EU: Imigrace by měla zaplnit volná pracovní místa

Portugalsko, které bude od července předsedat EU, prohlásilo, že bude usilovat o „realistický“ přístup k legální migraci – té, která se vedle přísných hraničních kontrol zabývá sociálním začleňováním – aby se vyřešil problém s nedostatkem pracovních míst.

Souvislosti:

Podle údajů Evropské komise existuje nyní v EU kolem tří milionů volných pracovních míst, přičemž nezaměstnanost se v červnu 2007 snížila na 7,1%, což představuje nejnižší úroveň za posledních patnáct let.

V roce 2006 byly vytvořeny v důsledku ekonomického růstu Evropy dva miliony nových pracovních míst. Komise odhaduje, že v letech 2007 a 2008 vznikne dalších 5,5 milionů pracovních míst.

Ekonomický výhled ale zároveň ukazuje, že bude docházet k problémům s nedostatkem kvalifikované a nekvalifikované pracovní síly, což je způsobeno zejména stárnutím populace.

Témata:

Portugalský ministr pro zaměstnanost Fernando Medina řekl, že portugalské předsednictví bude usilovat o „realistický“ přístup k imigrační politice.

Ve svém projevu na konferenci Týdne zaměstnanosti 5. června prohlásil, že EU se musí bedlivěji podívat na „realitu ekonomické migrace“ v souvislosti s tím, jak tisíce Afričanů se snaží dostat za hranice EU.

„Realisticky se musíme zabývat otázkou nelegální migrace a jejím spojením s legální migrací,“ uvedl Medina. „Hovořím o realitě ekonomické migrace,“ dodal a zdůraznil, že ta tvoří “obrovskou část“ migrace.

Podle Mediny by měla být taková politika založena na čtyřech pilířích:

  • realistický přístup k migraci, který klade důraz na ekonomickou migraci
  • politika sociálního začleňování
  • efektivní hraniční politika
  • rozvojová politika, zejména spolupráce s africkými zeměmi

Na konferenci vystoupil také komisař pro zaměstnanost, sociální otázky a rovné příležitosti Vladimír Špidla, který představil nové iniciativy, jejichž cílem bude potírání černého pracovního trhu, což podle jeho názoru je nejlepší způsob boje proti sociálnímu dumpingu v Evropě.

„Na podzim odstartujeme novou iniciativu proti černému pracovnímu trhu obecně a nikoli pouze proti imigrantům ze třetích zemí, protože černý pracovní trh je největší příčinou sociálního dumpingu v Evropě.“

Podle Špidly černý pracovní trh představuje kolem 15% všech pracovních míst, která jsou v EU k dispozici. Dodal, že to jsou právě imigranti, kteří nejvíce trpí zaměstnáním na černém pracovním trhu.

Další kroky:

Neformální schůzka ministrů EU zabývající se zaměstnaností proběhne 4. – 6. července 2007 v Portugalsku. Komise na podzim 2007 zveřejní dokument zabývající se černým pracovním trhem.

REKLAMA
REKLAMA