Francie musí obhájit deportace Romů

Evropská komise se rozhodla „pozvat si na kobereček“ Francii kvůli jejímu tvrdému zákroku proti ilegálním romským táborům. Francie má nejpozději do 15. října vyvrátit, že by byly repatriace namířeny pouze na jednu konkrétní etnickou skupinu. Zahájení soudního řízení proti Francii Komise nevylučuje.

Brusel již na počátku měsíce pohrozil Francii možností zahájit proti ní soudní řízení kvůli tomu, že dosud neimplementovala směrnici o volném pohybu osob z roku 2004 do své národní legislativy. Unie tak dává najevo zesílení svého nesouhlasu nad deportacemi francouzských Romů. Francie by se měla vyjádřit k dotazům Komise nejpozději do 15. října.

„Právo každého občana EU na volný pohyb v rámci Unie tvoří jeden ze základních principů, na kterých EU stojí,“ uvedla Komise ve svém prohlášení.

Francie musí v současnosti odpovídat na podrobné otázky bruselských úředníků, týkajících se repatriace Romů v praxi. Francie má především vysvětlit to, že vyhošťování „nebylo cílené na jednu konkrétní etnickou menšinu, ale že se dotýkalo všech občanu Evropské unie stejně.“

Pokud Francie neposkytne do 15. října návrh opatření na přijetí směrnice a jeho podrobný časový plán, obdrží od Komise formální výzvu, aby směrnici implementovala v jejím plném znění.

Francouzský zákrok

Podle Evropské Komise tvoří Romové největší etnickou menšinu v EU. V Evropě žijí různé romské skupiny, které podle odhadů Komise tvoří až jedenáctimilionovou populaci.

Současné statistiky uvádějí, že 535 tisíc Romů žije v Rumunsku, 370 tisíc v Bulharsku, 205 tisíc v Maďarsku, 89 tisíc na Slovensku, 108 tisíc v Srbsku. Odhaduje se, že kolem 200 tisíc členů tohoto národa obývá Českou republiku a stejný počet i Řecko, 500 tisíc jich žije v Turecku.

Po vlnách rozšíření EU se mnozí Romové z východní Evropy začali stěhovat do západních zemí, což v některých státech, především v Itálii, vyvolalo značná napětí. Do současné doby se usadilo ve Francii přibližně 15 tisíc osob romského původu. Od letošního léta francouzská vláda začala Romy po skupinách vyhošťovat zpět od země původu. Francie se na četné výtky zaznívající z EU brání tím, že její politika není diskriminační a pouze chrání bezpečnost svých občanů a veřejného pořádku.

Názor francouzské poslankyně Evropského parlamentu Marielle de Sarnez (ALDE) si můžete přečíst v rozhovoru zde.

Osamocená Francie

Již dříve se očekávalo, že společně s Francií zaklepe varování i na dveře několika dalších členských zemí. Podobnému postupu se jistě nevyhne Itálie, kde se v minulosti také zvedla vlna odporu vůči romské komunitě.

Ve skutečnosti zůstala však Francie v problému osamocena. Poté, co minulý Evropský summit, který se konal před dvěma týdny, ovládly vyostřené spory mezi francouzským prezidentem  Nicolasem Sarkozym a předsedou Komise José Manuelem Barrosem právě na toto téma, se zdá, že Komise Francii ze svých spárů jen tak nepustí (EurActiv 17.09.2010).

V prohlášení francouzského ministerstva zahraniční zaznělo, že „ Francie, stejně jako ostatní členské země, podnikne nezbytné kroky, aby Komise dokončila své hodnocení.“ V prohlášení se mimo jiné také uvádí, že Francie nezaznamenala, že by ve věci souladu její národní legislativy s předpisy EU o volném pohybu osob bylo proti ní zahájeno nějaké řízení.

Přívětivé reakce na komisařku Reding

K romské problematice se Evropském parlamentu vyjádřila i eurokomisařka  pro spravedlnost, základní práva a občanství Viviane Reding , jejíž slova uvítali hlavně členové dvou parlamentních výborů. Ve svém projevu komisařka upozornila na to, že po přijetí Lisabonské smlouvy, má Unie v rukou nové nástroje, které se chystá proti hříšníkům použít.

Reding zároveň objasnila, proč Komise přistoupila k tvrdšímu postupu vůči Francii.

„Myslím, že Parlament si dobře uvědomuje, jak silný byl dnešní krok Komise, když se rozhodla zahájit tvrdší postup proti Francii ve stěžejních hodnotových a právních otázkách,“ uvedla.

Komisařka znovu zdůraznila, že Unie nemůže přistoupit na to, že zcela základní práva a záruky pro evropské občany, nejen tedy pro romskou komunitu, nejsou implementovány do národního zákonodárství a občané je tak nemohou použit pro svou ochranu v krizové situaci.

Ve své řeči se dotkla i tématu diskriminace, když citovala z oběžníku francouzského ministerstva vnitra z 5. srpna, jehož obsah podle jejích slov zcela zřetelně porušuje zákony EU. Dopis totiž odhaluje záměr francouzské vlády soustředit deportace přímo na romské obyvatele. Text oběžníku Francie upravila 13. září, „ale na to, co se mezitím událo, neznáme konkrétní odpověď,“ uvedla komisařka. Více o oběžníku se můžete dočíst  v předchozím článku (EurActiv 14.09.2010).

Soudní proces není vyloučen

Viviane Reding před poslanci dále komentovala vývoj situace: „Nemáme k dispozici právní důkazy k tomu, abychom mohli vést řízení v otázce diskriminace. Vnímáme velmi pozitivně ujišťování francouzských úřadů, ale stejně si musíme ověřit fakta. To je důvod, proč Komise zaslala francouzskému kabinetu dopis, ve kterém požaduje jasné odpovědi na konkrétní fakta,“sdělila dále eurokomisařka.

Komise očekává, že ji Francie vydá relevantní dokumenty, které se k vyhošťování vztahují, aby mohla pokračovat v analýze francouzské deportační politiky.

Strategie pro romskou otázku do roku 2011

Komise oznámila, že otázkou integrace Romů se bude dále intenzivně zabývat. V dubnu příštího roku chce proto představit Rámec pro národní strategii integrace Romů (Framework for National Roma Integration Strategies).

Dokument má zhodnotit, jak do řešení romského vyloučení, efektivně zapojit národní a evropské fondy. Stejným úkolem byly pověřeny i členské státy, které mají začlenit strategie zapojení Romů do většinové společnosti do národních reformních programů. Ty pak předloží jako součást strategie Evropa 2020 v rámci otázek vzdělanosti, zaměstnanosti a zmírnění chudoby.

REKLAMA
REKLAMA