Trans-evropské dopravní sítě: dokončení

Předchozí dvě analýzy Kanceláře České spořitelny pro Evropskou unii se věnovaly jednomu z klíčových témat rozvojových politik EU v dlouhodobé perspektivě – Trans-evropským dopravním sítím (TEN-T). Toto téma nyní završuje analýza věnovaná detailnímu popisu obou klíčových součástí TEN-T, tedy napojující sítě (Comprehensive Network) a jádrové sítě (Core Network).

Comprehensive Network bude ustanoven na základě identifikace projektů společného zájmu. Bude specifikován prostřednictvím map v příloze nařízení a popisu infrastrukturních součástí. Bude v souladu s požadavky na dopravní infrastrukturu a bude vytvářet rámec pro rozvoj prioritní infrastruktury. Členské státy zajistí, aby Comprehensive Network byl dokončen a završen a plně v souladu s relevantními pravidly nejpozději do konce roku 2050.

Priority

Unie, členské státy, infrastrukturní manažeři a další podporovatelé projektů v procesu rozvoje Comprehensive Network budou mít zvláště na zřeteli opatření, jež jsou nutná pro:

  • implementaci a nasazení inteligentních dopravních systémů, včetně opatření, která umožňují řízení dopravy, multimodální služby v oblasti jízdních řádů a informací, multimodální trasování (tracking a tracing), plánování kapacit a on-line rezervační služby a integrované služby spojené s jízdenkami; 
  • překonávání chybějících spojení a odstraňování úzkých míst, především v přeshraničních sekcích;
  • odstraňování administrativních a technických překážek, zejména v případě interoperability sítě a hospodářské soutěže;
  • zajištění optimální integrace dopravních módů;
  • zajištění vhodné prostupnosti pro všechny regiony Unie;
  • zlepšení nebo udržování kvality infrastruktury z pohledu efektivnosti, bezpečnosti, klimatu, odolnosti před neštěstími, výkonnosti v oblasti životního prostředí, sociálních podmínek, dostupnosti pro všechny uživatele, kvality služeb a kontinuity dopravních toků;
  • podporu současného stavu technologického rozvoje;
  • zajištění bezpečnosti v oblasti paliv umožněním využití alternativních a zejména nízko- či bezuhlíkových zdrojů energie a pohonných systémů;
  • obchvaty městských oblastí pro železniční nákladní dopravu.

Pokračování textu najdete na stránkách EU Office České spořitelny pod tímto odkazem.

Další zdroje

REKLAMA
REKLAMA