Sarkozy může se svými plány v oblasti imigrace uspět

Evropský imigrační pakt, který za nedlouho představí francouzský prezident Nicolas Sarkozy, by mohl s velkou pravděpodobností patřit mezi zásadní úspěchy předsednictví, říkají diplomaté.

Souvislosti:

Francie by během svého předsednictví ráda dosáhla pokroku ve vytváření evropské imigrační politiky. Citlivá otázka nelegální migrace se také objevuje mezi prioritami nadcházejícího předsednictví. Podle francouzského ministra pro imigraci Brice Hortefeuxe se má plánovaný „imigrační pakt“ opírat o tři pilíře:

  • zamítnutí hromadné regulace,

  • harmonizace azylových politik,

  • pravidla pro návrat nelegálních přistěhovalců.

Klíčem k nalezení kolektivního řešení má být implementace partnerství s jižními sousedy. Francie proto bude usilovat o sblížení Evropské unie a jejích sousedů ve středomořské oblasti v rámci Unie pro Středomoří, která by měla být vzniknout 13. července.

Témata:

Poté, co se Francii podařilo zlomit odpor v Evropském parlamentu, získat na svou stranu širokou podporu ze strany členských zemí a jmenovat nového francouzského komisaře pro spravedlnost a vnitro, prosazuje sebevědomě své plány v oblasti řízení migrace.

Podle jednoho z diplomatů Evropa po návratu Silvia Berlusconiho do čela Itálie již Sarkozyho nevnímá jako extremistu, který si chce imigranty držet pěkně od těla.

Francouzský ministr pro imigraci a národní identitu Brice Hortefeux vyvinul velké úsilí, aby navštívil všechna hlavní města Evropy a pokusil se místní politiky přesvědčit o francouzském návrhu na vytvoření Evropského imigračního paktu. Hortefeux uvedl, že iniciativa byla přijata velmi vstřícně, neboť všechny členské země spojují obavy z přistěhovalců.

Podpora EP je lepší než kdy před tím

Návrh směrnice o vracení přistěhovalců představuje klíčový prvek celého paktu. Směrnice má přitom velkou šanci, že bude schválena, neboť včera se v Evropském parlamentu jasně ukázalo, že většina poslanců kompromisní návrh podporuje. Mezi Radou a Parlamentem panuje dohoda, že Rada směrnici přijme za předpokladu, že k ní Parlament nepřidá již žádný další dodatek.

Parlamentní frakce Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE) hrála v ovzduší velkého napětí, které v minulosti panovalo ohledně směrnice mezi středopravými poslanci z EPP-ED a evropskými socialisty (PSE), zásadní roli. Stńová zpravodajka ALDE Jeanine Hennis-Plasschaert uvedla, že frakce podporuje kompromisní balíček i přesto, že se nejedná o „dokonalou dohodu“. Upozornila zároveň, že nepříjemné překvapení lze očekávat pouze od socialistů, neboť ti se nad směrnicí stále nemohou shodnout.

Přestože předseda socialistů Martin Schulz vydal prohlášení, které v zásadě vítá požadavky francouzského předsednictví, socialističtí poslanci doplnili kompromisní návrh dalšími osmnácti dodatky. Naděje, že bude jakýkoliv z těchto dodatků přijat ale nejsou příliš velké, říkají odborníci.

Tvrdá opatření

Procedury, nad nimiž se ještě musí formálně dohodnout Rada, stanovují období, po něž mohou nelegální migranti „dobrovolně opustit“ zemi do čtyř týdnů. Pokud nelegální migranti neodejdou do své země během tohoto období dobrovolně, národní úřady mohou vydat příkaz k vystěhování.

Takový příkaz poté zakazuje nelegálním migrantům vstup do země maximálně na pět let. Země mohou v takovém případě využít donucovacích nástrojů a nelegální migranty, které neuposlechnou příkazu k vystěhování vrátit (nejčastěji letecky) do země jejich původu.

Pokud existuje závažné podezření, že se nelegální migranti skrývají, členské země se shodly použít procedury dočasné vazby. Uvěznění by za normálních okolností nemělo překročit šest měsíců. Maximální doba pro zadržení může být podle návrhu směrnice dlouhá až 18 měsíců.

Pokud budou nelegální migranti, na něž byl vydán příkaz k vystěhování, objeveni v jiné členské zemi, budou je muset příslušné orgány vrátit do země, kde byl příkaz poprvé vydán a tato země bude muset platit náklady s tím spojené.

Opatření byla navržena tak, aby byla konzistentní se standardy v oblasti lidských práv a respektem k lidské důstojnosti.

Komise nabízí Francii pomoc

Místopředseda Evropské komise Jacques Barrot v souvislosti s obavami vyvolanými plánovaným Evropským imigračním paktem uvedl, že představí návrh, který bude obsahovat základní společné principy, které by „zajistily, že příslušná opatření budou respektovat lidská práva, svobody a principy obsažené v Chartě základních práv EU.“

Prezentace návrhu a tisková konference se odehraje v Evropském parlamentu ve Štrasburku 17. června.

Další kroky:

  • 5. června zasedá v Lucemburku Rada pro spravedlnost a vnitro,

  • 16. června bude o návrhu směrnice hlasovat ve Štrasburku Evropský parlament. Místopředseda Evropské komise Barrot zde představí principy lepší spolupráce v oblasti imigrační politiky.

REKLAMA
REKLAMA