Jevgeni Ossinovski: Trh práce potřebuje jasná pravidla. Platí to pro Uber i vysílání pracovníků

digitální ekonomika

@ European Union, 2017

S rozvojem moderních technologií se mění i trh práce. Lidé se také čím dál více pohybují mezi zeměmi a mění pracovní pozice. Sociální zabezpečení Evropanů je proto čím dál důležitější, říká estonský ministr zdravotnictví a práce Jevgeni Ossinovski.

Pracovní právo se stává středem pozornosti evropských států i institucí. Mohou za to neshody mezi západními a východními zeměmi v otázce platů a vysílání pracovníků do zahraničí, a také proměna pracovního trhu v souvislosti s nástupem moderních technologií a aplikací. Digitální Evropa by přitom měla jít ruku v ruce se sociální Evropou, říká estonský ministr zdravotnictví a práce Jevgeni Ossinovski v rozhovoru pro EurActiv.com.

Jevgeni Ossinovski je předsedou Sociálně demokratické strany Estonska a ministerský post zastává od listopadu 2016. Rezort práce a zdravotnictví tak vede v době, kdy Estonsko předsedá Radě EU. 

Francouzský prezident Emmanuel Macron navštívil země střední Evropy, aby s jejich lídry diskutoval o kontroverzní směrnici o vysílání pracovníků. Myslíte si, že sociální témata jsou teď předmětem sporu mezi členskými zeměmi EU?
Ne, to si opravdu nemyslím. Sociální témata jsou součástí širší diskuse o budoucnosti EU, tedy diskuse o tom, jak moc chceme v rámci EU nadále spolupracovat. Členské země se přitom na budoucnost EU dívají různě, což má vliv i na jejich postoj k sociálním otázkám. Nakonec si ale všichni uvědomíme, že pokud chceme fungující jednotný trh, potřebujeme i jasná a vymahatelná pravidla. Uvědomili jsme si to již kdysi, a proto už pár regulací máme, a to právě v oblasti vysílání pracovníků či sociálního zabezpečení.

Europoslankyně Dlabajová: Vysílání pracovníků rozděluje Evropu na východ a západ. Estonsko usiluje o nalezení rovnováhy. Více >>>> 

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker otevřeně podporuje zavádění minimální mzdy či revizi směrnice o vysílání pracovníků. Myslíte, že se Komise v těchto otázkách postavila na stranu západních zemí EU?
Nedá se to říct takhle jednoznačně. Na návrhy Komise bychom měli pohlížet v kontextu diskuse o budoucnosti EU. Jednotný trh je nyní pod vlivem moderních technologií a Unie musí vyřešit různé sociální aspekty, které jsou s touto změnou spojené. Vítám proto Evropský pilíř sociálních práv jako soubor hodnot, které zaručí, že EU bude i nadále hnací silou pro konvergenci.

Zároveň si nemyslím, že v blízké době zavedeme v Evropě jednotnou minimální mzdu. Unie by si však měla jasně určit plán, jak sblížit úrovně jednotlivých zemí.

Hlavním tématem Macronovy cesty do střední Evropy bylo přeshraniční vysílání pracovníků. Je možné, že Francie si prosadí pravidla vysílání podle svého?
Nikoli. Sledujeme nejen postoj Francie, ale také pozice ostatních členských zemí včetně těch, které mají vůči revizi směrnice o vysílání pracovníků výhrady. Těmto zemím stejně jako Francii jsem řekl, že musíme dosáhnout vyváženého návrhu, který bude respektovat jejich obavy.

Nejde jen o to, aby se návrh jedné země zalíbil ostatním. Stát, který chce prosadit své řešení, musí ostatní přesvědčit o tom, že jeho návrh poslouží všem. Právě tak funguje proces rozhodování v rámci Rady.

Macron řeší vysílání pracovníků na vlastní pěst, návrh Bruselu mu nestačí. Více >>>>

Komise v současné době hodnotí evropské pracovní právo, které se týká platforem typu Uber či Deliveroo. Budoucí reforma by mohla mít i takovou podobu, že řidiči jezdící pro Uber budou muset uzavírat písemné smlouvy. Jak důkladně by se měla stávající legislativa v souvislosti s moderními aplikacemi změnit?
S rozvojem moderních technologií se mění i trh práce a stále častěji se setkáváme s prací založenou na projektech. Lidé se také čím dál více pohybují mezi zeměmi a mění pracovní pozice. Sociální zabezpečení Evropanů je tak čím dál důležitější. Měli bychom se však vyvarovat toho, abychom na nové výzvy aplikovali staré zákony.

V Estonsku hledáme řešení jak pro výběr daní, tak pro sociální zabezpečení. Řidiči aplikace Uber mají například zvláštní bankovní účty, což nám pomáhá s daněním bez byrokratické zátěže. Navíc platí, že pokud si někdo vydělává řízením víc, než je stanoveno, automaticky získává zdravotní pojištění a další sociální benefity bez toho, aby musel podepsat smlouvu.

Výměna zkušeností je v této oblasti velmi důležitá a Estonsko už řadu problémů vyřešilo. Žádná členská země ale nepřišla s komplexním a jasným řešením, jak s digitální ekonomikou naložit.

Estonsko je lídrem e-Governmentu. Zvažuje i vlastní virtuální měnu. Více >>>>

Měly by evropské instituce v této oblasti přijmout nějaká opatření?
Řada aplikací a platforem je rozšířena mezi několika zeměmi a lidé pracují napříč Evropou bez ohledu na státní hranice. Měli bychom proto zavést alespoň minimální evropské standardy pro sociální zabezpečení.

Vzhledem k tomu, jak se digitální ekonomika a společnost vyvíjí, je jasné, že potřebujeme více sociální Evropy, nikoli méně.

Celý rozhovor v anglickém jazyce je dostupný EurActiv.com. Z originálu přeložila Aneta Zachová.