Světová banka pro nový svět

Svět je na křižovatce. Buď se globální společenství spojí v boji proti chudobě, vyčerpávání zdrojů a změně klimatu, anebo bude svědkem generace válek o zdroje, politické nestability a rozpadu životního prostředí v trosky.

Autorem komentáře je Jeffrey D. Sachs, který vyučuje ekonomii a vede Institut Země na Columbijské univerzitě v New Yorku. Působí rovněž jako zvláštní poradce generálního tajemníka OSN pro Rozvojové cíle tisíciletí.

Významnou úlohu při odvracení těchto hrozeb a rizik, která z nich plynou, může sehrát Světová banka (SB), bude-li vhodně vedena. Až tedy bude letos na jaře 187 členských zemí SB vybírat nového prezidenta za Roberta Zoellicka, jehož funkční období končí v červenci, sázky v globální hře budou velmi vysoké.
 
Světová banka byla zřízena v roce 1944, aby podporovala hospodářský rozvoj, a členem jsou dnes prakticky všechny země. Jejím stěžejním úkolem je omezovat světovou chudobu a zajišťovat, aby globální rozvoj byl environmentálně zdravý a sociálně inkluzivní. Dosažení těchto cílů by nejen zlepšilo životy miliard lidí, ale rovněž by předešlo násilným střetům, jež rozdmýchává chudoba, hladovění a zápasy o vzácné zdroje.

Toto je pouze část komentáře. Zbytek textu si můžete přečíst na stránkách The Project Syndicate pod tímto odkazem.

Další zdroje

REKLAMA
REKLAMA