Ministři vnitra EU schválili Evropský pakt o imigraci a azylu

Ministři vnitra schválili během svého pravidelného setkání Evropský pakt o imigraci a azylu. Naopak „modré karty“ usnadňující vstup na území EU kvalifikovaným imigrantům zelenou ještě nedostaly.
Číňané
Zdroj: CreativeCommons.org

Souvislosti a témata:

Ministři vnitra dali zelenou Evropskému paktu o imigraci a azylu, jehož text vypracovalo francouzské předsednictví. Schválení paktu patří k hlavním prioritám francouzského předsednictví. Evropský pakt o imigraci a azylu obsahuje obecné teze, podle nichž by se měla sjednotit a reformovat pravidla týkající se migrace a azylu v EU.

Nelegální přistěhovalci představují pro EU stále větší problém. Jejich počet se v současné době odhaduje na 8 milionů. Unie přitom kvalifikované imigranty potřebuje, protože dle nynějších demografických trendů bude v roce 2050 třetina populace starší 65ti let.

V budoucnu navážou na pakt konkrétní opatření jako například posílení kontrol na vnějších hranicích, sjednocení procedur na navracení imigrantů nebo sdílení otisků prstů přicházejících cizinců ve společné databázi.

Ministři vnitra se také zabývali návrhem směrnice o tzv. modrých kartách. Jejich zavedení navrhla Komise poprvé v říjnu minulého roku. Modré karty by se měly stát v EU obdobou „zelených karet“, které fungují v USA. Modré karty by měly zatraktivnit EU jako destinaci pro vysoce kvalifikované pracovníky ze třetích zemí. V současné době totiž tito lidé preferují spíše USA, Kanadu, Čínu nebo dokonce Indii.

ČR však vznesla proti „modrým kartám“ námitku, protože pro občany nových členských států stále platí omezení vstupu na pracovní trh Německa, Rakouska, Dánska a Belgie. Podle ČR proto nelze zavést “modré karty” usnadňující pohyb na území EU imigrantům ze třetích zemí, když ne všichni občané EU mají v této oblasti stejná práva. Postoj ČR podpořilo i Slovensko. Pokud by česká námitka byla vyslyšena, mohly by být modré karty zavedeny až od roku 2011. Do té doby totiž mohou starší členské země ponechat svá omezení.

Stanoviska

Francouzský ministr vnitra Brice Hortefeux o paktu řekl: „Cílem paktu je vyhnout se dvěma možným úskalím: vytvoření evropské pevnosti a úplnému otevření ilegální imigraci.“ Vyjádřil také naději, že se ministři brzy shodnou na konečné podobě směrnice o „modrých“ kartách.

Ministr vnitra ČR Ivan Langer k tomu dodal: „Považuji to za průlomový dokument, který stanoví obecné principy, od nichž se bude odvíjet politika (EU) v oblasti migrace.“

Ke směrnici navrhující zavedení “modrých karet” se vyjádřil slovenský ministr vnitra Robert Kaliňák: „Občan třetí země nemůže mít víc práv než občan EU.“

„Modré karty“ nicméně mohou být podle stanoviska Hospodářské komory ČR prospěšné. Její prezident Petr Kužel k tomu řekl: „Hospodářská komora ČR vítá projekt „modrých karet“, který povede ke větší flexibilitě a snazšímu získávání kvalifikovaných pracovníků ze třetích zemí a může pomoci zacelit mezery na trhu práce.“

Další kroky

Evropský pakt o imigraci a azylu musí ještě schválit hlavy členských států a vlád na říjnovém summitu. Předpokládá se ale, že půjde již jen o formální záležitost. Směrnicí o „modrých kartách“ se bude nyní zabývat výbor stálých zástupců členských států COREPER, který má finalizovat podobu jejího textu.

REKLAMA
REKLAMA