Včel ubývá. Europoslanci proto vyhlásili další boj proti pesticidům

Rapidní úbytek včel v posledních letech způsobují pesticidy užívané v zemědělství, včelí škůdci a nemoci. Ačkoliv Česko s těmito problémy bojuje úspěšně, je potřeba víc. Europoslanci navrhují posílení výzkumu v oblasti včelařství, odborníci zase doporučují ekologičtější zemědělství.
beekeeper-2650663_1920
© Pixabay

Celosvětová populace včel se neustále snižuje. Na vině je zejména používání pesticidů v zemědělství, nemoci včel nebo klimatické změny. V některých částech Evropy dosahuje podle francouzského europoslance Erica Andrieu (S&D) úmrtnost až 80 %. A s tím ubývá včelařů i včelích farem. Jak ukazují statistiky Evropské komise, situace se však v jednotlivých zemích liší.

Včely jsou přitom důležitou součástí evropského zemědělství. 84 % druhů rostlin a 76 % produkce potravin v Evropě závisí na opylení včelami, od ovoce a zeleniny až po slunečnicový a řepný olej. Opylováním zemědělských plodin zajištují produkci potravin a opylováním rostlin zase udržují biodiverzitu. Jejich zachování je proto důležité pro naši obživu i naše životní prostředí.

Navíc, ekonomická hodnota, kterou tímto včely vytvoří, se vyčísluje na 14,2 miliard eur ročně.

Kotecký: Úbytek přírodní rozmanitosti je časovaná bomba, která tiká pod budoucí prosperitou českých farem.

Podle europoslance Andrieu, který má ve frakci S&D na starosti zemědělství, chybí v EU až 13 milionů včelstev pro opylení všech rostlin.

Europoslanci chtějí zvýšit dotace včelařům, lépe označovat produkty medu a bojovat proti jeho padělání. Více ˃˃˃˃

„Obnovení populace včel v EU znamená obnovu ekosystému a postupný zákaz pesticidů užívaných v zemědělství,“ říká europoslanec Andrieu.

Vojtěch Kotecký z think-tanku Glopolis k tomu dodává, že s poklesem včel nemizí jen součást našeho domova. „Úbytek přírodní rozmanitosti je také časovaná bomba, která tiká pod budoucí prosperitou českých farem,“ upozorňuje Kotecký.

Na vině jsou nikotiny

Přesná příčina úbytku včel není známa. Řada vědců se však shoduje, že hlavním zabijákem jsou nejpoužívanější pesticidy na světě z rodu neonikotinoidů (podobající se nikotinu), které ovlivňují nervový systém hmyzu, jejich váhu a reprodukční systém.

Nikotinové pesticidy se používají jako prostředek pro ošetření semen coby prevence proti škůdcům před zasazením. Rostliny však dokáží pohltit maximálně 20 % těchto chemikálií. Zbytek se dostává do životního prostředí a tím i k včelám.

Včelař Doktor: Obranou proti poklesu včelstev je udržení silných a zdravých včel, to znamená pravidelně léčit včelstva a udržovat je v čistém prostředí a v dobré kondici.

Podle nedávné studie bylo 75 % medu po celém světě kontaminováno pesticidy z rodu neonikotinoidů. Na základě hodnocení Evropské agentury pro bezpečnost potravin (EFSA) z roku 2013, Evropská komise částečně zakázala tři druhy neonikotinoidů.

Podle Koteckého se čeští farmáři se zákazem užívání nejvíce nebezpečných neonikotinoidů vyrovnali. „Začali používat méně nebezpečné postřiky nebo do polí více zasahují. Také přibývá ekologických zemědělců, kteří pesticidy vůbec nepoužívají. Loni na ekologické hospodaření v Česku přešla každý den jedna farma,“ dodává Kotecký.

Kotecký: Přibývá ekologických zemědělců, kteří pesticidy vůbec nepoužívají. Loni na ekologické hospodaření v Česku přešla každý den jedna farma.

Na konci letošního února EFSA potvrdila výsledky z roku 2013 o škodlivosti neonikotinoidů pro včely a další opylovače. Na základě toho chce Komise a členské státy přezkoumat stávající omezení pro užívání těchto látek.

Asociace pro pesticidový průmysl (ECPA) však výsledkům nevěří. Kromě toho se domnívají, že zákaz některých pesticidů může ohrozit samotné zemědělce.

„Neexistují žádné důkazy, které by prokázaly, že omezení neonikotinoidů má nějaký pozitivní dopad na populaci včel v Evropě,“ reagovala na nová hodnocení ECPA.

Zemědělci navíc podle ECPA potřebují přístup k široké škále nástrojů na ochranu svých plodin před škůdci a nemocemi.

„Konkurenceschopnost zemědělců v EU závisí na přístupu k produktům na ochranu rostlin, jako jsou neonikotinoidy. Omezená škála nástrojů zvyšuje riziko vzniku rezistence škůdců,“ dodala asociace obhajující pesticidy.

ECPA: Zemědělci potřebují přístup k široké škále nástrojů na ochranu svých plodin před škůdci a nemocemi. Konkurenceschopnost zemědělců v EU závisí na přístupu k produktům na ochranu rostlin, jako jsou neonikotinoidy.

Kotecký vidí problém nejen ve vysokých dávkách pesticidů, ale také v nedostatku potravy.

„Krajina přestává kvést. Kvůli intenzifikaci zemědělství z ní mizí pestré květnaté louky, staré sady plné květin, kvetoucí meze a podobně. Proto opylovači přicházejí o domov a kromě krátké doby, kdy právě kvetou plodiny, se krajina bez nektaru pro ně stává hladovou pustinou.“

Podle něho by mělo sečení probíhat tak, že kus každé louky vždy zůstane kvést a poseče se později.

Co s tím?

Europoslanci navrhují zavedení varovného systému v období postřiků rostlin, aby se zabránilo ohrožení včel.

Chtějí také zakázat všechny pesticidy s vědecky prokázanými negativními účinky na zdraví včel a ustavit striktnější pravidla pro přípravky na ochranu rostlin a jejich autorizaci. Nedávno vzniklý dočasný výbor Evropského parlamentu bude mimo jiné zkoumat povolovací postupy pro pesticidy v EU a možné nedostatky ve vědeckém hodnocení a schvalování.

Kromě toho se na počátku března europarlament shodl, že by EU měla přijmou komplexní a dlouhodobý akční plán, který by zlepšil zdraví včel a obnovil jejich populaci.

Asociace pro koordinaci evropského včelařství BeeLife k návrhům europarlamentu doporučuje namísto užívání pesticidů pro zemědělské účely zvýšit a podpořit udržitelné zemědělské postupy, například pomocí organické produkce nebo diverzifikace plodin.

Kromě vyloučení nejvíce rizikových pesticidů, Kotecký z Glopolis doporučuje více podporovat ekologické hospodaření, takzvanou integrovanou ochranu plodin i precizní zemědělství.

Česko léčí úspěšně, ale nestačí to

Kromě pesticidů ohrožují včely i nemoci. Europoslanci s tím chtějí bojovat posílením spolupráce členských států při sdílení výsledků výzkumu a monitorovací činností, aby se zajistila větší odolnosti včel proti různým nemocem a škůdcům. Zejména proti roztoči Varroa desructor, který je pro včelaře a jejich včelstva nejnebezpečnější. Zatím však proti němu neexistují účinné léčivé přípravky.

Výzkum by se podle nich měl zaměřit na vývoj inovativních léčiv, které by také měly být dostupnější pro včelaře.

Kromě omezení škodlivých přípravků je důležitá také samotná péče o včely.

„Obranou proti poklesu včelstev je udržení silných a zdravých včel, to znamená pravidelně léčit včelstva a udržovat je v čistém prostředí a v dobré kondici,“ myslí si včelař Michal Doktor. Důležitý pro boj s poklesem včel je podle něho i „dostatek vědomostí o biologii včely medonosné a jejich nepřátel“.

Česko si podle něho vede velmi dobře při zvládání druhého nejčastějšího ohrožení včelstva – onemocnění moru včelího plodu. „Je to tím, že tuto nemoc neléčíme, ale likvidují se celá včelstva i celé zařízení úlů a včelařských potřeb. To v ostatních státech EU není,“ vysvětlit redakci včelař Doktor.

Včelař Doktor: Onemocnění moru včelího plodu se v České Republice prakticky zvládá velmi dobře, tím že tuto nemoc neléčíme, ale likvidují se celá včelstva i celé zařízení úlů a včelařských potřeb, což v ostatních státech EU není.

I tak ale na území Česka dochází k úbytku. Počet evidovaných včelstev loni meziročně klesl zhruba o 35 tisíc, z 671 tisíc v roce 2016 na přibližně 637 tisíc. Podle ministerstva zemědělství by jich tu mělo být ideálně 750 tisíc. Produkce medu klesla v roce 2017 na 8,5 tisíc tun proti předloňským více než 9 000 tunám, řekla loni v listopadu ČTK předsedkyně Českého svazu včelařů Jarmila Machová.

„Ze všech českých druhů včel a čmeláků už skoro sedmina byla u nás vyhubena a dalších 43 procent je na červeném seznamu druhů ohrožených vyhubením. Podobně rychle mizí motýli a další hmyz,“ upozornil na úhyn opylovačů Kotecký.

 • včelař a zemědělec

  Vážená paní Hosnedlová,
  bohužel vás musím upozornit na některé nedostatky ve vašem článku.
  Článek staví na tvrzení, že celosvětová populace včel se snižuje. Tato informace je však zcela chybná. Pravda je, že počty včelstev se celosvětově poměrně rychle zvyšují. Nejrychleji pak rostou počty včelstev v Asii. Pravda je, že zejména v Severní Americe dochází k poklesu počtu včelstev, ale jinak i v Evropě po výrazném poklesu v první polovině 90. let se stavy stabilizovaly, nebo rostou. V České republice je nárůst počtu včelstev zcela zřejmý (nelze srovnávat stavy po jedné zimě, kdy může být vzhledem k podmínkám pro přezimování kolísání v jednotlivých letech), trend nárůstu je zcela zřejmý. Informaci o 80% úmrtnosti v některých oblastech pokádám za zavádějící. Bylo by potřeba uvádět přesnější informaci o jakou oblast se jedná. Obecně je možné říci, že k největším ztrátám včelstev docházelo v posledních letech zejména v severských státech, jako je Švédsko, Finsko a ve Velké Británii. Nevím o ztrátách převyšujících 30% (v těchto nejpostiženějších zemích). Informaci o poklesu včelích farem ve světě považuji za nepravdivou – pokud byl míněn počet farem v Evropě, prosil bych o informaci z jakých podkladů vycházíte. Z předchozího popisu situace včel ve světě považuji za nepravdivou i informaci, že na vině jsou pesticidy, nemoci a klimatické změny (pokud nehovoříme o samotářských včelách, kde situace je daleko složitější, ale I v tomto případě považuji vase zdůvodnění jejich poklesu za přinemenším nepřesné). Nepolemizuji o vlivu chorob pesticidů a klimatických změn na populace včel.
  Plně souhlasím s vyjádřením o významu včel a zejména s vyjádřením pana Koteckého o velkém současném problému včel, kterým je úbytek přírodní rozmanitosti. Nevím, jak jste získala informaci o tom, že postrádáme 750 tisíc včelstev, ale zavčelení naší republiky je jedno z nejvyšších v Evropě a máme výhodu, že vzhledem k převaze drobných chovatelů jsou včelstva relativně rovnoměrně rozprostřena v krajině. V řadě oblastí ČR se však hovoří o tom, že včel je zde příliš mnoho a jejich vysoké stavy mohou mít vliv na snazší šíření varroázy, chorob a omezování populace samotářských včel.
  Po zákazu neonikotinoidů pro moření osiv v EU se situace s úhyney včelstev v Evropě nijak významně nezměnila a informace o tom, že se vědci shodují, že tyto chemické látky jsou hlavním zabijákem včel je nepravdivá, protože existují vědecké práce, které jsou zcela protichůdné a vědci rozhodně stejný názor na tuto věc nemají. To neznamená, že bych byl odpůrcem omezení používání neonikotinoidů.
  Vyjádření pana Koteckého,že zemědělci dosáhli většími zásahy snížení ošetření insekticidy je pro mě zcela nepochopitelné a prosil bych o vysvětlení co tím autor myslel. O jaké zásahy se jedná? Pan Kotecký mi mluví z duše v názoru na potřebu obnovení květnatých luk a celkového navýšení zdrojů potravy pro včely a daší opylovače. Z pohledu zemědělce si dovolím tvrdit, že navrhovaná opatření – vyloučení pesticidů a inseticidů (pro vaši informaci insekticidy jsou součástí širší skupiny pesticidů, takže by si poslanci měli udělat pořádek v terminologii) nebude stačit. Podpora ekologického hospodaření je jistě správná cesta, ale organická produkce a diverzifikace plodin je možná pouze v určité míře.
  Varroa destructor je v současné době zcela jistě nejzávažnějším probémem včelařů a vyžaduje daleko zodpovědnější přístup k dodržování zásad ochrany proti nim, než tomu bylo v minulosti. Z vlastní včelařské praxe vím, že řada včelařů nepřistupuje k boji proti varroáze dostatečně zodpovědně
  Vyjádření paní předsedkyně Machové pokládám za zcela zavádějící. Kolísání produkce medu je normální jev a nemá zpravidla žádný vztah k stavu včelstev, ale k průběhu počasí v době včelí snůšky. K počtu včelstev jsem se vyjádřil na začátku. Delší řady počtu včelstev v ČR vám paní předsedkyně jistě poskytne ostatně se dají najít na internet na vice místech.
  Závěrečná informace o poklesu počtu druhů včel, čmeláků a motýlů je alarmující a jeho příčiny by si vyžádaly hlubší rozbor. Výrazně však souvisí s ubýváním vhodných stanovišť, fragmentací krajiny a výrazným snížením výskytu rostlin na které jsou tyto druhy vázány.
  Nedělám si patent na rozum, ale protože například nepravdivá informace o celosvětovém poklesu počtu včelstev se opakuje v mnoha zdrojích chtěl jsem vás upozornit, že bych v Evropském parlamentu předpokládal informace bližší k pravdě.
  Pokud jste dočetla až sem, děkuji za trpělivost

 • včelař a zemědělec

  Vážená autorko Pavlo Hosnedlová,

  poslal jsem komentář k vašemu článku, ale jak jsem zjistil, byl smazán jako spam o který se v žádném případě nejedná. Jsem již staršího věku a na takovéto praktiky nejsem zvyklý a proto vám ho posílám ještě jednou s žádostí o vysvětlení proč je váš článek v rozporu s grafem o počtu včelstev v EU, uveřejněném ve vašem předchozím článku o včelách. Nejprve jsem se domníval, že máte pouze špatné informace, ale nyní to spíše vypadá, že záměrně lžete. Věřte mi, že je lepší, řídit se heslem “Pravda vítězí” než “Účel světí prostředky”
  Vážená paní (slečno) Hosnedlová,
  bohužel vás musím upozornit na některé nedostatky ve vašem článku.
  Článek staví na tvrzení, že celosvětová populace včel se snižuje. Tato informace je však zcela chybná. Pravda je, že počty včelstev se celosvětově poměrně rychle zvyšují. Nejrychleji pak rostou počty včelstev v Asii. Pravda je, že zejména v Severní Americe dochází k poklesu počtu včelstev, ale jinak i v Evropě po výrazném poklesu v první polovině 90. let se stavy stabilizovaly, nebo rostou. V České republice je nárůst počtu včelstev zcela zřejmý (nelze srovnávat stavy po jedné zimě, kdy může být vzhledem k podmínkám pro přezimování kolísání v jednotlivých letech), trend nárůstu je zcela zřejmý. Informaci o 80% úmrtnosti v některých oblastech pokádám za zavádějící. Bylo by potřeba uvádět přesnější informaci o jakou oblast se jedná. Obecně je možné říci, že k největším ztrátám včelstev docházelo v posledních letech zejména v severských státech, jako je Švédsko, Finsko a ve Velké Británii. Nevím o ztrátách převyšujících 30% (v těchto nejpostiženějších zemích). Informaci o poklesu včelích farem ve světě považuji za nepravdivou – pokud byl míněn počet farem v Evropě, prosil bych o informaci z jakých podkladů vycházíte. Z předchozího popisu situace včel ve světě považuji za nepravdivou i informaci, že na vině jsou pesticidy, nemoci a klimatické změny (pokud nehovoříme o samotářských včelách, kde situace je daleko složitější, ale I v tomto případě považuji vase zdůvodnění jejich poklesu za přinemenším nepřesné). Nepolemizuji o vlivu chorob pesticidů a klimatických změn na populace včel.
  Plně souhlasím s vyjádřením o významu včel a zejména s vyjádřením pana Koteckého o velkém současném problému včel, kterým je úbytek přírodní rozmanitosti. Nevím, jak jste získala informaci o tom, že postrádáme 750 tisíc včelstev, ale zavčelení naší republiky je jedno z nejvyšších v Evropě a máme výhodu, že vzhledem k převaze drobných chovatelů jsou včelstva relativně rovnoměrně rozprostřena v krajině. V řadě oblastí ČR se však hovoří o tom, že včel je zde příliš mnoho a jejich vysoké stavy mohou mít vliv na snazší šíření varroázy, chorob a omezování populace samotářských včel.
  Po zákazu neonikotinoidů pro moření osiv v EU se situace s úhyney včelstev v Evropě nijak významně nezměnila a informace o tom, že se vědci shodují, že tyto chemické látky jsou hlavním zabijákem včel je nepravdivá, protože existují vědecké práce, které jsou zcela protichůdné a vědci rozhodně stejný názor na tuto věc nemají. To neznamená, že bych byl odpůrcem omezení používání neonikotinoidů.
  Vyjádření pana Koteckého,že zemědělci dosáhli většími zásahy snížení ošetření insekticidy je pro mě zcela nepochopitelné a prosil bych o vysvětlení co tím autor myslel. O jaké zásahy se jedná? Pan Kotecký mi mluví z duše v názoru na potřebu obnovení květnatých luk a celkového navýšení zdrojů potravy pro včely a daší opylovače. Z pohledu zemědělce si dovolím tvrdit, že navrhovaná opatření – vyloučení pesticidů a inseticidů (pro vaši informaci insekticidy jsou součástí širší skupiny pesticidů, takže by si poslanci měli udělat pořádek v terminologii) nebude stačit. Podpora ekologického hospodaření je jistě správná cesta, ale organická produkce a diverzifikace plodin je možná pouze v určité míře.
  Varroa destructor je v současné době zcela jistě nejzávažnějším probémem včelařů a vyžaduje daleko zodpovědnější přístup k dodržování zásad ochrany proti nim, než tomu bylo v minulosti. Z vlastní včelařské praxe vím, že řada včelařů nepřistupuje k boji proti varroáze dostatečně zodpovědně
  Vyjádření paní předsedkyně Machové pokládám za zcela zavádějící. Kolísání produkce medu je normální jev a nemá zpravidla žádný vztah k stavu včelstev, ale k průběhu počasí v době včelí snůšky. K počtu včelstev jsem se vyjádřil na začátku. Delší řady počtu včelstev v ČR vám paní předsedkyně jistě poskytne ostatně se dají najít na internet na vice místech.
  Závěrečná informace o poklesu počtu druhů včel, čmeláků a motýlů je alarmující a jeho příčiny by si vyžádaly hlubší rozbor. Výrazně však souvisí s ubýváním vhodných stanovišť, fragmentací krajiny a výrazným snížením výskytu rostlin na které jsou tyto druhy vázány.
  Nedělám si patent na rozum, ale protože například nepravdivá informace o celosvětovém poklesu počtu včelstev se opakuje v mnoha zdrojích chtěl jsem vás upozornit, že bych v Evropském parlamentu předpokládal informace bližší k pravdě.
  Pokud jste dočetla až sem, děkuji za trpělivost

REKLAMA
REKLAMA