Načítám Akce

« All Akce

  • akce již proběhla.

Konference: eIDAS: od teorie k praxi

Září 19, 2017 @ 8:50 am - 4:30 pm

Zářijová konference s podtitulem „elektronická identifikace – do roka a do dne“ předznamenává, že hlavním tématem budou právní předpisy související s části nařízení eIDAS týkající se elektronické identifikace (nabývá účinnosti 29. září 2018). Zaměříme se na praktické ukázky a stav příprav státní správy na nové normy. Přednášejícími jsou vysocí úředníci MV a renomovaní právníci. Význam konferencí podtrhuje opakovaná záštita náměstka ministra vnitra JUDr. Jaroslava Strouhala.

PROGRAM: 

8:50 – 9:00   Zahájení konference

9:00 – 9:15   Úvodní slovo
JUDr. Jaroslav Strouhal, náměstek ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií
9:15 – 10:05   Evropská nařízení eIDAS a GDPR v souvislostech
Ing. Robert Piffl, poradce náměstka ministra vnitra
Autor vás stručně seznámí s aktuálními informacemi k výše uvedeným evropským nařízením a související českou legislativou a s návrhy na změny právních předpisů, případně s návrhy nových právních předpisů. V rámci prezentace se bude též věnovat prenotifikaci Německého systému pro elektronickou identifikaci a dalším novinkám v oblasti elektronické identifikace. Podrobněji bude také představen zákon o elektronické identifikaci a očekávaný harmonogram až do roku 2020.

10:05 – 10:25   Coffee Break

10:25 – 11:05  Decentralizované centrální Portálové řešení
Ing. Roman Vrba, ředitel odboru eGovernmentu Ministerstva vnitra
Obecně problémem ČR jsou složité formuláře, které se musí osobně nosit na různá místa. Z internetových stránek úřadů si je stahuje jen přibližně 15 procent Čechů a pouze každý desátý je následně i elektronicky podává. Tato situace přetrvává i přesto, že existuje celá řada velmi kvalitních internetových řešení. eGovernmentu v ČR ovšem chybí uživatelská přívětivost, jednotný prostor a zejména kvalitní propagace. Přes mnohé pozitivní snahy lze často narazit na konzervativní přístup k otevírání a zpřístupňování dat veřejné správy. Zvýšení dostupnosti elektronických veřejných služeb je i jedním z doporučení Evropské komise pro ČR.

11:05 – 11:35   Elektronická identifikace z pohledu hlavního architekta e-governmentu
Ing. Petr Kuchař, ředitel odboru Hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra
11:35 – 12:05   Národní bod a jeho implementace
Ing. Michal Pešek, ředitel Správy základních registrů Ministerstva vnitra
V rámci vládního návrhu zákona o elektronické identifikaci bude do 1.7.2018 nutné v návaznosti na budování testovací NIA zprovoznit tzv. Národní bod, podporující proces elektronické identifikace a autentizace prostřednictvím kvalifikovaného systému, a jeho napojení na stávající systémy veřejné správy.

12:05 – 12:30   Panelová diskuse k dopolenímu bloku přednášek

12:30 – 13:15   Oběd

13:15 – 13:55   Elektronické právní jednání vs. elektronická identita
JUDr. Josef Donát, LLM, partner advokátní kanceláře ROWAN LEGAL
K čemu vlastně budeme potřebovat elektronický podpis, když budeme mít eID?

13:55 – 14:35   Elektronická identifikace jako klíč ke sdílenému datovému fondu veřejné správy
Ing. Ondřej Felix, CSc., Digitální šampión České republiky
14:35 – 14:55   Coffee Break

14:55 – 15:25   Příprava správy utajovaných dokumentů v digitální podobě
Ing. Martina Macek, NBÚ
Prezentace se bude zabývat projektem správy utajovaných dokumentů v digitální podobě. NBÚ zřídil k řešení tohoto úkolu v roce 2015 meziresortní pracovní skupinu složenou z odborníků na problematiku správy dokumentů v digitální podobě a se znalostí principů administrativní bezpečnosti. Přednášející Vás seznámí se stručnou rekapitulací, současným stavem projektu a jeho další fáze po 1.1.2018.

15:25 – 15:55   Přístup založený na riziku podle GDPR
PhDr. Miroslava Matoušová, vrchní rada pro vládní agendy Úřadu pro ochranu osobních údajů
Co vyplývá z přístupu založeného na riziku zakotveného jako zásada ochrany osobních údajů v obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) pro projekty zahrnující elektronickou identifikaci? Odpovědi z pohledu národního dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů.

15:55 – 16:30   Panelová diskuse k odpolednímu bloku přednášek

Podrobnosti

Datum:
Září 19, 2017
Čas:
8:50 am - 4:30 pm
Webová stránka:
http://eidas.konference.cz/

Místo konání

Konferenční centrum: Hotel Grandior
Na Poříčí, 42

Praha,