EU a západní Balkán

Region západního Balkánu je pro EU strategicky důležitým regionem především z bezpečnostního hlediska. V 90. letech zde proběhlo několik ozbrojených konfliktů těsně za hranicemi EU. Cílem EU tedy je zabránit tomu, aby se tato situace někdy opakovala. V červenci 2013 vstoupilo do EU Chorvatsko. Kandidátský status má Srbsko, Černá hora a Makedonie.
Chorvatsko
zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: cescassawin

(Zveřejněno 30.9.2008; naposledy aktualizováno 27.12.2013)

Nejnovější vývoj a další kroky

 • 1991: Deset dní trvající slovinská válka za nezávislost;
 • 1991 – 1995: Chorvatská válka za nezávislost;
 • 1992 – 1995: Válka v Bosně a Hercegovině;
 • 1999: konflikt v Kosovu mezi kosovskými Albánci a Srby, Kosovo pod správou mise OSN (UNMIK);
 • 2000: summit EU ve Feiře – zemím západního Balkánu je přislíbena perspektiva členství v EU;
 • 2003: summit EU v Soluni – Albánie, Bosna a Hercegovina, Makedonie (FYROM), Srbsko a Černá Hora jsou potenciálními kandidátskými zeměmi;
 • 2005: Makedonie získává kandidátský status;
 • 2010: Černá Hora získává kandidátský status;
 • 2012: Srbsko získává kandidátský status;
 • červen 2012: Začaly přístupové rozhovory s Černou horou;
 • červenec 2013: Chorvatsko vstupuje do EU (EurActiv 1.7.2013);
 • leden 2014: Měly by začít přístupové rozhovory se Srbskem (EurActiv 20.12.2013);

Souvislosti:

Cílem politiky EU na Balkáně je dosáhnout situace, kdy bude vojenský konflikt mezi státy tohoto regionu nemyslitelný a bude zde vládnout mír a prosperita. EU se snaží dosáhnout tohoto cíle pomocí hlubší integrace států západního Balkánu do EU. EU k dosažení tohoto cíle slouží politika rozšíření.

Na summitu v Záhřebu v roce 2000 byla všem státům regionu západního Balkánu přislíbena perspektiva členství v EU. Na tomto základě pak EU zahájila Stabilizační a asociační proces (SAP), do nějž jsou již zapojeny všechny země regionu. V průběhu několika let EU podepsala s téměř všemi státy západního Balkánu Stabilizační a asociační dohody (SAA), jejichž podpis otevírá bránu plnému členství v EU. Nástrojem SAPu je Evropské partnerství, které každému státu stanovuje rámec pro reformy v klíčových oblastech, určuje pravidla pro přidělení finanční pomoci na jejich realizaci a stanoví principy pro fungování partnerství.

Od roku 2000 do roku 2006 čerpaly státy finanční podporu převážně z programu CARDS. Na nové rozpočtové období 2007 – 2013 jej však nahradil Nástroj předvstupní pomoci (IPA – Instrument for Pre-accession Assistance), který je jediným nástrojem finanční pomoci pro kandidátské země i pro státy, které o získání kandidátského statutu teprve usilují.

Díky Stabilizačnímu a asociačnímu procesu mají všechny tyto státy téměř neomezený přístup na jednotný evropský trh a získávají z EU finanční podporu pro své reformní úsilí. Stabilizační a asociační proces je významným nástrojem pro postupnou integraci států západního Balkánu do struktur EU.

Postupně získaly kandidátský statut Chorvatsko, Makedonie (Former Yugoslav Republic of Macedonia), Černá hora a Srbsko. Potenciálními kandidátskými státy jsou Albánie, Bosna a Hercegovina a Kosovo. 1. července 2013 se stalo Chorvatsko 28. členem Evropské unie (EurActiv 1.7.2013).

Podle posledních hodnotících zpráv Komise (2013) o pokroku kandidátských zemí, kterou Komise každoročně vydává, je zřejmé celkové utlumení v přístupových snahách (EurActiv 17.10.2013).

Jistý posun byl zaznamenán u Černé Hory, se kterou od roku 2012 vedeny přístupové rozhovory. Ke vstupu se částečně přiblížila i Albánie, která však musí před obdržením kandidátského statusu podniknout ještě řadu zásadních reforem. Pozitivní výhled vykazuje také Srbsko s Kosovem v souvislosti s obnovením dialogu o vzájemných vztazích.

Naopak Bosna a Hercegovina se zejména kvůli právním otázkám nachází stále velmi daleko od vstupu do EU. Evropská komise již popáté doporučila zahájit přístupová jednání s Makedonií, čemuž ale brání dlouhodobý spor Řecka a Makedonie o název „Makedonie“.

Další kroky

V současnosti (2013) je patrné celkové utlumení v přístupových procesech s jednotlivými zeměmi, přičemž podpora dalšího rozšíření EU je u jejích obyvatel je na historickém minimu.

Ačkoliv Komise již poněkolikáté doporučila zahájit přístupové rozhovory s Makedonií, jednání mezi Řeckem a Makedonií ohledně názvu země zkrachovala.

Albánie je na dobré cestě k EU, avšak před udělením kandidátského statusu musí pokračovat v reformách, primárně v právní sféře. Pozitivně se přístupový proces jeví i pro Černou Horou, se kterou byly loni (2012) zahájeny přístupové rozhovory.

Bosna a Hercegovina se v otázce integrace v nejbližší době pravděpodobně nikam neposune, jelikož ani SAA podepsaná roku 2008 zatím nevstoupila v platnost z důvodu nesplnění podmínek. Největším problémem země je, že její vedení se nedokáže shodnout na budoucím směřování státu.

Vyhlídky vstupu pro Srbsko a Kosovo se zlepšily díky jejich jasné vůli řešit vzájemné vztahy. Velmi bude záležet mimo jiné i na pozici těch států EU, které Kosovo zatím neuznaly.

Témata

EU – Chorvatsko

 • únor 2003: Podána přihláška ke vstupu do EU;
 • duben 2004: Komise zveřejnila svůj názor na připravenost Chorvatska na vstup do EU;
 • červen 2004: Rada přiznává Chorvatsku statut kandidátské země;
 • říjen 2005: Jsou zahájena přístupová jednání;
 • listopad 2008 – září 2009: Pozastavení přístupových jednání s Chorvatskem kvůli sporu se členskou zemí EU Slovinskem, ve kterém jde o vytyčení hranic v Piranském zálivu v Jaderském moři. Lublaň zablokovala otevření devíti nových kapitol. Výbor slovinského parlamentu schválil odblokování přístupových 29. září 2009 (EurActiv 30.9.2009);
 • červen 2011: Evropská komise dala zelenou vstupu Chorvatska do EU (EurActiv 13.6.2011);
 • 1. prosince 2011: Evropský parlament schválil vstup Chorvatska do Evropské unie k 1. červenci 2013 (EurActiv 2.12.2011);
 • leden 2012: V Chorvatsku proběhlo referendum o přistoupení země k EU. Pro vstup do EU byly dvě třetiny občanů (EurActiv 23.1.2012);
 • 12. červen 2013: Evropský parlament potvrdil nominaci Chorvata Nevena Mimicy do role evropského komisaře pro ochranu spotřebitele (EurActiv 13.6.2013);
 • 1. července 2013: Chorvatsko vstoupilo do EU (EurActiv 1.7.2013);

Chorvatsko je první zemí, která vstoupila do Evropské unie po Rumunsku a Bulharsku (obě země se staly členy EU v roce 2007). 28. členem a v současnosti posledním přistoupivším se stalo 1. července 2013. Jednalo se již o sedmé rozšíření v historii evropské integrace. Vztahu Evropské unie a Chorvatska se věnuje samostatný Links Dossier.

EU – Makedonie (FYROM – Former Yugoslav Republic of Macedonia)

 • 1996: První vzájemná dohoda, která umožnila Makedonii čerpat pomoc z programu PHARE;
 • 1997: Dohoda o spolupráci (v platnosti do r. 2004);
 • duben 2001: V Lucemburku podepsána SAA;
 • duben 2004: SAA vstoupila v platnost;
 • březen 2004: Makedonie podává přihlášku do EU;
 • listopad 2005: Komise zveřejnila svůj názor na připravenost Makedonie na vstup do EU;
 • prosinec 2005: Evropská rada přiznává Makedonii kandidátský statut (EurActiv 8.11.2005);
 • říjen 2009: Komise doporučila zahájit přístupové rozhovory;
 • říjen 2013: Komise již popáté doporučila zahájit přístupové rozhovory;

Vztahy EU s Makedonii nyní upravuje SAA, která vstoupila v platnost v dubnu 2004. Po podání přihlášky Makedonie ke vstupu do EU se Komise zabývala její připraveností na vstup. Komise zveřejnila svůj názor v listopadu 2005. Komise shledala, že Makedonie splňuje politická kritéria vstupu, ale není prozatím schopná obstát konkurenci na jednotném evropském trhu.

Komise doporučila přiznat Makedonii kandidátský statut. Na základě jejího doporučení Evropská rada přiznala Makedonii kandidátský statut v prosinci 2005. Pro zahájení přístupových jednání však musí Makedonie provést řadu významných reforem. Komise každoročně vypracovává zprávu o pokroku Makedonie na její cestě do EU.

Makedonie čerpá a čerpala pomoc z těchto programů EU: ECHO, Obnova, PHARE, Program pro pohotovostní reakci (Emergency Response Programme) a CARDS. Od roku 2007 má Makedonie nárok na finanční pomoc z IPA. Finanční asistence z IPA se soustřeďuje především na čtyři oblasti: podpora budování institucí, zlepšení přeshraniční spolupráce, příprava na zapojení do politiky soudržnosti a rozvoje venkova EU, příprava na decentralizované řízení (správu) EU fondů.

Od prosince 2009 mají obyvatelé Makedonie (stejně jako Černé Hory a Srbska) bezvízový přístup do zemí schengenského prostoru.

V říjnu 2013 Komise znovu doporučila zahájit přístupové rozhovory, k čemuž je však zapotřebí souhlas všech členů EU. Vzhledem k přetrvávajícímu sporu mezi Makedonií a Řeckem o název „Makedonie“ tak zahájení rozhovorů v nejbližší době nelze očekávat (EurActiv 13.10.2010).

EU – Černá Hora

 • 21. květen 2006: V referendu se občané Černé Hory vyslovili pro odtržení od Srbska.
 • 12. červen 2006: Evropská rada se rozhodla, že bude nadále rozvíjet vztahy se suverénním a nezávislým státem Černá Hora,
 • červenec 2006: Zahájen Stálý posílený dialog s Černou Horou,
 • září 2006: Začala jednání o SAA,
 • listopad 2006: Komise zveřejnila první zprávu o pokroku Černé Hory na cestě do EU,
 • leden 2007: Evropská rada schválila Evropské partnerství pro Černou Horu,
 • říjen 2007: Parlament Černé Hory schválil ústavu, která je v souladu s evropskými principy,
 • 15. říjen 2007: Podpis SAA,
 • 1. leden 2008: Vstoupila v platnost Prozatímní dohoda,
 • prosinec 2010: Černá Hora získala kandidátský status,
 • červen 2012: byly zahájeny přístupové rozhovory;

Černá Hora je nezávislým státem od 3. června 2006, kdy se odtrhla od Srbska po referendu, v němž zvítězili 21. května 2006 zastánci nezávislosti. EU tedy od té doby jedná s Černou Horou jako se samostatným státem. Od prosince 2009 mají obyvatelé Černé Hory (stejně jako Srbska a Makedonie) bezvízový přístup do zemí schengenského prostoru. Zemi se daří naplňovat předvstupní podmínky, jak ukazují pravidelné zprávy Evropské komise.

Černá Hora získala kandidátský status v prosinci 2010 a v červnu 2012 byly zahájeny přístupové rozhovory. Zatím byly otevřeny a předběžně uzavřeny dvě kapitoly – Věda a výzkum a Vzdělání a kultura.

Černá Hora má v současné době nárok na finanční pomoc z IPA v rámci jeho dvou složek: budování institucí a transformační fáze a přes-hraniční spolupráce. Diplomatické vztahy mezi Černou Horou a EU jsou zajištěny skrze černohorskou misi při EU v Bruselu (od 2006) a delegaci EU v Podgorici (od 2007).

Černá Hora zároveň dlouhodobě usiluje o vstup do NATO, pro nějž je však stále potřeba podniknout řadu reforem. V Černé hoře je používaná měna euro.

EU – Srbsko

 • 2003: Srbsko se zapojilo do Stabilizačního a asociačního procesu;
 • 2004: Evropská rada schválila Evropské partnerství pro Srbsko;
 • duben 2005: Zahájeno jednání o SAA;
 • duben 2008: Podpis SAA;
 • prosinec 2009: Srbsko oficiálně zažádalo o vstup do EU;
 • březen 2012: Srbsko získalo kandidátský status;
 • 21. ledna 2014: Měly by být zahájeny přístupové rozhovory se Srbskem;

Srbsko se oficiálně zapojilo do Stabilizačního a asociačního procesu až v roce 2003. Jednání o SAA se Srbskem EU přerušila, když Srbsko dostatečně nespolupracovalo s ICTY. SAA byla nakonec podepsána v dubnu 2008. Ratifikace SAA však stále není dokončená právě kvůli pochybám o bezvýhradné spolupráci srbské vlády s ICTY. Srbská vláda sice dopadla v červenci 2008 Radovana Karadžiće, ale další mezinárodně hledaný Ratko Mladić se stále ukrývá neznámo kde.

Dohoda o vízech a vracení nelegálních imigrantů vstoupila v platnost 1. ledna 2008. Díky nim se výrazně zjednodušila pravidla pro udílení víz. Srbsko čerpalo finanční pomoc z EU díky programu CARDS a od ledna 2007 pak prostřednictvím IPA.

Vztahy EU a Srbska velmi zkomplikovala otázka Kosova. Srbsko se této provincie nechtělo vzdát, protože jde o historicky významné území, kde stále žije početná menšina etnických Srbů. Na stranu Srbska se v tomto sporu postavilo Rusko. Kosovo však vyhlásilo jednostranně nezávislost 18. února 2008 a většina zemí EU jeho nezávislost uznala. Srbsko nezávislost Kosova uznat odmítá.

V prosinci 2009 Srbsko podalo přihlášku ke vstupu do EU. Od března 2012 má status kandidátské země. Podle zprávy Evropské komise z října 2012 není uznání nezávislosti Kosova Bělehradem podmínkou pro zahájení přístupových rozhovorů, avšak normalizace vztahů na základě vzájemné dohody z dubna 2013 je jako podmínka vstupu požadována. Začátek přístupových jednání by měl začít 21. ledna 2014.

Podrobnější informace naleznete v Links Dossier.

EU – Albánie

 • červen 2006: Podpis SAA
 • duben 2009: Albánie podává přihlášku ke vstupu do EU;
 • říjen 2012: Komise podmiňuje udělení statusu kandidátské země dalšími reformami;

Komise každoročně publikuje zprávu o pokroku Albánie na její cestě do EU. V lednu 2006 Evropská rada schválila revidované Evropské partnerství, které identifikuje prioritní oblasti, na které by se Albánie měla zaměřit v rámci reformního procesu. Nyní probíhá ratifikační proces SAA. Prozatímní dohoda, která umožňuje Albánii profitovat z obchodních výhod SAA, vstoupila v platnost v prosinci 2006.

V letech 2001 – 2006 Albánie čerpala pomoc z programu CARDS a od ledna 2007 může čerpat finanční pomoc v rámci grantů z IPA.

Podle zpráv EU z let 2012 a 2013 o pokroku potenciálních členů musí Albánie před udělením statusu kandidátské země zintenzivnit proces reforem v klíčových oblastech, jakými je například funkční právní stát.

EU – Bosna a Hercegovina

 • červen 2008: Podpis SAA;
 • červen 2012: EU a Bosna a Hercegovina zahájily dialog o přípravách na podání přihlášky ke vstupu do EU;

Jednání o podpisu SAA byla zahájena v listopadu 2005 a podepsána pak byla až v červnu 2008, když se zlepšila spolupráce Bosny a Hercegoviny s Mezinárodním tribunálem pro bývalou Jugoslávii (ICTY) a byla provedena reforma veřejné správy.

Od roku 1991 EU poskytla Bosně a Hercegovině podporu ve výši 2,5 miliard eur. Bosna a Hercegovina čerpala finanční pomoc z programů ECHO, PHARE, Obnova. V letech 2001 – 2006 pak získala z CARDS více jak 500 milionů eur. Od roku 2008 začala čerpat z programu IPA. EU je nejdůležitějším obchodním partnerem Bosny a Hercegoviny.

V rámci mise EUFOR/ Althea působilo na konci roku 2012 na území Bosny a Hercegoviny kolem 900 příslušníků ozbrojených složek z EU a mimoevropských zemí, kteří zde dohlíží na dodržování míru a pořádku a pomáhají místním autoritám v plnění jejich povinností. Misi EUFOR/Althea schválila Evropská rada v červenci 2004 a její působení v Bosně a Hercegovině je v souladu s Evropskou bezpečnostní a obrannou politikou. Souběžně zde až do června 2012 působila Evropská policejní mise (EUPM), která pomáhala místním policejním složkám.

Od roku 2010 mohou obyvatelé Bosny a Hercegoviny, kteří vlastní biometrický pas, cestovat do zemí schengenského prostoru bezvízově.

Podle poslední zprávy o pokroku potenciálních členů (říjen 2013), kterou každoročně vydává Evropská komise, dosáhla Bosna a Hercegovina ze všech hodnocených zemí nejmenšího pokroku.

SAA zatím nevstoupila v platnost, protože země dosud nesplnila všechny podmínky, zejména v právní oblasti. Mezi politickými představiteli země neexistuje shoda ohledně celkového směřování státu a chybí rovněž vnitřní diskuse základních témat, jako je mimo jiné evropský integrační proces.

EU – Kosovo

 • 1999: Kosovo pod správou mise OSN v Kosovu (UNMIK);
 • duben 2005: Komise zveřejnila sdělení „Evropská budoucnost pro Kosovo“;
 • 18. únor 2008: Kosovo vyhlásilo nezávislost;
 • říjen 2013: Zahájeno jednání o SAA;

Kosovo bylo do února 2008 součástí Srbska. EU je nejštědřejším dárcem finanční pomoci Kosovu a zároveň Kosovo je v přepočtu na hlavu nejvyšším příjemcem dotací EU.  Od roku 2007 čerpá Kosovo finanční prostředky z programu IPA. Za tu dobu přesáhla částka 2 miliardy eur. Prostředky z tohoto zdroje jsou používány na vytváření fungujících institucí a na přeshraniční spolupráci.

Kosovo je zapojeno do Stabilizačního a asociačního procesu. Od roku 2005 Komise zveřejňuje každý rok hodnotící zprávu o pokroku Kosova na cestě do EU. Od roku 2008 vede EU v rámci UNMIK (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo) svou misi EULEX (European Union Rule of Law Mission).

Na konci října 2013 byla zahájena jednání o Stabilizační a asociační dohodě.

Podrobnější informace naleznete v samostatném Links Dossier.

REKLAMA
REKLAMA