Europoslankyně Sehnalová: Česko může mrzet, že regiony a dopravu brali sociální demokraté ze zahraničí

Olga Sehnalová; zdroj: Evropský parlament.

To, že Česká republika nezískala ekonomické portfolio, o které usilovala, je podle sociálnědemokratické europoslankyně Olgy Sehnalové, která působí ve výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, zklamáním. Na druhou stranu je přesvědčena, že portfolio pro spravedlnost a ochranu spotřebitele může komisařka Jourová rozhodovat o důležitých a citlivých otázkách.

Věra Jourová bude v nové Komisi Jean-Claudea Junckera komisařkou pro spravedlnost, spotřebitelskou politiku a otázky rovnosti pohlaví. Vy se v Evropském parlamentu spotřebitelské politice dlouhodobě věnujete, a proto by nás zajímalo, jaká byla Vaše bezprostřední reakce poté, co jste se tuto novinku dozvěděla?
První reakcí bylo překvapení. Česká republika usilovala o ekonomické portfolio a podle původních zpráv se nějakou dobu zdálo, že to tak i dopadne. Realita se ale nakonec ukázala být jiná. Chtěla bych říct, že to co, přicházelo pro Česko v úvahu, tedy regionální rozvoj či doprava, budou v Komisi nakonec zastávat sociálnědemokratičtí nominanti, avšak z Rumunska a ze Slovenska. To je politická realita, kterou je třeba vnímat i v rámci úvah o tom, jak předseda Juncker sestavoval Komisi. Z tohoto pohledu to tedy považuji pro Českou republiku spíše za zklamání. 

Co bude obsahem portfolia, které bude v Junckerově Komisi zastávat paní Jourová?
V minulosti bylo zosobněno komisařkou Viviane Redingovou, která byla velmi výraznou osobností. Z mého pohledu, tedy z pohledu členky výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, hodnotím získané portfolio kladně. Myslím, že by to mohlo mít v konečném důsledku pozitivní vliv na agendu ochrany spotřebitele, a to i v rámci České republiky.  

Bude však samozřejmě záležet na tom, do jaké míry se paní Jourová portfolia ujme. V žádném případě to nebude jednoduchá agenda. Jako příklad můžu zmínit citlivou ochranu osobních údajů spotřebitelů, která bude pod portfolio spadat. Nelze proto předpokládat, že slyšení v Evropském parlamentu bude jednoduché, a to i z toho důvodu, že se jedná o průřezové portfolio. 

Zmiňujete důležité téma ochrany osobních údajů spotřebitelů, jaké další výzvy budoucí komisařku pro spravedlnost, spotřebitelskou politiku a otázky rovnosti pohlaví čekají?
Hlavni úkol, který bude před novou komisařkou stát, bude vymahatelnost spotřebitelských práv. Legislativa, která tuto problematiku pokrývá, je nastavena správně, ale vymahatelnost představuje obrovský problém. Nebude to tedy o nové legislativě, ale o větším důrazu na spolupráci mezi státy a dozorovými orgány.

Vzhledem k tomu, že portfolio, které bude spravovat česká komisařka, spadá pod místopředsedu pro lepší regulaci (portfolio bude zastávat Nizozemec Frans Timmermans; pozn.red.), důležitá bude i revize některé stávající legislativy tak, aby byla efektivnější, přímočařejší a snáze vymahatelná. 

Jak se díváte na spojení několika agend v toto konkrétní portfolio? Dává Vám to smysl?
Spojení témat mi dává větší logiku, než jak to bylo nastaveno v minulosti. Jako členka výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele v Evropském parlamentu, kterou jsem byla i v minulém funkčním období, jsem jako problematické vnímala to, že se spotřebitelská agenda prolínala různými generálními ředitelstvími a týkala se vícera komisařů. Nyní to bude přímočařejší. 

A jak se zapadá agenda rovnosti pohlaví?
Rovnost pohlaví spadala i v minulém období pod komisařku Redingovou, takže v tomto ohledu se o žádnou velkou změnu nejedná. Je ale pravda, že nyní je to více zdůrazněno. Nejedná se nějaký přílepek, který by do portfolia nepříslušel. Mít samostatného komisaře či komisařku pro otázky pohlaví bylo nereálné. 

Autor: Adéla Denková/Lucie Bednárová.