Evropský parlament podpořil Novou agendu dovedností

Současný systém vzdělávání je špatně nastavený a neodpovídá potřebám pracovního trhu. Evropský parlament proto dnes schválil Novou agendu dovedností pro Evropu, jejíž zpravodajkou je česká europoslankyně Martina Dlabajová.
nová agenda dovedností
@ Shutterstock

Evropský parlament dnes na svém plenárním zasedání ve Štrasburku přijal zprávu o nezbytných reformách evropského systému vzdělávání. Zprávu s názvem Nová agenda dovedností pro Evropu připravovala česká europoslankyně Martina Dlabajová (ANO,ALDE) v mezivýborové spolupráci s bulharským kolegou Momchilem Nekovem (S&D). „Přijetí zprávy je nezbytným krokem k podpoře zaměstnanosti a konkurenceschopnosti Evropy“, uvedla po hlasování Martina Dlabajová.

„Žijeme v době exploze znalostí a nových technologií, ovšem znalosti a dovednosti, které se naučíme ve škole, právě proto velmi rychle zastarávají. To, co Evropa potřebuje, je nové nastavení systému vzdělávání. Systému, který bude zmodernizován a který se bude stále měnit a pružně reagovat na změny na trhu práce, které jsou nevyhnutelné,“ říká česká europoslankyně.

Musíme změnit celý systém

Její zpráva, na které pracovala několik měsíců, se proto zaměřuje na lepší propojení a sladění vzdělávacích postupů s potřebami zaměstnavatelů a klade důraz na praktickou průpravu už v průběhu studia. „Jsem přesvědčena, že pro úspěšný přechod absolventa na pracovní trh je již při vzdělávání nutná spolupráce všech aktérů, včetně zaměstnavatelů a získávání praktických zkušeností – „učení se prací“, okomentovala M. Dlabajová. Reaguje tak na současnou situaci a alarmující statistiky, podle kterých má až 40% zaměstnavatelů velký problém najít absolventy s odpovídajícími dovednostmi a kvalifikací. „Hasit požár operativními opatřeními už nestačí. Musíme změnit celý systém. Věřím, že bez spolupráce aktérů na všech úrovních a většího zapojení zaměstnavatelů se už dnešní systém vzdělávání neobejde,“ dodala.

Společně s digitalizací vznikají na trhu práce nové zajímavé profese, i když mnoho původních profesí zase postupně zaniká.

Kromě principu „učení se prací” klade M. Dlabajová ve své zprávě důraz na rozvoj STEM dovedností, měkkých a manažerských dovedností a na rozvoj podnikavosti mladých již od raného věku. Neopomíná ani podporu řemeslných dovedností a podněcování zájmu mladých o technické obory. V souvislosti s prudkým rozvojem digitalizace zároveň upozorňuje na potřebu kvalitního celoživotního vzdělávání učitelů a zajištění silného pedagogického vedení. „Společně s digitalizací vznikají na trhu práce nové zajímavé profese, i když mnoho původních profesí zase postupně zaniká. Důležité je, aby novinky a změny byly pro naši ekonomiku příležitostí a výzvou, na kterou budeme připraveni,“ říká zpravodajka.

„Hovoříme tu o budoucnosti, o nové generaci znalostí a dovedností, ovšem představa, že vývoj evropského trhu práce je něco hodně vzdáleného, co nás zatím nepálí, je mylná. Z podpory kolegů mám upřímnou radost. Je dokladem toho, že nám otázka zaměstnanosti a budoucnosti pracovního uplatnění mladých v Evropě není lhostejná,“ okomentovala výsledek závěrečného hlasování zpravodajka.

REKLAMA
REKLAMA