Petr Zahradník, Jan Jedlička

Digitální agenda 19-10-2005

Trendy ve vývoji podpůrných politik pro malé a střední podniky v EU

Malé a střední podniky (SMEs) v EU jsou páteří evropské ekonomiky. V EU je nyní registrováno přibližně 23 miliónů SMEs, reprezentujících 99% všech společností v EU a zaměstnávajících na 75 miliónů lidí. Tyto statistiky jsou dosti pádným důvodem, proč se Evropská komise snaží zaměřovat se na potřeby SMEs. Tento důvod je o to důležitější, oč více se EU snaží naplnit svoji klíčovou ekonomickou výzvu – stimulovat hospodářský růst a vytvořit nová pracovní místa.
Evropské fondy 15-09-2005

Strategický rámec Společenství: vodítko pro financování z evropských fondů na období let 2007 až 2013

Evropská komise pozvolna konkretizuje obraz priorit, které by měly být rozhodujícím způsobem respektovány těmi řešiteli projektů, kteří se budou v období let 2007 – 2013 ucházet o podporu z fondů EU. Na počátku prázdninového období vyhlášený Strategický rámec Společenství v oblasti kohezní politiky na období 2007 – 2013 již nabízí poměrně velmi konkrétní představu o tom, na jaké oblasti bude Evropská komise klást prioritní důraz při uvolňování peněz ze společného rozpočtu Unie.