Komunikační partnerství, projekty, inzerce

Financování portálu EURACTIV.cz

EURACTIV.cz je specializované médium určené profesionálům v oblasti evropských a národních politik.

Provoz portálu EURACTIV.cz je financován z veřejných i soukromých zdrojů. Prostředky na svou činnost získáváme poskytováním následujících komunikačních služeb:

 • Komunikační partnerství
  • Spolupráce s korporátními klienty
  • Spolupráce s poslanci a politickými frakcemi v EP
 • Komunikační projekty
 • Inzerce

Komunikační partnerství

Spolupráce s korporátními klienty

Organizace, které se stanou komunikačními partnery EURACTIV.cz, dostávají možnost ovlivnit veřejnou debatu doprovázející vznik evropských a národních politik a zvýšit povědomí o „svých“ tématech mezi osobami, které jsou za jejich vytváření zodpovědné (politiky na národní a evropské úrovni, úředníky sektorových ministerstev, představiteli zájmových skupin, zástupci médií).

Komunikačním partnerům poskytujeme následující řešení: podpora obsahu webu EURACTIV.cz, organizace eventů, tvorba multimediálního obsahu, inzerce.

Loga partnerů jsou viditelně umístěna na hlavní stránce EURACTIV.cz v pravém sloupci s označením „Komunikační partner“, v obsahových sekcích odpovídajících tématu komunikačního partnerství, a v denním newsletteru.

Veškeré služby, které partnerům poskytujeme, odráží redakční principy EURACTIV.cz a principy Euractiv Media Network, které odpovídají standardům novinářské etiky a redakční nezávislosti.

Aktuálně naši činnost podporují:

Spolupráce s poslanci a politickými frakcemi v Evropském parlamentu

Server EURACTIV.cz nabízí poslancům a politickým frakcím v Evropském parlamentu spolupráci v oblasti komunikace prioritních evropských témat.

Podmínkou spolupráce je transparentnost a zachování redakčních principů EURACTIV.cz a principů Euractiv Media Network, které odpovídají standardům novinářské etiky a redakční nezávislosti.

Články publikované v rámci komunikačního partnerství jsou jasně označené logem politické skupiny, včetně textového upozornění.

Komunikační partnerství umožňuje poslancům Evropského parlamentu zviditelňovat jejich prioritní témata pod podmínkou, že jsou v souladu s obsahovými prioritami redakce EURACTIV.cz. Zpracování témat zůstává plně v rukou redakce, komunikační partneři tedy nemají vliv na výslednou podobu článku. Za zveřejněný obsah je plně zodpovědná redakce, která také dbá na dodržování svých principů.

Pro bližší informace o komunikačních partnerstvích kontaktujte:

Jan Vitásek, vydavatel EURACTIV.cz
Tel: +420 605 100 993
Email: vitasek@euractiv.cz

Projekty

EURACTIV.cz samostatně nebo ve spolupráci s dalšími partnery realizuje řadu komunikačních projektů zaměřených na podporu veřejné debaty v oblasti evropských a národních politik. Tak, jako v případě komunikačních partnerství, dodržujeme při realizaci všech projektů výše uvedené redakční principy.

Aktuální projekty

V současné době EURACTIV.cz realizuje nebo se podílí na realizaci následujících projektů:

Policy drivers for economic recovery in the EU from the V4 perspective

Cílem projektu je vytvořit platformu, jejímž účelem je zvyšování povědomí o tématech diskutovaných v souvislosti s reakcí EU na současnou koronavirovou krizi v zemích V4 (České republice, Slovensku, Polsku a v Maďarsku). Důraz je kladen na následující trojici tematických priorit: hospodářská obnova ekonomiky po pandemii, Zelená dohoda pro Evropu (Green Deal), digitální ekonomika a společnost. V projektu si dále klademe za cíl přispět k veřejné diskusi mezi experty zemí V4 a zvýšit povědomí a porozumění argumentům, které v této diskusi zaznívají, ze strany evropských partnerů zemí V4.

Partnery v projektu jsou: EURACTIV.cz (lídr), EURACTIV Slovensko, EURACTIV Polsko, Political Capital Institute (Maďarsko) a EURACTIV.com.

Projekt je spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím visegrádských grantů z Mezinárodního visegrádského fondu. Posláním fondu je rozvíjet nápady pro udržitelnou regionální spolupráci ve střední Evropě.

Projekt je realizován v období 1.10.2020 – 30.4.2021.

Zelená pro Evropu

Cílem projektu je podporovat vyváženou a věcnou veřejnou diskusi o následujících tématech:

 • Zelená dohoda pro Evropu (Green Deal) jako nová růstová strategie EU,
 • „zelená“ dimenze opatření přijímaných na evropské úrovni v reakci na globální pandemii (Plán obnovy apod.)
 • Výzvy a příležitosti přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku
 • Role obnovitelných zdrojů

Projekt je realizován ve spolupráci s vydavatelstvím Vltava Labe Media, a.s. prostřednictvím následujících médií: EURACTIV.cz (lídr projektu), Deník, Deník.cz.

Obsah projektu na EURACTIV.cz: https://euractiv.cz/tag/zelena-pro-evropu/

Obsah projektu na Deník.cz: https://www.denik.cz/tema/zelena-pro-evropu.html

Obsah vytvořený v rámci projektu reprezentuje výlučně názor autora a Evropská klimatická nadace (European Climate Foundation – ECF) není odpovědná za jakékoli použití informací obsažených v publikacích projektu.

Projekt je realizován v období 1.7.2020 – 30.6.2021.

Czech regions in transition II: Leading ideas for the future

Cílem projektu je zlepšit mezi českými občany informovanost o dopadech evropské kohezní politiky na rozvoj ČR a jejích regionů a roli kohezní politiky při implementaci evropských a národních politických priorit. Projekt zároveň usiluje o zapojení stakeholderů na národní, krajské i místní úrovni do veřejné diskuse o aktuálním stavu kohezní politiky a její budoucí podobě.

Projekt je realizován ve spolupráci s vydavatelstvím Economia, a.s. (lídr projektu) prostřednictvím následujících médií: Hospodářské noviny, iHNed.cz, Aktualne.cz, Ekonom, Studenta.cz, Deník, EURACTIV.cz.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Projekt je realizován v období 1.6.2020 – 31.5.2021.

Inzerce

EURACTIV.cz poskytuje klientům prostor pro publikaci inzerce a dalších PR materiálů. Tento typ materiálů je od běžného obsahu stránky jasně odlišen a označen jako „Promoted Content“.