Komunikační partnerství a inzerce

Komunikační partnerství a inzerce

Dlouhodobé financování projektu je zabezpečeno kombinací veřejných a soukromých zdrojů.

Komunikační partnerství

EurActiv.cz nabízí partnerům možnost zahájit/ovlivnit veřejnou diskusi k připravované evropské legislativě a komunikovat její výsledky osobám zodpovědným za spoluvytváření této legislativy (politikům na národní a evropské úrovni, úředníkům příslušných sektorových ministerstev, představitelům dalších zájmových skupin).

Vzhledem k tomu, že je EurActiv.cz je specificky zaměřen na evropskou komunitu, partneři tím získají možnost prezentovat se jako subjekt s evropským myšlením, pro který není integrace pouze vzdálený pojem, ale proces ovlivňující bezprostředně každodenní život.

Spolupráce je transparentní. Logo partnera je viditelně umístěno na hlavní stránce, v sekcích a v newsletteru.

Upozornění: Nejedná se o PR, obsah vytvářený redakcí EurActiv.cz respektuje ediční principy, k jejichž respektování se klient zavazuje.

Projekty

EurActiv.cz aktivně usiluje o účast na evropských projektech. V kombinaci se soukromými zdroji mají zabezpečit vyváženost a udržitelnost financování a zároveň pomáhají udržet nestrannost, která je nutná pro objektivní informování o vývoji evropské politiky a postojích jednotlivých aktérů.

Projekt „V4 a budoucnost EU“ #V4EU

Projekt je realizován v období 12/2016-03/2017.

Země Visegrádské čtyřky se od roku 2004 těší z výhod plynoucích z jejich členství v Evropské unii. Podpora společnému evropskému projektu byla až donedávna v těchto zemích vysoká. V důsledku krize ale EU v zemích V4 o část své popularity přišla a státy dnes čelí posilování euroskeptických a otevřeně protievropských tendencí. Cílem tohoto projektu je zlepšit informovanost o politickém vývoji v zemích V4. Zaměřujeme se na způsoby, jimiž země přistupují k výzvám, před kterými Evropa v současné době stojí.

Na projektu “V4 a budoucnost EU” spolupracují zpravodajské portály EurActiv.cz (Česká republika), EurActiv.sk (Slovensko) a EurActiv.pl (Polsko) a výzkumný a poradenský institut Political Capital (Maďarsko). Projekt je realizován za podpory Mezinárodního Visegradského fondu.

Obrázek7

Výstupy z projektu naleznete zde:

Inzerce

EurActiv.cz poskytuje partnerům prostor pro publikaci inzerce a dalších PR materiálů. Tento typ materiálů je od běžného obsahu stránky jasně odlišen.