Načítám Akce

« All Akce

  • akce již proběhla.

Aktuální otázky vodohospodářské: sucho a retence vody

Červen 6, 2018 @ 8:30 am - 4:00 pm

V posledních letech dopadá sucho na českou krajinu se stále větší intenzitou. Přitom voda je jeden z nejcennějších přírodních zdrojů a její nedostatek nám způsobuje vážné problémy. Proto je nutné s vodními zdroji zacházet tak, aby voda co nejdéle zůstávala v krajině a nedostávala se rychle do řek, kde je pro krajinu prakticky nevyužitelná. Tento přístup však nebyl v minulém století vždy ctěn. Docházelo k narovnávání a betonování koryt vodních toků, k vysoušení rybníků a rozsáhlým melioračním zásahům. Tím krajina v mnoha místech ztratila autoregulační mechanismus v podobě mokřadů, litorálních pásem, říčních niv, meandrů a rozlivových oblastí. Velkou měrou přispělo a stále přispívá ke špatnému hospodaření s vodou v krajině také zemědělství, které z důvodu zvětšení obdělávaných ploch způsobilo rozorání mezí, remízků a zornění mnoha oblastí, které byly důležité pro ochranu proti erozi a retenci vody v krajině. Proto dnes spolu se změnou klimatu čím dál více čelíme extrémům počasí v podobě povodní a sucha.

Na nových „suchých“ paragrafech pracuje ministerstvo zemědělství ve spolupráci s resortem životního prostředí. Ještě letos má být připraven zákon, který bude definovat tři stupně ohrožení suchem a tomu odpovídající opatření, kdy v nejzazší variantě mimořádného dlouhotrvajícího sucha by dolehlo omezení i na veřejný vodovod.

Tematické okruhy konference:
–    podnebí ČR a srážky
–    význam půdy pro retenci
–    dostupnost vody a její množství
–    pozemkové úpravy, krajinotvorba
–    retenční úpravy na vodních tocích

Podrobnosti

Datum:
Červen 6, 2018
Čas:
8:30 am - 4:00 pm
Webová stránka:
http://www.bids.cz/cz/konference/Aktualni_otazky_vodohospodarske:_sucho_a_retence_vody/404

Místo konání

Novotného lávka 5
Praha 1,

Pořadatel

B.I.D services