Unie se zaměřila na platy kvalifikovaných migrantů

Inženýři nebo lékaři ze zemí mimo Evropskou unii, kteří se zde chtějí ucházet o práci by měli vydělávat alespoň 1,5 násobek průměrné mzdy v dané zemi. Je to podmínka k tomu, aby mohli být posuzování jako „kvalifikovaní pracovníci“. Ministři členských zemí se na tom shodli krátce před čtvrteční schůzkou Rady.

Zdroje z francouzského předsednictví včera uvedly, že se podařilo dosáhnout kompromisu při vyjednávání o směrnici o „modrých kartách“, jež mají do Evropské unie přilákat kvalifikovanou pracovní sílu.

Očekává se proto, že ministři spravedlnosti a vnitra návrh na svém setkání, které se bude konat ve čtvrtek a pátek v Bruselu, podpoří.

Největší překážku při vyjednáváních o směrnici o modrých kartách, která je součástí rozsáhlejší evropské imigrační a azylové politiky, představovala právě otázka definice kvalifikované pracovní síly.

V blízké době by ministři mohli také dospět ke konečné dohodě o Imigračním a azylovém paktu, který by tak mohl být oficiálně schválen na summitu Evropské rady, které se bude konat 15. října. Na směrnici o modrých kartách je ale podle zdroje ještě třeba hodně pracovat.

Původní pokusy o vytvoření seznamů profesí, které by mohly modré karty získat, podle zdroje ztroskotaly. Členské země se tak nakonec zřejmě shodnou na tom, že jediným kritériem bude výše platu. Vzhledem k tomu, že se platy napříč členskými zeměmi značně liší, dohodly se země, že k tomu, aby měl cizinec nárok na získání evropské modré karty, bude muset najít takového zaměstnavatele, který mu nabídne alespoň 1,5 krát vyšší plat, než je platový průměr v dané zemi.

Některé členské země původně navrhovaly, aby cizinec musel dostávat dvojnásobný plat oproti průměru, zatímco jiné, které jsou přistěhovalcům více otevřené, navrhovaly 1,1 nebo 1,2 násobek. Nakonec se členské země shodly na kompromisu, tj. 1,5 násobku. Toto kritérium by se mohlo zmírnit na 1,2 násobek průměrného platu v případě, že členské státy budou v daném oboru pociťovat akutní nedostatek pracovníků.

Referenční hodnotou měla být ale podle původních návrhů minimální mzda. S tím ale nesouhlasily některé členské země jako Velká Británie, Finsko nebo Německo, které v legislativě nemají institut minimální mzdy zakotven. Těmto zemím se nakonec dostalo ujištění, že průměrná mzda je čistě statistický údaj a s implementací směrnice o modrých kartách nebudou muset provádět změny v pracovním právu, vysvětlili diplomaté.

Stále je ale zapotřebí vyjasnit některé detaily a francouzské předsednictví neočekává, že by se mohlo podařit uzavřít vyjednávání o modrých kartách do konce tohoto týdne. Podle francouzských diplomatů se ale všeobecně očekává, že do listopadové Rady bude konsensus na stole.

REKLAMA
REKLAMA