Jiří Šimek: Prodejci benzínu a nafty už zemní plyn nevidí jako konkurenci, ale výhodu

Místopředseda Rady Českého plynárenského svazu Jiřího Šimka; zdroj: Český plynárenský svaz

Plnicí stanice na stlačený zemní plyn dnes vznikají přímo na klasických benzinkách a v Česku jich stále přibývá. Co ovlivní rozvoj CNG na českých silnicích a jakému palivu bude patřit budoucnost? EurActiv se ptal místopředsedy Rady Českého plynárenského svazu Jiřího Šimka.

Plničky na stlačený zemní plyn (CNG) v Česku přibývají a na konci příštího roku tu má být až 160 veřejných CNG stanic. Podle čeho si firmy vybírají jejich umístění? Hraje v tom roli například využití plynu pro městskou hromadnou dopravu?
Lokalita závisí na mnoha faktorech, ať již na hustotě CNG stanic v daném místě, průzkumu počtu CNG vozidel nebo na dostupnosti přípojky plynu, ceně pozemku nebo přítomnosti dopravního podniku, který právě obdržel dotace a rozhodl se například vystavět vlastní plnicí CNG stanici pro svůj autobusový vozový park. Je to obdobné, jako u jakékoliv jiného projektového záměru. Samozřejmě, pokud jsou stanice vybudovány pro autobusovou dopravu, odebírají největší množství CNG.

„Budoucnost patří vodíku. Bude to ale trvat desetiletí.“

V dnešní době se navíc již více staví veřejné CNG stanice přímo na existujících čerpacích stanicích, jako jsou Benzina, MOL, EuroOil, Makro a tak dále. Tam je výstavba limitována technickými možnostmi, jako je dostupnost plynovodu a podobně. Na stanicích Benzina je však například potenciální možnost připojit CNG stojan asi u 40 jejich stanic.

Nevnímají distributoři klasických paliv CNG jako konkurenci?
Prodejci benzínu a nafty v Česku opravdu mnoho let vnímali stlačený zemní plyn jako konkurenci, ale dnes už tomu tak většinou není. Prodejci si většinou uvědomují, že nemít toto alternativní palivo ve svém sortimentu je jistá konkurenční nevýhoda.

Takže v tom začali vidět potenciál pro vlastní byznys?
Je to rozšíření spektra služeb o další palivo, na které už v Česku jezdí asi 12 tisíc vozidel, která navíc rapidně přibývají. Jen Škoda Auto plánuje, že už v roce 2016 bude 10 procent všech prodaných Octavií v Česku jezdit na CNG. Vzniklo také první CNG Centrum, které kromě non-stop provozu samoobslužné CNG stanice nabízí v Plzni v Nýřanech prodej, poradenství, servis CNG vozidel a mnoho dalších služeb spojených s tímto palivem. To může fungovat kdekoliv i na stávajících čerpacích stanicích.

Na co budeme jezdit

Říkáte, že počet CNG vozů v Česku rapidně roste. Jak dlouho to může trvat?
Strmý růst CNG zažíváme již několik let a určitě bude ještě dalších 10 let pokračovat. EU prosazuje tři strategicky významná alternativní paliva budoucnosti – elektřinu, zemní plyn a vodík.

Očekáváte, že nějaké jiné alternativní palivo časem stlačený zemní plyn vytlačí a nahradí? Máte odhady, kdy k tomu může dojít?
Budoucnost bude patřit vodíku. Ale až poté, co bude vyřešena jeho efektivní výroba, skladování a distribuce. Podle mého názoru určitě jednoho dne CNG a LNG (zkapalněný zemní plyn – poz. red.) nahradí vodík. Kdy se tak ale stane, to si netroufám hádat. Domnívám se, že to ještě bude trvat dekády.

A co auta na elektřinu?
Elektřina si již dnes hledá své místo na slunci, ale e-vozidla jsou stále drahá, takže nedostupná. Myslím si, že si elektřina najde své místo především v městských provozech a na krátkých vzdálenostech. Zemní plyn je ale zatím ideální řešení pro výzvy dnešní doby. Využívá stávající technologie, šetří přírodu a zároveň je ekonomicky výhodný.

Faktory rozvoje

Jak moc je významná otázka pokračování snížené spotřební daně pro CNG po roce 2020? Máte představu, jak by se podpora měla ideálně vyvíjet?
Snížená spotřební dan je pro rozvoj alternativního paliva důležitá podpora. Ekologické výhody paliva CNG jsou neoddiskutovatelné, a proto se domnívám, že by stát měl rozvoj zemního plynu v dopravě podporovat sníženou sazbou spotřební daně až do dosažení minimálně 10procentního podílu na spotřebě pohonných hmot.

„Do pěti až deseti let by se měl v ČR výrazně využívat zkapalněný plyn.“

Rozšíření zemního plynu jako alternativní pohonné hmoty by zcela jistě pomohlo, kdyby Česká republika využila možnost členských států EU pro úplné nebo částečné osvobození od daně nebo snížení sazby daně v případě užití zemního plynu a biometanu pro pohon vozidel. Delší přechodné období a pozvolnější nárůst sazby daně se zatím nezdají být dostatečné. Pro srovnání s dalšími alternativními palivy – elektřina i vodík mají spotřební daň nulovou.

Jaké další faktory kromě rozvoje infrastruktury a výše spotřební daně mohou vývoj CNG v Česku ovlivnit?
Vývoj mohou ovlivnit i další výhody, jako je nulová dálniční známka, příspěvek na koupi vozu, plakety pro vjezd do měst, které budou mít v centrech uzavřené zóny pouze pro ekologická vozidla. Také by například pomohlo, kdyby se zrušila omezení pro parkování CNG vozů v podzemních veřejných garážích.

Dají se v Česku očekávat také investice do využívání zkapalněného zemního plynu v dopravě?
V rámci Českého plynárenského svazu jsou nejméně dvě společnosti, které se chystají v ČR vybudovat LNG stanici, první by se měla otevřít už v roce 2016. Do pěti až deseti let by se měl LNG v Česku začít využívat velmi výrazně, a to zejména pro nákladní dopravu. Ve střednědobém horizontu budou vozidla kamionové přepravy s LNG pohonem velmi rychle přibývat, protože zde jsou úspory pro společnosti opravdu výrazné a návratnost velmi krátká. Česká republika má k tomu navíc i několik výrazných předpokladů. Leží ve středu Evropy a přes její území projíždí velká část dopravy transitních firem.

Adéla Denková