Vidina Schengenu se Bulharsku a Rumunsku vzdaluje

Rumunsko a Bulharsko se ze strany EU dočkají zvýšeného dohledu, který se zaměří na soudnictví a boj s korupcí. Na včerejší schůzi (13. září) o tom rozhodli ministři pro evropské záležitosti. Francie k tomu dodala, že dokud pozorování neskončí, většina členů Unie nedá souhlas k jejich přijetí do Schengenu.

Rumunsko a Bulharsko vstoupily do bran Evropské unie k 1. lednu 2007. Od té doby se jim však nepodařilo vypořádat se s problémy v soudním systému a s korupcí. Bulharsko má navíc stále nedostatky v boji s organizovaným zločinem.

Z důvodů lepší spolupráce vytvořila Unie pro Bulharsko a Rumunsko tzv. Mechanismus spolupráce a verifikace (CVM) a Komise si také ponechala právo na uplatnění mimořádných opatření. Pokud by se je Komise rozhodla uplatnit, mohou vést k tomu, že EU nebude uznávat soudní rozhodnutí obou zemí a může jim zablokovat financování z evropských fondů.

Vzhledem k tomu, že obě země stále vykazují hrubé „nedostatky“ ve vymáhání práva, Rada pro všeobecné záležitosti včera rozhodla, že Mechanismus zůstane v platnosti i nadále.

Balkánským nováčkům kvůli uvedeným nedostatkům navíc možná hrozí pozdržení vstupu do schengenského prostoru bez hranice. Negativní postoj v této záležitosti zaujímá Francie a před časem stejné obavy vyjádřilo i Nizozemsko (EurActiv 03.09.2009).

„Není to pouze pohled Francie. Myslím, že všechny vlády se shodují v tom, že dokud tyto dvě země nesplní podmínky, které jsou po nich požadovány, mnoho věcí nepůjde provést, včetně například kontroly vnějších hranic. Nikdo tento názor nezpochybňuje,“ uvedl francouzský ministr pro evropské záležitosti Pierre Lellouche.

Kdo s koho

Evropská komise obě země kvůli problémům s korupcí a nefunkčním soudnictvím neustále monitoruje. Komise ale říká, že neexistuje žádný zákonný požadavek, který by stanovoval, že Mechanismus spolupráce a verifikace musí být do doby, než se Rumunsko a Bulharsko připojí k Schengenu, odstraněn. Názory Komise a Francie o vhodné době ukončení Mechanismu se tedy rozcházejí. Francouzští představitelé by si přáli, aby balkánské duo vstoupilo do prostoru bez hranic až poté, co EU svůj monitoring ukončí.

Lellouche tuto záležitost pro EurActiv komentoval slovy: „Komise má právo říkat, co chce. Avšak Evropská unie se skládá z dvaceti sedmi států, které obětovaly část své suverenity, aby byly společně silnější. Žádná vyšší moc ani cokoliv jiného ale neříká, že tomu tak musí být.“

Sporný dopis

Francouzské výměny názorů s Bruselem nekončí spory okolo ambicí Bulharska a Rumunska o vstup do Schengenu a jejich zdlouhavými reformami. Na pořadu dne je stále horké téma deportací Romů z francouzského území.

Tentokrát měla Francie vysvětlovat oběžník, který vzešel z pera francouzského ministerstva vnitra. Z něj se dočteme, že rušení táborů na francouzských předměstích bylo zaměřeno přímo na romskou komunitu.

Lellouche se před novináři hájil tím, že Francie nikdy podle národnosti nikoho nerozlišovala a že dokud nebyl zmíněný dopis v tisku zveřejněn, neměl o něm tušení. Francouzský ministr se navíc na novináře obořil s tím, že se pokouší Francii napadat na základě interních dokumentů, které nemají právní hodnotu.

Ministr dále prohlásil, že místo toho, aby žádala Francii o vysvětlení, by měla raději sama začít pořádně řešit svůj vlastní postoj k jedenáctimiliónové romské populaci v Evropě. Lellouche potvrdil stanovisko Francie, které zní: Podpoříme integraci Romů v zemích jejich původu, ale nikoliv na území, kde se rozhodli žít.

Tiskový mluvčí Komise se odmítl vyjádřit, jestli dopis skutečně pochází z francouzského úřadu. Jeho obsah nechtěl komentovat.

Mezitím přišel francouzský tisk se zprávou, že ministr vnitra Brice Hortefeux podepsal nový dopis, který měl nahradit ten původní. V tomto textu se žádná zmínka o romské komunitě již neobjevuje.

REKLAMA
REKLAMA