Smart City Institut

smart cities doprava
23-11-2017

CZECH TOP 100 A SMART CITY INNOVATIONS INSTITUT UDĚLÍ PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ:

24. ročník soutěže nejlepších výročních zpráv a firemních časopisů, spolu s vyhlášením národní soutěže CHYTRÁ MĚSTA PRO BUDOUCNOST 2017 proběhne 22. 11. 2017 v Rezidenci primátorky hl. města Prahy. Součástí slavnostního předání těchto ocenění bude i projekt „Česká značka“, tj. hodnocení mediálního obrazu firem ve veřejnosti, které připravuje CZECH TOP 100 se společností GFK. Setkání tohoto formátu poprvé ocení vizionáře externí firemní komunikace a současně lídry fenomenu Chytrých měst, k nimž se řadí dle posledních průzkumů téměř 65 procent českých měst.
Zdroj: Pixabay.

Osobnosti SMART CITY v České republice jmenovány

V Praze se uskutečnilo jednání odborné poroty národní soutěže CHYTRÁ MĚSTA PRO BUDOUCNOST. Organizátoři soutěže představili porotě obsah přihlášených projektů a plán koordinace soutěže z MMR jako jeden z nástrojů standardizace SMART CITY řešení v České republice. Setkání členů poroty se zúčastnili zástupci MMR, MPO, Svazu měst a obcí, Hospodářské komory a dalších expertů. Výstupem jednání je rovněž potvrzení šestnácti nominovaných osobností pro prestižní Cenu ministryně pro místní rozvoj v kategorii Osobnost SMART CITY v České republice.