgii nebo Chorvatsku padá do poměrně krátké lhůty možnost zboží reklamovat, což je pak nemilé překvapení pro "odvážlivce", který si z těchto zemí něco koupil.

Také prodlužujeme dobu, kdy nese obchodník tzv. břemeno důkazu, že zboží nemělo vadu po nákupu, a to z šesti měsíců na dva roky, tedy na celou záruční lhůtu. Dále pak například zvyšujeme záruční dobu u second hand zboží z jednoho roku na dva.

Pokud návrh projde, můžeme sestavit evropskou kupní smlouvu z plně harmonizovaných pravidel, přeložit ji do 21 jazyků a dát ji k dispozici obchodníkům, aby s ní pracovali při prodeji zboží online. Protože i jazyková bariéra hraje roli v tom, že spotřebitelé v zahraničí nenakupují.

Druhý z návrhů se zaměřuje na digitální obsah, tedy na elektronické knihy, nebo hudbu. Jaké změny mohou spotřebitelé očekávat v této oblasti? Můžete uvést konkrétní příklad?
Pořídíte-li si hudbu, videa, sportovní přenosy, filmy, prostor v tzv. cloudu a nefunguje to, v současné době se nedovoláte nápravy. Maximálně vám dodavatel nabídne slevu při dalším nákupu, kdy můžete co do kvality čekat podobně neblahé překvapení. My mimo jiné navrhujeme, aby v případě dodání nefungujícího obsahu dodavatel závadu odstranil, případně vrátil peníze nebo dal slevu. Záruční doba bude neomezená, protože digitální obsah se nemůže poškodit nošením či opotřebováním. A pokud vám poškodí váš software či zařízení, máte nárok na náhradu škody.

Jak navrhované změny pocítí evropské firmy?
Návrhy jsme konzultovali se zástupci spotřebitelů i obchodníků. Ti vidí pozitivum v tom, že při sjednocení pravidel nebudou muset studovat, jaká právní úprava platí v zahraničí, pokud by chtěli své zboží prodávat jinam než například v rámci České republiky. Náklady na rozjezd prodeje v zahraničí pro malou firmu v EU máme vyčísleny v průměru na 9 tisíc eur.

Možnost prodávat na celém sjednoceném trhu EU je přitom pro podniky velká šance. Očekáváme, že budeme do roka v EU mít o 120 tisíc víc obchodníků, kteří budou prodávat mimo svou zemi. Bylo by trestuhodné neodstranit prodejcům právní bariéry, které jsou dané různými předpisy v členských zemích, a neumožnit jim tak využít plný potenciál evropského společného digitálního trhu.

Evropská Komise také přichází s reformou autorského práva. Tato oblast sice nespadá pod Vaši agendu, můžete ale nastínit, proč ji EU potřebuje?
Autorské právo máme v EU upraveno z doby před 15 lety, a i zde si digitální éra žádá řešení na celoevropské úrovni. Jedná se, podobně jako u online obchodování, především o sjednocení a zpřesnění pravidel.

Jakou podporu mají návrhy v členských státech a Evropském parlamentu?
Návrhy na sjednocení pravidel pro internetové obchody mají své příznivce, ale i odpůrce, a to jak v Evropském parlamentu, tak v členských státech. Jsem připravená vytrvale argumentovat pozitiva navržené úpravy, protože věřím, že převažují vysoko nad případnými negativy. Minimálně z celoevropského pohledu a z pohledu ochrany spotřebitele, který musím jako komisařka uplatňovat.

Eliška Kubátová