Frattini vyzval k solidaritě v azylové politice

Franco Frattini včera představil návrh Evropské komise na změny v azylové politice. Mezi hlavní hesla patří solidarita, zvyšující se efektivita a stejná míra ochrany pro azylanty ve všech zemích EU.
Frattini
Franco Frattini; zdroj: Evropská komise

Komise včera představila celý balíček týkající se azylové politiky. Jeho součástí je Zelená kniha, která má zahájit debatu o evropské společné azylové politice, dále návrh směrnice, která má usnadnit získání povolení k dlouhodobému pobytu osobám, které získaly mezinárodní ochranu a na závěr hodnotící zpráva o existujícím dublinském systému.

Společná evropská azylová politika (CEAS) tak, jak byla navržena na tamperském a haagském summitu, má dvě fáze. První fáze – harmonizace právních řádů členských států – je nyní dokončena. Podle Haagského programu by měla být druhá fáze spuštěna roku 2010. Před tím, než budou představeny nové návrhy chce Komise zorganizovat širokou debatu o budoucí podobě CEAS.

Ve druhé fázi má dojít k ještě většímu sblížení systémů přidělování azylu, což má podpořit evropskou solidaritu a snížit fenomén „cestování za azylem“, kdy žadatelé o azyl cestují po celé Evropě jen proto, že různé státy aplikují jiná pravidla. Od září 2003 do prosince 2005 celých dvanáct procent žadatelů už o azyl žádalo i v jiné členské zemi. Tito lidé by měli mít stejné šance ať přijdou do kterékoliv členské země.

V současné době jsou rozdíly v úspěšnosti, ale také v počtu žadatelů o azyl v různých členských státech EU markantní. Například v České republice v roce 2006 žádalo o azyl 2730 lidí. Úspěšných žádostí bylo pouze 365. Ve Francii je zamítnuto dvanáctkrát více žádostí, než je jeich povoleno (celkem žádostí v roce 2006: 26.270). Na druhou stranu Švédsko v loňském roce povolili víc žádostí než jich zamítli. Velký rozdíl je také v počtech podaných žádostí. Jako příklad může sloužit Estonsko s pěti žádostmi a Nizozemí, které hlásí čtrnáct a půl tisíce žádostí. Počty žadatelů o azyl se však rok od roku snižují. V EU-27 žádalo roku 2002 o azyl přes čtyřista tisíc lidí a v loňském roce „pouze“ něco pod dvěstě tisíc. Včerejší zpráva Evropské komise žádá také o větší solidaritu mezi jednotlivými členskými státy, které se mají spravedlivě dělit o vyřizování žádostí, ale také o přijímání uprchlíků. K tomu se minulý týden v Bruselu vyjádřil český ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas velmi zdrženlivě: „Představa, že by nám někdo přiděloval různé kvóty zahraničních imigrantů je pro nás naprosto nepředstavitelná.“ řekl ČTK.

Franco Frattini řekl, že v loňském roce žádalo o azyl v EU 181.770 lidí a proto je třeba „spravedlivý a efektivní systém nakládání s takovými lidmi. Společný evropský azylový systém musí nabídnout více ochrany těm, kteří to opravdu potřebují a souběžně zabránit „cestování za azylem“ tím, že EU prokáže stejnou míru solidarity a ochrany po celém svém území.“ „Zhodnocení ukázalo dobré výsledky. Nyní jsme připraveni učinit další krok a ve spolupráci s investory navrhnout budoucí systém.“            

REKLAMA
REKLAMA